Ny Dekadence

Diverse — Sobieski on September 10, 2007 at 2:08 pm

Op ad formiddagen d. 31/8 havde vi NA’s Anders Samuelsen, det talende vandfald, i DR’s P1 “Ugen på spidsen” og ærligt talt så orker jeg ikke at gennemgå samtlige af Samuelsens udtalelser. Han har mange idéer og nogle af dem repræsenterer topmålet af dumhed. Anders Samuelsen er den type snakkehovede politiker der kan give 10 velargumenterede grunde til at gøre lige præcis det der er HELT forkert. Nu vil jeg lade Monokulturs eminente skribent Drokles tage sig af forslag som f.eks; “universitetsuddannede folkeskolelærere” og andre velmenende idiotier, hvis han gider.
Det der falder mig for brystet er den nærmest religiøse og kult-agtige tilgang til politik som NA kolporterer under dække af at være et rationelt, fleksibelt og hyperaktuelt parti. Den svage og usikre radio journalist Claus Hagen Petersen spurgte Samuelsen om det ikke var et problem at NA manglede en ideologi og nogle mærkesager? Nix svarede vårungen frejdigt - fordi, og hold fast her, Ny Alliance er et parti som har fordel af ikke at have en historie og ideologisk baggrund, fordi derved kan NA benytte sig af den rene og ubesmittede fornuft, mens de andre hænger fast i arkaiske koder. Mangen en gymnasiast har anbefalet mig at stemme på det radi’gale’ venstre, fordi de ligesom var gode til at se sagerne fra begge sider. Dertil vil jeg indvende at i så tilfælde er der ikke brug for andre partier. Lad os da overgå til et teknokrati hvor radikale æggehoveder regerer ved dekret. De kan jo se tingende fra alle sider!
I mit sind er det kun Gud der kan se tingende fra alle sider, og kun de færreste der kan fra bare to sider.
Socialdemokratiet kan gå ud med et valgslogan som siger “Vi vælger velfærd frem for skattelettelser!”. Det er noget vælgerne kan holde op mod nogle resultater. Om en politiker er god til at se tingene fra begge sider kan aldrig falsificeres, det er ren pseudoteori. Selvfølgelig kan Ny Alliances ypperstepræster ikke beherske fornuften, og det er derfor vi er nødt til at have partier med visioner, kultur og ideologier fordi disse koder rummer en mængde ophobet erfaring som gør den enkelte politiker i stand til at navigere en kaotisk verden. Det er disse ideologiers resultater vi kan tage og holde op mod hinanden og derved afgøre hvad der er bedst for vores samfund.

Redningsfolk overfaldet II

Diverse — Sobieski on September 10, 2007 at 8:28 am

Multikulturen har også plantet sin fane i Slagelse:

Fra Politiken:

Brandvæsnet i Slagelse blev søndag aften mødt med sten og flasker i bebyggelsen Kærhusområdet.

Det oplyser politiet i Slagelse.

Politi og ambulance blev først på aftenen lokket til stede med en falsk anmeldelse om knivstikkeri. Der skete ikke umiddelbart noget, men ifølge politiet, var der en »ond stemning« i området.

En time senere indløb der melding om brand i en container, men da brandfolkene nåede frem, blev der kastet både sten og flasker efter dem. Derfor måtte de rømme området og vente med at køre ind, til politiet havde fået samlet to grupper af betjente.

Vanviddet fortsætter. Vi følger sagen i den kommende tid.

Læs evt. denne postering.

Kai Sørlander med fremragende kronik

Diverse, Historie, islam — Drokles on September 9, 2007 at 10:27 pm

Det er efterhånden blevet en ren stiløvelse for Kai Sørlander at sammenligne kristendommens betydning for beskyttelsen af rationaliteten over for islams afstumpede verdensorden. Det gøres igen så fremragende i denne kronik i Berlingske Tidende, men Sørlander tør også drage konsekvensen

Her ser vi historiens underlige spil. Gennem vor kristne fortid får vi udviklet og overleveret en sekulær demokratisk samfundsorden. En orden, som vi skal søge at opretholde alene på baggrund af en rationel erkendelse af den politiske virkelighed. Men da vi således var overladt til vor egen rationalitet, viste det sig, at den var for svag. Den var for svag i sin egen overvurdering af sig selv. Den kunne ikke se, at den kun havde fået råderum som følge af kristendommens virke. Den bildte sig ind, at alle religioner var lige villige til at give råderum for den politiske rationalitet.

For 500 år siden stod den europæiske og den islamiske verden på nogenlunde samme niveau. Men mens den islamiske verden havde låst sig selv fast i en religiøs lovgivning, der i sit grundlag var givet én gang for alle, så satte den kristne verden med Reformationen gang i en proces, som sekulariserede og demokratiserede det politiske. Det førte til en radikalt forskellig udvikling, som også gav sig udslag på det videnskabelige og teknologiske område, og som gjorde de europæiske magter langt stærkere. Det viste sig åbenlyst med Napoleons landgang i Ægypten i 1798. Dengang var det den islamiske verden, der havde bundet sig selv med irrationelle bånd.

Men nu synes Europa gennem den Europæiske Union at have gjort noget tilsvarende: bundet sig selv med et irrationelt bånd. Det er sket i og med, at man har låst sig fast i en fornægtelse af, at forskellen mellem kristendommen og islam har nogen politisk betydning. Man benægter den historiske sammenhæng mellem kristendommen især protestantisk kristendom og den sekulære demokratiske samfundsorden. Men kan man gøre det ustraffet? Må en sådan fornægtelse ikke betyde, at Europa selv er ved at ødelægge den arv det sekulære demokrati som det skylder kristendommen og ikke islam? For os kan der skjule sig en tragedie i det spørgsmål, men for andre vil det måske snarere fremstå som et eksempel på historiens ironi.

Rationalitet er ikke et løsrevet fænomen, men bundet til opfattelsen af virkeligheden.

