Bent Jensen skal lede koldkrigscenter

Diverse — Drokles on January 12, 2007 at 6:07 am

Glædelig nyhed. Men ikke noget der falder i venstrefløjens smag. De havde nok gerne set Østblokken frikendt som reel trussel mod demokratiet. Fra DR

Professor Bent Jensen fra Syddansk Universitet skal stå i spidsen for et nyt center, der skal forske i den kolde krig.

Det var Dansk Folkeparti som i sin tid fik skaffet 10 millioner kroner til det nye center. Det skyldtes utilfredshed med en rapport om den kolde krig, som udkom i sommeren 2005.

(….)

- Det ligner efter min opfattelse, det vi kendte fra det gamle Sovjet. Nemlig ønsket om at politikerne fuldstændig kontrollerer forskningen og ved hvilket resultat der kommer ud, siger Villy Søvndal.

Uforskammet at Villy Søvndal sammenligner det med Sovjet. Jeg savner ord.

Ungdomshuset; opdatering

Diverse — Drokles on January 12, 2007 at 3:54 am

Martin Geertsen prøver at tvinge Ritt Bjerregaard ud af busken og vedkende sig det absvar der følger med magten. Enten at sætte rød-fascisterne på gaden eller tilbyde dem et alternativ kommunen rent faktisk råder over. fra Politiken

Venstreborgmester Martin Geertsen smider nu tre nye ejendomme ind i spillet om et nyt ungdomshus i København.Ritt Bjerregaard har ellers flere gange sagt, at Københavns Kommune ikke ligger inde med tomme huse, der kunne blive et alternativ til Jagtvej 69.

»Selvfølgelig er der ledige lejemål i kommunen«, siger Martin Geertsen til Politiken.»Der er en ejendom til leje på Fensmarksgade, det er en tidligere skole for social- og sundhedsassistenter. Den er på 3.000 kvadratmeter og 600 kvadratmeter kælder og er lige blevet ledig. Det er faktisk tæt på det eksisterende Ungdomshus. Så er der noget til salg på Gl. Køge Landevej 107, den er på 1.100 kvadratmeter«, lyder det fra borgmesteren.

»Og et tidligere socialkontor i Gl. Vasbygade 49, det er til salg - 2.191 kvadratmeter«, fortsætter han.

Imens fortsætter kampen på Christiansborg mellem den ubegavede Helge Sander og Line Barfod.

»Det burde være muligt også at få plads til et Ungdomshus på området«, siger gruppeformand Line Barfod (Ehl).

Spørgsmål om penge
Hun stiller nu flere spørgsmål til Helge Sander om hans klare nej. Barfod mener, at det må kunne lade sig gøre at sætte bygningerne i stand trods deres dårlige tilstand.
»Det er et spørgsmål om penge, hvorvidt bygningen skal kunne anvendes som Ungdomshus«, siger hun til Politiken.dk.

Og imens er rødfascisternes støtter tilbage i deres vanlige på en gang appelerende og truende stil med denne kommentar til Borgerrepræsentationen;

En aktion fra en borgergruppe for Ungdomshuset kulminerer inde i salen, da et banner på omkring 1X1 meter i hvidt lagenlærred og ordene ‘Gør jeres pligt - Undgå Konflikt‘ skrevet med sort maling bliver rullet ned fra tilskuerrækkerne.

Vore venner imamerne

Diverse — Drokles on January 11, 2007 at 7:41 am

Fra Politiken

»Vi er meget glade for den her afgørelse. Alt andet ville have været en katastrofe for imamerne og deres image i Danmark«.Sådan lyder reaktioner fra talsmanden for Islamisk Trossamfund Kasem Said Ahmad, efter at statsadvokaten i dag har offentliggjort, at imamerne ikke har overtrådt nogen stafferetlig lov.

