Således konkluderes der højst overraskende i en ny videnskabelig under søgelse, der påviser, at når mennesker føler, at de selv har udvist god moral – og f.eks. når de tror, de bidrager til at redde planeten igennem køb af økologisk babymad – så fører dette til, at de i andre henseender smider hæmningerne til fordel for »en egoistisk og moralsk tvivlsom adfærd«. Fænomenet kendes som ’moralsk afbalancering’ eller ’kompenserende etik’.