Aia Fog banker kommunist Kina

Diverse — Drokles on September 8, 2007 at 5:03 pm

Et helt igennem herligt og veloplagt læserbrev af Aia Fog i Jyllands-Posten

 Som om det ikke var galt nok, at Kina i forvejen krænker og forfølger den tibetanske befolkning gennem sin årelange besættelse af landet - nu fremturer de igen med krav om indlemmelse af Taiwan. Ambassaderåd Jin Zhijian argumenterer bl.a. med følgende: »?et stort flertal af vore taiwanske landsmænd ønsker at opretholde status quo i forholdet mellem Folkerepublikken Kina og Taiwan«. 

Ja tak, ikke af lyst, men mere fordi kommunist-Kina har truet sig til denne status quo, som de med jævne mellemrum lige spæder op med militære øvelser ud for Taiwans kyst samt et par missiler hen over øen.

Et andet omdrejningspunkt i ambassaderådens argumentation er »?at forhold omkring Kinas suverænitet og territoriale integritet skal afgøres kollektivt af samtlige Kinas 1,3 mia. kinesere«.

Det er i sig selv en absurd tanke, al den stund, at Taiwan ville udgøre en promille af det samlede spørgerfelt, men når det er sagt, er det nye toner.

Mig bekendt er det kinesiske folk aldrig blevet spurgt om noget som helst, så der er et hav af spørgsmål, der rejser sig.

Man kunne således begynde med at spørge kineserne om, hvem de synes, der skal lede Kina.

Og om de syntes, Kulturrevolutionen var en god idé?

Og om hvor mange familiemedlemmer, de mistede i den forbindelse?

Hvad synes kineserne om retstilstanden i Kina?

Finder de niveauet for vilkårlige henrettelser passende? Der er masser af spørgsmål, man kunne stille, og det vil jeg kraftigt opfordre det kommunistiske regime i Kina til - og ikke mindst til at være lydhøre over for de svar, de får. Så kan det måske være, at alle problemerne omkring Taiwans status løser sig selv.

Lige i skabet, sådan skal de have det. Det undrer mig, at de ikke skriver at hun er Folketings-kandidat.

EU totalitarisme ind af bagdøren

Diverse, EU, Politik — Sobieski on September 8, 2007 at 3:47 pm

Igår kl. 18.30 kunne man på DR’s tv avisen se Per Stig Møller tone frem med et forslag vedrørende afstemning om de danske forbehold overfor EU’s retslige “samarbejde”. Timingen er både påfaldende og klodset på én gang og det er jo par for the course eller lige til øllet for det konservative folkeparti. Nu er der nok ingen for hvem de sidste dages terror arrestationer i Danmark og Tyskland er gået næsen forbi, så på bedste spin manér søger liste K at liste pikken ind, tsk tsk tsk.

Fra DR:

Udenrigsminister Per Stig Møller lægger op til en folkeafstemning om retsforbe-holdet for at sikre, at Danmark i fremtiden kan deltage i EUs fælles terrorbekæmpelse.

- De seneste terrorsager understreger behovet for, at Danmark ændrer sit retsforbehold i EU, siger Per Stig.

Diskuterer EU-traktat
Han og de 26 andre EU-landes udenrigsministre er samlet til uformelt møde i Portugal. Her bliver udkastet den nye EU-traktat, også kaldet reformtraktaten, diskuteret.

Per Stig Møller mener, at traktaten, når den sandsynligvis senere i år bliver vedtaget, efterlader Danmark ude på et sidespor, mens de øvrige medlemslande i fællesskab forstærker indsatsen mod terror.

- Derfor synes jeg forbeholdet skal væk, siger Per Stig Møller.

Men han ønsker ikke at sætte dato på, hvornår der skal være en dansk folkeafstemning om et nyt retsforbehold.

Det radikale venstres Morten Østergaard er ikke sen til at træde igennem denne breche som de konservative har åbnet: Han siger at vi skal have afstemning om alle de retslige forbehold, så den stramme danske udlændingepolitik afskaffes. Herom er Morten Østergaard helt utvetydig. Liste K har i denne tid brug for at markere sig politisk, og et slag i EU bolledejen kan måske ryste et par vælgere tilbage fra Ny Alliance, men jeg håber folket straffer denne platte leflen for EU præstestyret ved næste valg. Vakler den sunde danske indvandringspolitik, så vakler vælgerne over til Dansk Folkeparti. Det bedste forsvar mod terror er en rigtig stram indvandrerpolitik, så er det sagt!
Anderledes forsigtigt og med omtanke træder Venstre - her er der forslag om en tilnærmelse hen imod et retsligt samarbejde om terrorbekæmpelse, og ikke et ophørsudsalg af de danske forbehold. Dette er en ganske anden sag…

Sandheden rammer løgnerne

Forbrydelse og straf, Multikultur, Pressen — Drokles on September 7, 2007 at 9:36 pm

Fra Ekstra Bladet

- Vi skulle bare lave lidt stemningsbilleder, men det endte med, at en gruppe unge gik til angreb på os og smed to Molotov-cocktails mod os samt 5-10 flasker. Den første ramte halvanden meter bag mig, den næste midt mellem mig og fotografen,” forklarer Michael Lentz, der er projektleder for DR Nyheders breaking news-teknikere, til DR’s nyhedsbrev DRåben.

- Det var os, de sigtede efter - ikke sendevognen. De rev også et helt nyt kamera ud af fotografens hænder. Det blev kastet på jorden, trampet på og sat ild til med en tredje Molotov-cocktail. Vi måtte væk i en sådan fart, at vi kørte uden at få kablerne rullet ind. De blev selvfølgelig sprængt, men vi skulle bare væk. Vi har haft folk i Afghanistan, Basra og før det på Balkan. Der har ikke været tilnærmelsesvis samme reaktion. Nu bliver vi nødt til at overveje nøje, hvad vi vil dække fra Nørrebro - og hvordan vi vil gøre det, siger Michael Lentz der ifølge almindelig praksis har bedt om psykologhjælp til sig selv og de øvrige involverede.