Sådan lyder reaktioner fra talsmanden for Islamisk Trossamfund Kasem Said Ahmad, efter at statsadvokaten i dag har offentliggjort, at imamerne ikke har overtrådt nogen stafferetlig lov.Imamerne var blandt andet blevet anmeldt for landsforrædderi, da de rejste til Mellemøsten med en mappe med tegninger i forbindelse med Muhammedkrisen.

»Der er ikke kommet noget konkret mod imamerne, men desværre er der allerede sket skade på vores omdømme, men vi kan kun blive klogere og erkende, at skældsord ikke løser nogen problemer. Vi vil gerne appellere til politikere og andre til at undlade at bruge skældsord som landsforræder med omtanke i fremtiden«, siger Kasem Said Ahmad.

Vi fortryder ingenting
Han siger, at såfremt Jyllands-Posten skulle finde på at offentliggøre billeder af profeten Muhammed igen, så vil reaktionen blive den samme.
»Ja, selvfølgelig vil vi gøre det igen, men vi vil være mere påpasselige med informationerne, så det er helt præcist og klokkeklart. Muligvis vil vi offentliggøre materialet, inden vi vil tage afsted«, siger Kasem Said Ahmad, der kun personligt fortryder én ting.

»Vi troede, at en boykot af Danmark var et ulovligt våben. Hvis der bliver en næste gang, vil vi ikke tage afstand fra en boykot af Danmark«, siger talsmanden.

Hvis nogle var i tvivl om deres ædle intentioner. Imamerne er nogle af de værste klynkere, og som typiske ofre for den frihed og velstand og velfærd Danmark byder dem, så tøver de ikke med at bruge det system de vil afskaffe.

Flere retssager på vej
Ifølge Kasem Said Ahmad er der langt fra sat det sidste punktum i Muhammedkrisen.
Islamisk Trossamfund fører sammen med en række islamiske organisationer fortsat tre retssager.

En ankesag om bagvaskelse mod Jyllands-Posten, en sag om blasfemi mod Jyllands-Posten er bragt videre til FN, mens en injuriesag mod Pia Kjærsgaard for at bruge ordet landsforræder stadig kører, oplyser Ahmad.

Send hele banden hjem! Og hvis deres herboende trosfæller ville følge dem, er de mere end velkommende. Jeg har aldrig stået i en situation og tænkt; her var det godt vi havde islam.

Kampen om Ungdomshuset fortsætter

Diverse — Drokles on January 11, 2007 at 6:27 am

Mange har undret sig over hvor længe Sylvester Stalone har kunnet holde liv i Rocky-figuren, men mere bemærkelsesværdigt er venstrefløjens støtte til Ungdomshuset. Det er flere år siden, at huset på Jagtvej skiftede ejer, men kampen pågår endnu. De fleste danske har mistet sympatien for brugerne af ungdomshuset. Men det hindrer ikke venstrefløjen i deres evige leflen for pøbelvælde. SF og Enhedslisten tror på volden som argument og retfærdiggørelse. Således valgte de side i Muhammedsagen, således valgte de side for ungdomshuset og således valgte de side mod Israel. Men tilbage til Ungdomshuset.

Mens den yderste venstrefløj arbejder for at bevare alt som det er, spiller alle andre politikere sorteper. En ting ser ud til at stå fast. Ungdomshuset skal af en eller anden grund ligge på Nørrebro. Fra Jyllands-Posten

Det er alene op til videnskabsminister Helge Sander (V) at afgøre, om Jagtvej 155D i København skal sælges for at blive nyt ungdomshus. Han mødes muligvis allerede senere på ugen med Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard (S) for at drøfte et salg.Hverken politikere på Christiansborg eller på Københavns Rådhus skal høres, før bygningen på Jagtvej 155D kan sælges med det formål at oprette et nyt ungdomshus på adressen.

(…)

Det er således alene op til videnskabsminister Helge Sander (V) at afgøre, om man vil sælge. Han kommer hjem fra udlandsrejse sent i aften, og mødes ifølge Jyllands-Postens oplysninger muligvis allerede torsdag eller fredag i denne uge med Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard (S) for at drøfte mulighederne for et salg af ejendommen til Fonden Jagtvej 69.