De unge er i typisk og her ganske malplaceret DR-stil en eufemisme for 2. g’ere. Journalister på DR fatter åbenbart intet og det virker åbenbart ikke at banke sandheden ind i dem. Men nuvel, så må de jo flæbende ligge på psykologens divan og gennemarbejde hvordan det kunne ske.

Sverige, hvad nu?

Diverse — Drokles on September 7, 2007 at 2:46 pm

Ingen krav til Reinfeld på selve mødet med de muslimske ambassadører. Fra 180 Gader

“Der er ikke blevet fremført nogen krav i den retning. Vi har haft en meget god dialog,” sagde Reinfeldt efter mødet til de svenske medier.

“Jeg har forklaret, at vores folkevalgte politikere ikke træffer beslutinger om, hvad der kan publiceres,” forklarede han og tilføjede, at han også havde fortalt, at Sverige er “et åbent land, et tolerant land”.

Og så skulle alt være i orden. Men det trækker sammen for svenskerne, der ikke i evighed kan balancere mellem diamentralt modsatte værdier, respekten for ytringsfrihed overfor respekten for islam. Nu skal der vælges, ghypterne har lagt presset, møde eller ej. Fra 180 Grader

“Vi vil se handling. Ikke bare fine ord. Vi må forsøge at ændre loven. Muslimer har behov for retslig beskyttelse mod, at profeten Muhammed bliver hånet, nogenlunde som det jøder og homoseksuelle har,” siger Ægyptens ambassadør til det svenske nyhedsbureau TT.“På lang sigt skal det ind i skoleundervisningen, så eleverne bliver overbeviste om, at hvis de vil udtrykke deres holdninger, skal det ske, uden at de sårer eller skader nogen. Det bør også indgå i uddannelsen af journalister. Der er også behov for et permanent udvalg i Rigsdagen, som arbejder mod islamofobi,” siger ambassadøren og roser statsministeren for at tage initiativ til mødet, som han betegner som et “meget konstruktivt skridt”:

Der er opstået et behov og det skal mættes, ellers går nogen derfra som taber. Ved at bralre ud med krav i den svenske presse, har muslimerne sat sig i en situation, som de ikke kan komme ud af med mindre svenskerne hjælper dem. Det er tydeligt at de går ud fra at svenskerne vil påtage sig ansvaret for modpartens handlinger og give efter. Det troede man også om Danmark.

“Alle kommer til at sammenligne hans visdom med det der skete i Danmark, hvor statsministeren behandlede problemet med en slags arrogance eller i hvert fald for sen handling, så problemet forværredes.”

Den muslimske reaktion er svenskerne ansvar og det forstod danskerne ikke. Derfor dobbeltspillet med hårde udmeldninger i pressen (ultimative krav) og overholdese af diplomatisk decorum overfor en svag ledelse.

Materien flyder på Nørrebro

Diverse — Sobieski on September 6, 2007 at 11:29 pm

Nu er det ikke længere nødvendigt at tage Berlin for at se modsætningerne.

Fra Ekstrabladet:

Der udbrød ved 22.45-tiden på Blågårds Plads slagsmål mellem en gruppe ‘meget aggressive’ unge andengenerationsindvandrere og en gruppe demonstranter for Ungdomshuset.

Hurra må jeg udbryde, to svinske grupperinger i slagsmål med hinanden. Jeg ved ikke hvem jeg skal holde med… jeg tror jeg hepper på dem begge. Den kinesiske militærstrateg og filosof T’ai Kung anbefaler at lade to fjender decimere hinanden inden man træder ind i konflikten som den dominerende part. Et glimrende råd til etaten.
Indvandrene vil givetvis ikke drage nogen lære af dette optrin, men måske der kunne ske et erkendelsesskred hos nogle af de forvirrede unge venstrefascister?

Et kamerahold fra Danmarks Radio blev på Blågårds Plads passet op af gruppen af indvandrere og fik taget deres kamera, der efterfølgende blev sat i brand. Efterfølgende smed indvanderne en molotovcocktail efter DR’s folk på stedet

Det er med en vis fryd at jeg konstaterer, at disse to typer bandeuvæsen får mindre og mindre klangbund ude i befolkningen.

Besked fra Nørrebro beboerne til de autonome:

anti-autonom-skilt.jpg

Det er ikke islam

Diverse — Drokles on September 6, 2007 at 12:06 pm

Fra Berlingske Tidende

Den fælles moské er tilsyneladende ikke det eneste sammenfald mellem personerne i den nye terrorsag og Glostrup-sagen. Ifølge TV2 har de nu fængslede AT og HK således været i telefonisk kontakt med de dømte hovedpersoner fra Glostrup-sagen. Og de to fra Glostrup-sagen kender tilsyneladende også den 29-årige »åndelige vejleder« fra Avedøre, SA. I hvert fald deltog de alle tre i en tur til London i 2004, hvor de besøgte den ekstreme imam Omar Bakri Muhammed, kendt for sin offentlige hyldest til terroristerne bag 11. september 2001.

Alt tyder således på, at det er sociale forhold, der tilskynder terror.

Islam’s natustridige moral

Diverse — Drokles on September 5, 2007 at 8:30 pm

P1 programmet Eksistens beskæftigede sig 29/1 med begrebet moral, som et af naturen fremelsket fænomen, en del af udviklingslæren. I morges kunne man i P1 Morgen ligeledes høre den glimrende Lone Frank fortælle om sin bog Den Femte Revolution med samme tema. Moral er et evolutionært fænomen fremelsket i naturen i en symbiose af nødvendigheder imellem den enkelte og gruppen. Dermed sættes en objektiv konstant for menneskets moral, varieret at de sammenhænge mennesket placeres i. Kultur og religion er således variationer og tilpasninger til, hvad der er en essens i menneskets logik.

Hvad Eksistens og Lone Frank afholdt sig fra var at drage konsekvensen af at have fundet indgangen til den sande moral, nemlig opstille et moralkodeks og derefter dømme islam …………. jeg mener….sammenligne de forskellige religioner og kulturer for at se hvilken der er mest lutheransk …. moralsk!

Det var selvfølgelig ikke temaet, men at islam er grusom og ikke bare anderledes, kan man nu bekræfte, uden den svage “gyldne regel” (alle religioner har en filosofi centreret om reflektion over at et andet menneske er som dig, hvilket fordrer at man handler mod ham som man selv ville foretrække de havde handlet mod en. Når jeg siger alle indbefatter det ikke islam, for den skilder sig ud og taler kun om død og Allah og regler og love og om at tørre sig med ulige antal sten efter besørgning).

Allah er ophøjet over forklaring og islam tager ikke hensyn til virkeligheden, kun et postuleret efterliv. Det postulerede er den eneste reference, det sættes før det levede, det levede må indordne sig uanset hvad. Islam beskæftiger sig konsekvent ikke med forholdet mellem mennesker, men derimod kun forholdet til Allah. Islam’s moral bunder altså i en blind underkastelse overfor Allah og en ukritisk efterfølgelse af han bud. Mennesker vil så, hvis de følger skrifterne nidkært, belønnes med lykke efterfølgende, men ikke nøvendigvis i det levede liv og kun hvis reglerne overholdes. Her er altså ingen reflektion om at være menneske sammen, her er ingen fordring, her er ingen etik og her er en naturstridig moral!

Her er et eksempel

Moderen her adskiller sig fra andre mødre ved at være glad for sine egne sønners død. Hun er ikke blot stolt over, at de har kæmpet en retfærdig sag, at de har vist mod, næh, hun er glad for deres død. Mon det er hendes naturlig følelser? Mon hun er indifferent over at det er hendes egens søn, som hun har passet og plejet ammet når han var sulten, trøstet når han slog sig, holdt om når han var bange, leget med, mon hun er ligeglad? Næppe! Konen her er ikke sindsyg, hun er muslim og der er islamisk moral for fuld udblæsning.

Man kunne også tage ideen om ære, som et eksempel. Begrebet ære i den muslimske verden er vigtigere en selve livet og hvad man betragter som ære har ingen funktion for menneskets levede liv. Derfor ser man tragedier som æresdrab, hvor en hel familie, uden nogen sindsygdomme eller anden dysfunktion, i fællesskab gå sammen om at jagte den søster, kusine og DATTER, for at slå hende ihjel. Denne afstumpede og afsporede opfattelse af livets nødvendighed, er så udbredt at man kan henvende sig til kollegaer om hjælp og få den! Hvem kan forestille sig den perverterede logik på deres arbejdsplads at man ville assistere i John nede fra bogholderiet’s mord på sin datter? Det ville man kun, hvis man så det som det logiske og det bedste for familien.

Hvad skal der til for at ofre sine børn til døden? Hvad skal der til for at dræbe sine børn? En naturstridig moral!

Et racistisk symbol

Diverse — Drokles on September 5, 2007 at 5:39 pm

Det er ikke let at være svensker eller holde af sit land, når flaget er et racistisk symbol. Fra Berlingske Tidende

Ledelsen på Strandskolen i Klagshamn i Sverige mener, at det svenske flag kan forbindes med fremmedfjendtlighed, så da seks elever troppede op til årets skolefoto iført bluser med svenske flag, blev de bedt om at skifte tøj.

Og rektor siger

“Hvis de seks elever havde fået lov til at have tøjet på, kunne det have sendt de forkerte signaler om, at vores skole accepterer nationalisme og intolerance over for fremmede,”

Stakkels svenskere, stakkels Sverige.

19039.jpg

———————————————————————————

Veritas Universalis, har en præcisering af sagen. De svenske flag på tøjet var fodboldtrøjer ifølge Sydsvenskan. Og den gode rektor har dette at sige

 Rektor Pär Blondell tycker inte att fotbollströjorna är ett ”naturligt inslag” i skolvardagen.
– Hade det varit så att killarna sprungit omkring med fotbollströjorna i skolan varje dag, så okej. Men jag har faktiskt aldrig sett att de har haft tröjorna på sig tidigare, säger han.

Til hvilket Univesalgeniet lakonisk kommenterer “Men hellere straffe dem for at være på den sikre side. Det er i sig selv suspekt at være svensk i Sverige, ikke?“. Men det går ikke i længden. Fornægtelsen af svensk egenart får den ikke til at gå væk og det multikulturelle projekt lader sig ikke forklare. Der stilles dette sigende spørgsmål af en klassekammerat

– Hur kan det vara rasistiskt att ha en landslagströja på sig? undrar hans tjejkompis.

Ja, hur kan det det?.

En aften med Khader

Politik — Drokles on September 4, 2007 at 12:17 pm

Det var Ny Alliances store dag forleden med fremlæggelsen af det sammensurium af medlemmernes mere eller mindre realpolitiske forslag, der blev kaldt et partiprogram. Man mærkede ganske nostalgisk ånden fra det hedengangne CD i den insisterende fornægtelse af ideologi og hævdelse af løsrtevet sund fornuft (trods det at politik er mening og dermed evnen til at prioritere).