(…)

Fondens talsmand, advokat Knud Foldschack, er umiddelbart positiv over for ideen.

»Jeg vil snarest tage kontakt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så vi kan få gang i undersøgelserne af, om brandstationen kan bruges som Ungdomshus. Endnu ved vi jo ikke noget om bygningens stand.«

(…)

Nørrebro Handelsstandsforening mener, at beliggenheden Jagtvej 155D er god til trods for, at husets to nærmeste naboer er bilforhandlere.

De var begge ofre for omfattende hærværk, da der blev afholdt piratfest i bygningen i efteråret. Her blev adskillige biler smadret af stenkastende unge, som ifølge politiet havde tilknytning til netop Ungdomshuset. En af bilsælgerne er Mazda- og Suzuki-forhandler Ebbe Elmer, der ikke ønsker at udtale sig om udsigten til de nye naboer.

Derfor er det en gratis omgang at skræmme livet af de konservative Frederiksberg-borgere. Fra Avisen.dk

Frederiksbergs konservative borgmester Mads Lebech ønsker ikke ungdomshuset til Frederiksberg. Finansminister Thor Pedersen oplyser ellers, at staten har en egnet og ledig ejendom på Bülowsvej 27, som fonden bag ungdomshuset kan købe.

»Det har vi ingen interesse i. Ungdomshusets nuværende naboer har jo ikke ligefrem sendt de varmeste anbefalinger med de unge mennesker, og vi er ikke interesserede i at huse en flok mennesker, der slår politifolk til lirekassemænd, hvis ikke de lige får deres vilje,« siger Mads Lebech, som har svært ved at tage forslaget seriøst.

»Thor Pedersen er normalt en fornuftig mand, og jeg opfatter oplysningen som et svar på et drillespørgsmål fra enhedslistens Line Barfoed. Men hvis det skulle nærme sig realiteter, vil vi naturligvis med det samme begynde at kigge på mulige blokeringer i form af lokalplaner og anden jura,« siger borgmesteren, der sidder med absolut konservativt flertal i kommunalbestyrelsen.

Ha, ha, han er en rigtig skælm, den Thor Pedersen. Det var oven i købet en dødssejler fra starten idet huset er ubeboeligt. Fra Politiken

Bygningen, som ligger på Bülowsvej 27 og tidligere har rummet mikrobiologiske laboratorier, er inficeret med skimmelsvamp, det regner gennem taget, den har en stald i stuen, og så ligger den lige op ad de laboratorier, der blandt andet står for alle salmonella-undersøgelser i Danmark.

Men der skal jo træffes en beslutning, bare ikke lige nu. Fra Berlingske Tidende

Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Enhedslisten udsatte på onsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget sagen med henblik på fornyede undersøgelser af husets kulturhistoriske værdier.

Det oplyser kulturborgmester Martin Geertsen (V), der er målløs.

- Jeg må sige, at overborgmester Ritt Bjerregaard og Socialdemokraterne på Københavns Rådhus efterlader et indtryk af fuldkommen mangel på overblik over situationen, siger han i en pressemeddelelse.

Snarere frygt. Det er jo voldelige mennesker vi har med at gøre. Debatten om de kulturhistoriske værdier blev af en arabisk journalist i mandagens Horisont kogt ned til, at Lenin engang havde besøgt huset. Og det er ikke helt nok. Så skulle vi også balsamere Mogens Lykketoft fordi han trykkede terroristen Yassir Arafat i hånden - og det med et stort smil.

Så der står det stadig. Efter et juridisk slag, som Ungdomshuset kun ville acceptere hvis de vandt, venter vi spændt på hvilket politisk parti, der tør gøre det eneste logiske. At frede Ungdomshuset. Jeg bliver overrasket hvis de tør rydde lortet. Husk at det var Weidekamp der forærede dem huset og han var ellers så hård som nogen Sosser. Og så har Ekstra Bladet et lille koriosum.