Khader var i Deadline 30/8, hvor han klarede sig nogenlunde dårligt, men værre er set. Mest af alt lignede han en elev, der ikke havde læst på pensum til eksamen og nu sad usikker ved det grønne bord og prøvede at snakke sig ud af problemerne. Heldigvis for ham var både censor og eksaminator meget forstående og vel nok mere end man kunne forestille sig, hvis eleven havde været Pia Kjærsgaard. Her et par uddrag af hans udtalelser, hvor jeg har forsøgt at undgå de buzz-vendinger han er glad for for tiden (såsom; vi lever i en global verden, politik det er process, fastlåste ideologiske positioner, vi vil ikke sættes i bås) og istedet beskrive de tre sider af Khader: den ureflekterede, den skarpe og den tomme.
Først et eksempel på eleven der ikke har tænkt sine floskler igennem og overvejet at meninger har konsekvenser, hvor man må foretage et valg. Khader bliver spurgt om tørklæder.

Khader: Hvorfor skal højrefløjen med DF have monopol på at udfordre religion og de religiøse symboler?

Det gik godt. En indstuderet enkel sætning der vil få mange skeptikere både af multikultisme og Dansk Folkparti til at sige; “Ja hvorfor skal de det? Det skal blive løgn skal det!” Men man må tage en konsekvens af sine holdninger og gøre sig klart hvad man anser for det vigtigste. Så går man heller ikke i panik når intervieweren spørger

Int: Det kunne være i kunne blive enige hér med DF?

Khader: Det ved jeg…altså vi var jo…øh joh, altså det skal man da ikke afvise. Det, der er vigtigt, det er, at….øh…man er enig altså….øh….altså, hvis de mener det samme så er det ikke ensbetydende med at så mener vi det ikke, så mener vi noget andet. Det er vores holdning og hvis DF mener det samme, så er det fint nok med os.

Khader kan ikke bestemme sig for hvad han vil. Vil han holde DF uden for indflydelse eller er det fint nok, hvis man kan komme overens? Hvad får man for sin stemme på Ny Alliance, et resultatsøgende parti eller et principfast parti til elimineringen af Dansk Folkeparti?

Det med at vælge er ikke Khaders stærke side. Da han får muligheden for at tale mere tørklæde klarer han sig også klart bedre og er den Khader, som de fleste nok gerne ser ham; fast, indsigtsfuld og menneskelig. Men stadig ved han ikke hvad han vil gøre ved det trods det, at han så præcist kan diagnosticere problemet.

Khader: Vi er ikke tilhængere af et forbud. Voksne kvinder, der vælger at gå tildækket, det er deres eget frie valg, men vi kan godt have en holdning til, at vi synes ikke, at det er en god ide. Det samme med 6-årige piger, de vælger det jo ikke selv. Vi synes det er et problem, at man seksualiserer 6-årige piger. Man hindrer dem i at dyrke motion ved deres tildækning, men vi har en holdning til det (….)Vi vil gerne holdningsbearbejde forældrene sådan så man ikke giver pigerne en dårlig start allerede når de er 6 år.

Nej Khader holder absolut ikke af at stå til ansvar, men nøjes med en holdning af diffus karakter, hvis virkning er højst diskutabel. Han var heldig at intervieweren ikke borede i begrebet holdningsbearbejdning, der var en af Jelved kæpheste, for hvordan kombinere sit liberale sind med ideen om at man, fra statens hånd skal bearbejde den rette holdning ind i frie borgere?

Men ros skal han have. Hvem andre kan slippe afsted med “Vi synes det er et problem, at man seksualiserer 6-årige piger” uden at få ørerne i maskinen? Det er Naser Khader når han er bedst; skarp, skånselsløs og menneskelig. Uden sværdslag konstaterer han med den største selvfølgelighed det perverse i det islamiske kvinde og børnesyn. 6 år er ikke et tilfældigt valg idet det var den alder Aisha havde opnået da Muhammed så hende første gang og vidste at hun skulle blive hans kone, jo før jo bedre. Derfor mener nogle muslimske forældre i bedste mening, at trods den seksuelle parathed hos deres 6 årige piger. Khader sammenkæder i en enkel sætning islam med pædofili og kvindeundertrykkelse.

Og så til generelle floskler og hvorfor indvandrerpolitikere irriterer mig

Khader: Det handler om troværdighed. Jeg er bekymret på USA’s vegne i forhold til Mellemøsten. De har en nøglerolle at spille i forhold til konflikten [bestemt form; konflikten! Det er Israel-Palæstina der er konflikten! i Mellemøsten. De er den løs, som USA,s nøgle passer til og dermed også hindring for positiv udvikling. Israel er altså medansvarlig for den arabiske verdens misere, Drokles], men den måde de har handlet på siden George Bush kom til magten har påvirket deres troværdighed. Og hvis vi er for tæt på dem så bliver vores troværdighed også påvirket og vi har en stor rolle at spille i forhold til demokratriopbygning i Mellemøsten og det gør vi bedst ved at være uafhængige.

Troværdighed som et løsrevet begreb og ingen analyse. Og hvorfor også det når det handler om troværdighed, der jo er noget man har eller ikke har. Der kommer ikke fred i Mellemøsten fordi Bush ikke er troværdig eller ikke er troværdig nok. Det er lidt bekymrende at Khader forholder sig så overfladisk til Mellemøsten, da det er et af de får steder, hvor han burde have lidt ekspertise og det leder mig ind på hvorfor indvandrerpolitikere irriterer mig.

Khader loyalitet er delt mellem hans oprindelsesland og Danmark. Derfor kan man ikke stole på hans motiver, når han plæderer for at Danmark skal spille en rolle i Mellemøstens morads. Hvor mange ofre er Khader villig til at lade Danmark yde og i hvis interesse? Bruger han rent faktisk sit værtsland til at rydde op hjemme? Personligt vil jeg ikke risikere den busser jeg har i næsen for araberne. For mig tæller kun mit lands interesser på kort og på langt sigt. Hvis lands interesser tæller for Khader.
Som en sidste strøtanke, undrer det mig når journalister spørger eksperter om skabelsen af Ny Alliance er noget dansk politik har brug for og endnu mere når eksperterne endda svarer på det. Det afhænger jo af ens politiske ståsted. Jeg er sikker på at Konservative tilhængere at skattenedsættelser synes at det er glimrende, mens Socialdemokratiet sikkert godt kunne være foruden en besegling af en borgerlig regering.

Danmarks renome II

Globalisering, Multikultur, islam — Drokles on September 3, 2007 at 8:34 pm

Fra Nyhedsavisen

Redaktør for Haber, Sadi Tekelioglu, der selv har valgt at sætte historien på forsiden af sin netavis, er ikke i tvivl om, at El Mostis kampagne vil vække stor interesse i Tyrkiet og resten af Mellemøsten.

- Jeg er ret sikker på, at historierne kan få stor opmærksomhed i Tyrkiet, fordi tyrkerne i forvejen kender de ubehagelige historier om Muhammed-krisen og Dansk Folkepartis karikaturtegninger. Men jeg er i tvivl om, hvorvidt El Moustis kampagne vil fremme dialogen. Sandsynligvis vil den bare forstærke det negative billede af Danmark som et land, hvor man må håne alle, siger Sadi Tekelioglu.

Uha, vi får skadet vores renome. Men er det ikke lige gyldigt om det tilbagestående Tyrkiet ikke bryder sig om os? Og er det vores skyld? Og er det sandt?

Dronningen som luder. Og pornostjerner i parlamentet.

Sådan er virkeligheden i Danmark - og det vil millioner af tyrkere vågne op til i morgen. De kan læse, hvordan det socialdemokratiske medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Hamid El Mousti, fortolker, hvad demokrati og ytringsfrihed er i Danmark.

De to store tyrkiske aviser Sabah og Milliyet vælger nemlig i morgen ifølge den dansk-tyrkiske avis Haber at bringe historien om El Moustis kampagne, der skal hjælpe muslimer i Mellemøsten til at forstå, hvordan det er at leve i et vestligt land som Danmark.

‘Det er tilladt at portrættere dronningen som luder og pornostjerne’ og ‘Pornodronninger bliver valgt til det danske parlament’, skriver Hamid El Mousti sin oplysningskampagne, et åbent brev, som han håber vil bliver oversat til mange arabiske sprog.

For at svare på mine egne spørgsmål i omvendt rækkefølge. Man kan ifølge referatet ikke kalde det direkte usandt, men mildt sagt spidsvinkler El Mousti forholdene i Danmark.

Det er ikke vores skyld at vores renome tager skade (hvis det overhovedet er tilfældet). Dels fordi vi ikke gør noget galt, dels fordi vi ikke er ansvarlige for hvad andre tænker om os, det må de selv ligge og rode med og dels fordi Hamid El Mousti ikke er en af os, men en af dem, de mange muhammedanere der myldrer ind for at suge på lappen, for straks ved først givne lejlighed at svine os til over for deres hjemmeboende landsmænd.

Og det er komplet ligegyldigt med Tyrkiet, de skal bare ikke ind i EU.

En professor slutter artiklen af med følgende bemærkning

- Nej, jeg tror bare folk vil tænke, at vores to lande er forskellige, og at vi i Tyrkiet måske går lidt mere op i moral, end I gør i Danmark, siger Murat Ozgen.

Den med moral har pirret en af Nyhedsavisens læsere der kommer med denne kommentar

Murat Ozgen siger at “vi i Tyrkiet går måske lidt mere op i moral, end I gør i Danmark”.

Google har en facilitet hvor man kan se hvilke søgekriterier der er de mest benyttede (google trends). Hvis man benytter “sex” som søgekriterie får man følgende interessante resultat:

De tre byer hvor der oftest søges på “sex” er:

1. Delhi (Indisk).

2. Ankara (Tyrkiets hovedstad).

3. Istanbul (Tyrkiets folkerigeste by)

Interessant nok kommer Riyadh (Saudiarabien) ind på en klar førsteplads hvis man bruger søgekriteriet “boy sex”!! Så kan man jo lægge i det hvad man vil. Jeg fik mig i al fald et godt grin.

Det gjorde jeg også.

Danmarks renome

Globalisering, islam — Drokles on September 3, 2007 at 6:11 am

Det er en slidt kliche at det danske renome i udlandet har taget skade eller er dårligt. Hvis det skulle have en gyldighed skulle det være i den tilbagestående og primitive muslimske verden. Men DR skriver

Men nu halvandet år efter at krisen toppede er salget til Mellemøsten steget med 11 procent i forhold til året før krisen. Det viser tal fra Danmarks Eksportråd, der er en institution under Udenrigsministeriet.

I de første fem måneder i år landede den danske eksport på 5,2 milliarder kroner. Fra januar til og med maj i 2005 eksporterede vi for 4,7 milliarder kroner til det samme område. Et af de firmaer som har fået gang i forretningen igen i de muslimske lande er Henning Larsens Tegnestue.

Jeg forventer at diskusionen hermed er sluttet.

Rødfascisternes vagtparade

Ungdomshuset, venstrefløjen — Drokles on September 3, 2007 at 4:15 am

Det er en træls tradition som de autonome rødfascister starter. Optøjer på mærkedage for Ungdomshusets rydning, for med den hang til symbolik som trives på venstrefløjen (mon ikke det var den samme type mennesker der i sin tid byggede Guldkalven?) bliver det ikke bare èn årligt tilbagevendende begivenhed. Da husnummeret var 69 blev dag 69 efter rydningen også en mærkedag - jeg var selv lidt overrasket over at de overså dag 96, som er 69 vendt på hovedet, men måske til næste år? Nu er der så også en halvårlig markering, det er forløbig 3 markeringer om året. Jeg har her regnet hele den halvårlig “aktionsuge”, som en markering, selv om det efter planen skal kulminere den - og hold nu fast - 6/9, som med lidt god vilje er 69 bare med en skråstreg. Vi har altså dagen for rydningen, 69 dage efter dagen for rydningen og så nu den halvårlige. Mon der også kommer en dagen for 69 dage efter halvåret for dagen for rydningen? for det vil så være 4 dage om året med hærg - altså uden det løse.