Ҥ 9
Ved aftalens ophør skal bygningen afleveres i ren- og ryddeliggjort stand.”

Sådan lyder den sidste paragraf i ‘Midlertidig aftale om benyttelse af Jagtvej 69′. Det er den aftale, Østre Landsret har afgjort er gældende for brugerne af ungdomshuset.

Aftalen blev indgået i 1997 og skulle udløbe med udgangen af det år. I aftalens § 1 står der endvidere, at ‘aftalen kan herefter til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel til fraflytning af ejendommen.’

Aftalen er underskrevet af fire personer på vegne af ungdomshuset, men det er nok de færreste som forventer, at de unge har tænkt sig at gå i gang med Ajax og gulvspand for at gøre hytten ren til Faderhusets indvielsesreception.

- Vi vil ikke acceptere en lukning af ungdomshuset. Selv om både byret og landsret giver Faderhuset den juridiske råderet over huset, så vil vi ikke flytte os for dem, skriver ungdomshusets brugere på deres hjemmeside.

.

Mavesure forskere fra Syddansk Universitet

Diverse — Drokles on January 10, 2007 at 9:20 am

Fra BT:

Danskerne er de lykkeligste i verden’, hedder det med jævne mellemrum, når diverse undersøgelser kårer os til Jordens gladeste, mest tilfredse folkefærd. Men det skyldes bare vores lave forventninger til tilværelsen, mener forskere.

Vi bor i et lille smørhul, er generelt velhavende, har gode uddannelsesmuligheder og en flink dronning, lyder den typiske forklaring på vores imponerende førsteplads. Men nu sætter et forskerhold fra Syddansk Universitet spørgsmålstegn ved myten om den lykkelige dansker, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten onsdag.

I virkeligheden skyldes vores høje grad af tilfredshed, at vi har meget lave forventninger til livet, lyder forskernes bud på en forklaring, efter at de har set nærmere på nogle af de undersøgelser, der har udråbt Danmark til verdens lykkeligste nation.

Mens italienerne og spanierne forventer 11-tals liv og bliver skuffede over deres 9-tals liv, har danskerne beskedne forventninger om et 8-tals liv og bliver lykkelige for alt, der er højere.

- I lande som Italien og Spanien har man meget høje forventninger til, hvad det kommende år bringer, men er til gengæld ikke særlig lykkelig eller tilfreds med tilværelsen. I Danmark er det lige omvendt, siger Kaare Christensen, professor ved Syddansk Universitet.

TV2 havde en sang der hed Kom Lad Os Brokke Os og hvor er den sand. Der er altid noget galt. Vores lykke den er falsk og hul, OK! Rør blot ikke ved min gamle jul.  Den rette konklusion er, at andre kulturer har falske forventninger til livet der fører dem til depression. De bliver simpelt hen ikke forberedt på livets realiteter. De har et løgnagtigt og lyserødt billede af virkeligheden. De er selvovervurderende til det ulidelige. De har svært ved at acceptere modgang.

Danskerne er tilfredse, hvorfor er det så typisk dansk, at se det som noget negativt? Alt er brok og vi elsker det. Forskerne brokker sig over tilfredsheden og jeg brokker mig over dem. Det er en win-win situation.

Horisont spørger udlandet om os

Pressen — Drokles on January 10, 2007 at 8:54 am

Mandagens Horisont på DR var en sjældent morsom oplevelse. Tre journalister fra henholdvis USA, Mellemøsten og Kina var blevet bedt om at lave en kort rapportage om Danmark. Nogle mennesker, venstredrejede og kulturradikale akademikere, insisterer på, at de har mere til fælles med andre akademikere fra langbortistan end de har med en håndværker fra deres hjemland. Her afslører tre journalister afgrundsdybe forskelle i det kuturelle udsyn og lever op til ens egne fordomme. De levede i hvert fald op til mine.