Vil det så lykkes de “unge” at bekrige sig til ekstra goder, der ikke tilfalder andre i samfundet? Selv er de ikke i tvivl. Fra BT

Kampen for et nyt ungdomshus er populær som aldrig før. Sådan lyder meldingen fra aktivisterne selv oven på nattens uro på Nørrebro.

- Folkelig opbakning spiller naturligvis en rolle for os, og vi oplever en stigende opbakning til vores kamp for et nyt ungdomshus. Vi fornemmer, at opbakningen aldrig har været større, end den er nu, lyder det fra aktivisternes pressegruppe, der kalder natten uro “forståelig”.

Og der er også overskud til selvretfærdighed

- Det var en helt forståelig reaktion på vores frustrationer over politikernes manglende evne til at løse problemet. Halvårsdagen for rydningen vakte mange minder, og vi er ikke ærgerlige over det, der skete i nat. Det eneste, der ærgrer os, er, at vi stadig ikke har noget ungdomshus, påpeger pressegruppen.

Og selv om Johnny Beyer, der er formand for Nørrebro Handelsforeningen siger, at en løsning til et roligere Nørrebro ville være at give de unge et nyt ungdomshus, gøres måske regning uden vært. Fra Ekstra Bladet

- Bur dem inde. Det er den eneste måde at få stoppet det her på, sagde en chokeret beboer her til morgen til TV2-News.

- Det er forfærdeligt at se på. Det er jo børn på 15-16 år, der slår med politiet. Man spørger sig selv, hvor forældrene er henne.

- Jeg håber i hvertfald ikke på, at de får et nyt ungdomshus efter det her, sagde han og beskrev dermed en gennemgående stemning i en bydel, der bare har fået nok af hærværk og gadekampe.

Og på Ekstra Bladet er der også en filmsekvens med lovlydige borgere, der slukker en brand, hvilket vist ikke indgik i deres forestilling om en god lørdag aften.

Alligevel mener venstrefløjen at volden skal belønnes. Frank Hedegaard siger ifølge 180 Grader

“Det markerer vigtigheden af, at der sker noget. Man skal forstå baggrunden for optøjerne. Før vi laver et nyt ungdomshus, får vi ikke ro på Nørrebro,” siger han til 180Grader.dk.

og reducerer det derefter til et spørgsmål om taktik

“Det er forbandet uheldigt at det sker netop nu. Nu har de holdt sig i ro gennem sommeren. Jeg havde indtryk af, at deres aktioner skulle være happenings, der kunne vække sympati i befolkningen. Det er ærgerligt, at de skal skabe forstyrrelser imens vi forhandler deres sag og udviser forståelse. Så kunne de også udvise lidt forståelse for os,” udtaler Frank Hedegaard.

Kun for at overgås af Enhedslisten, der mener at vold netop er et argument 

“Ungdomshuset på Jagtvej var et overskueligt problem for os politikere. Vi skulle bare finde et andet sted. Desværre blev Ritt bange for de borgerlige partier og valgte at søge konfrontationen frem for løsningen,” skriver Enhedslistens Morten Kabell i en pressemeddelelse.

“Ritts konfrontationslinie har spillet fallit. Socialdemokraterne eskalerer konflikten i stedet for at stoppe den. København har brug for et nyt ungdomshus og det kan kun gå for langsomt.”

Ikke sandt? Men man kommer næppe uden om Ritts argument. Fra Jyllands-Posten

- Vi er hverken rykket tættere på eller længere væk fra et nyt ungdomshus. Vold og hærværk er ikke en kommunikationsform, og jeg ser ingen sammenhæng mellem molotovcocktails, brændende politibiler og forslag til alternative kulturtilbud i København, lyder fra overborgmesteren i en kommentar til urolighederne.

(…) 

Men Ritt Bjerregaard understreger, at både de unge og Enhedslisten udmærket ved, at kommunen ikke kan give et hus væk uden at føre tilsyn med det.

- Det har vi pligt til. Så det undrer mig ærligt talt, at de bliver ved med at foreslå noget, der ikke er lovligt, siger hun.

Det er meget sigende at Ungdomshuset kræver noget af kommunen, som de ved at de ikke kan få. Et hus, som kommunen stiller til rådighed, men ikke fører tilsyn med. Når de ikke får det, hvilket de jo ikke kan, kører oprørs-, og offermøllerne (samtidig!) og “festen” fortsætter, med gode muligheder for at rekrutere mænd og kvinder af den rette støbning til senere faser i kampen mod systemet.

Skulle det lykkedes at få en ordning, hvor kommunen gør vold på loven ved smarte krumspring har de sejret og vist dominans. Deres stilling som en særlig gruppe der kræver særlig respekt vil i så fald være officielt knæsat. Lyder det bekendt? Det burde det for det var den samme samme taktik Islamisk Trossamfund og de lurvede ambassadører benyttede sig af. Kræve noget man ikke kunne få opfyldt for enten at kunne betvinge eller nære sit offer-, og oprørsbehov.

Så hvad skal man da gøre for at få fred, vil nogen måske spørge. Man skal ikke gøre noget for at få fred, men tage den kamp man ikke kan undslå sig, fordi man under tvang er blevet placeret i en utålelig situation og så skal man vinde den kamp. For det er en kamp om dominans og ingen skal dominere loven!

Malmø - Ground Zero

Diverse — Sobieski on September 2, 2007 at 10:13 pm

Meget apropos overfaldet på ambulancefolkene. Dette her er et ’slam dunk’, hole-in-one, eller som vi sagde i gamle dage, en ‘direktør’ for os monokulturalister.

Indslaget er ca. et år gammelt. Kommentarer er overflødige.

Ambulancefolk i slagsmål

Diverse — Sobieski on September 1, 2007 at 6:18 pm

Fra EB.

Der opstod lørdag eftermiddag håndgemæng mellem ambulancefolk og en større gruppe mennesker, som var stimlet sammen omkring en trafikulykke på Røde Mellemvej på Amager.

Omkring 75 personer dukkede op på rekordtid og begyndte at opføre sig helt ubehersket. Det var fuldstændig umuligt for de stakkels ambulancefolk at udføre deres arbejde, og så måtte vi jo troppe op, fortæller vagtlederen, der ikke har nogen idé om, hvorfor gemytterne kom ud af kontrol.

Vi følger situationen med stor spænding.

Den svenske Muhammedkrise

Multikultur, Politik, Pressen, Sverigetanic, islam — Drokles on September 1, 2007 at 12:10 pm

Det trækker op, skønt TV-Avisen ikke mente at svenskerne ville komme ud i det samme som Danmark. Denne konklusion var bl.a. baseret på en svensk imam’s analyse. Og de siger jo sandheden ved vi af erfaring. Imens har protesten nået flagbrændingsstadiet og og de obligatoriske mordtrusler. Hvorfor hører man aldrig om andet end død når det drejer sig om muslimer? Afghanistan har også lanceret en protest. Fra Nerike Allahanda

Teckningen har “provocerat alla afghaner” skriver muslimska företrädare och landets religionsministerium i ett uttalande i tidningen The Kabul Times på lördagen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

“De korrumperade fienderna till islam ritade teckningen av islams respekterade profet ännu en gång. Detta har stört den islamiska världen och höjt indignationen hos alla muslimer”, fortsatte uttalandet.

Fra Jyllands-Posten

»Død over Sverige, død over Larish (Lars),« råbte pakistanske demonstranter i dag, da de i vrede over situationen i Sverige gik på gaden for at brænde svenske flag af og lufte deres utilfredshed.

Pakistan afgav i går en officiel klage til landets svenske ambassadør over ’Nerikes Allehandas’ publicering af Lars vilks tegning af Muhammed som en hund.

Landet vil nu tage kontakt til Den Internationale Muslimske Konference, der tæller 57 medlemslande for at diskutere det videre forløb.

Den ligger vist allerede død! Men derfor skader det jo ikke at være lidt forberedte. Fra Jyllands-Posten

Det Islamiske Trossamfund i Danmark skal i de kommende dage mødes med svenske muslimer i forbindelse med den nye Muhammedkrise. Svenskerne ønsker gode råd fra deres muslimske brødre og søstre i Danmark til at takle krisen.

- Vi er blevet ringet op fra Sverige, fordi de gerne vil høre om vores erfaringer med Jyllands-Postens Muhammedtegninger. De vil høre, hvad vi gjorde, og hvad man kan gøre for at skærpe forståelsen for, at vi ikke skal forhånes og gerne vil respekteres i samfundet, siger Kasem Ahmad, der er formand for trossamfundets medieudvalg.

Temaet er hvad gik godt og hvad gik skidt og åbenbart er der nogle konklusioner. Fra DR

Umiddelbart fraråder Kasem Ahmad svenskerne at anlægge en retssag her og nu, men vente til sagen om Jyllands-Posten er endelig afgjort i FN.

Desuden mener han, at det er nødvendigt med nogle fælles retningslinjer for, hvordan muslimerne i Europa skal reagere i den slags sager. F.eks. at der oprettes en europæisk komité, som kan følge op på religiøse krænkelser.

Religiøse krænkelser! At især Koranen og de dertil hørende tekster er fulde af religiøse krænkelser, for ikke at tale om krænkelser overfor ateister regner de nok med at vi ser bort fra. Og det er der sikkert mange af os, især i Sverige der nok også vil. Faktisk er der ikke stort andet end krænkelser i islam, selv en lille pige bliver “krænket” af en halvgammel mand.

taler-til-forsamling.jpg

Åbenbart er Sverige ikke helt i stand til at forstå hvad det er det drejer sig om. Og det samme kan man sige om DR. Det var en ganske jovial Reimer Bo der igår forsikrede at den svenske Muhammedkrise ikke ville udvikle sig som den danske. Og det var fordi svenskerne var dét bedre kunne man forstå på indslagets generelle tone.

Redaktøren på Nerike Allahanda slog fast, at det drejede sig om ytringsfrihed og ville ikke give en undskyldning, men så slog han ligeledes fast at Sverige havde et problem med fremmedfjenskhed, men ikke så meget som i Danmark, hvor det var en del af den politiske debat.

En svensk socialdmokrat mente at den danske Muhammedkrise drejede sig om alt, hvad der gik forud, tonen i debatten og sådan (altså Dansk Folkeparti).

byradsmedl.jpg

Nu da der ligger klager fra Iran og Pakistan og Afghanistan, tre af verdens værste lande, storproducenter af terror, afstumpethed og nød, sidder den svenske regering med et problem. Der kræves en undskyldning og en garanti for at den slags ikke sker igen og denne kan næppe gives uden at udøve vold mod kerneprincipper i den svenske forfatning som Reinfeld udtrykker det.

- Vi er nødt til at støtte den ytringsfrihed som er en grundlovssikret og naturlig bestanddel af vores demokrati. Vi afgør ikke politisk hvad vores aviser og publikationer skal trykke, siger Reinfelt til TT.

Avisen vil ikke give en undskyldning, men da både muslimerne og den svenske regering ikke kommer videre med indførelsen af kalifatet før det sker er den eneste variabel i denne ligning Avisen Nerike Allahanda. Avisens redaktion må have gjort sig klart, hvilken ide om ytringsfrihed de forfægter og hvilke konsekvenser det kan have. Hvordan vil de forklare at de har gjort noget galt? når de ikke kan erklære sig uvidende, en bagdør Jyllands-Posten blev tilbudt. Næste fredagsbøn, hvor imamerne gejler deres orker op bliver interessant.

« Previous Page

Monokultur kører på WordPress