Den amerikanske journalist havde sat sig for at undersøge hvordan forholdene var mellem muslimer og danskere ovenpå Muhammedkrisen. Den arabiske journalist lavede et indslag hvor ateisme førte til tomhed og dekadence og kineseren fokuserede på den gode danske uddannelse med H.C Andersen som baggrund.

Den amerikanske rapportage var en aflivning af en myte der åbenbart eksisterede om et anspændt forhold mellem danskere og muslimer. Journalisten lagde ud med en vox-pop i New York om amerikanernes kendskab til Danmark og det var ikke overraskende meget begrænset.

-What do you call people from Danmark?

-Dutch!

Men da Muhammedkrisen blev nævnt, havde det alligevel gjort indtryk. History! kaldte journalisten tegningerne for. Endnu et argument mod det nationale snævertsyn der stod bag årets Cavlingpris. Danmark var faktisk ikke et billede på et blødende sår mellem befolkningsgrupperne som mange journalister åbenbart tror og journalisten afsluttede med at give udtryk for en skuffelse hun deler med mange kollegaer:

Disappointed like me, because they expected to find a story that just wasn’t there.

Hun havde nu heller ikke spurgt Tøger Seidenfaden. Så var der mere gang i mellemøstens Yossuf Alsharif fra Al Jazeera. Han lagde ud i fin stil:

Ifølge en britisk rapport omkring sundhed, velfærd og uddannelse, er de danskere som kedsomheden endnu ikke har drevet til selvmord, de lykkeligste mennesker i verden. En lykke der sikres af frihed og opretholdes af velstand og kedsomhed.

Velkommen til Danmark. Frihedens land, hvor alle er frie til at mene, sige og klæde sig som de vil.

Frihed var et problem, kunne man forstå og kilden var ateismen. Kirkerne var stadigt dårligere besøgt og præsterne gik arbejdsløse (nok kun i København. Der er rigeligt med stillinger hvis man vil forkynde på landet. Ha, ha, ha danske præster der vil forkynde). Kirkerne fungerede mest som museer for forskellige udstillinger. En frivillig kirkevagt i Helligåndskirken i København ved navn Jytte, hældte beredvilligt benzin på det bål. Åndeligheden svinder i danevang:

Folk har deres egen tro. De tænker kun på sig selv. De har styr på livet og har ikke brug for Gud. De er selv guder.

Tak skal du have. Og jeg som troede at al den velfærd var et udtryk for solidaritet med de mindre priviligerede og et udtryk for mere end selvoptagethed. Men en velfærdstanke har åbenbart lange udsigter i den gudsfrygtige arabiske verden, hvis man skal følge Yossuf:

De danske regeringer sikrer de unges fremtid for dem. Gratis uddannelse og socialforsikring gør, at de unge slipper for den prøve som frygten for fremtiden udgør. Tilbage har de valget mellem et liv i velstand som kan være ensformigt og kedsommeligt eller at søge andre veje…

KLIP TIL UNGDOMSHUSET!

[Ungdomshuset] illustrerer det frie valgs grænser, når valget støder sammen med den etablerede orden. Det gamle hus skiller sig ellers kun ud fordi Lenin engang besøgte det. [jep, huset er ikke bevaringsværdigt. Fik i den i SF?]

Det ligger i Bydelen Nørrebro, hvor mange udlændinge bor. Men det der sker i huset er en helt anden historie.

Og så følger nogle lidt sensationelle billeder inde fra Ungdomshuset, optaget efter urolighederne i December 2006. Det første man ser er en ung døgenigt der ’stener’ på en sofa og så et nærbillede af en anden døgenigt der bæller en hel bajer. Yossuf fortæller:

Begrebet “kreativt kaos” bruges af amerikanske teoretikere når de taler om Mellemøsten. Men begrebet er ført ud i livet her i Ungdomshuset. Det er en anden frihed, en anden livsstil som disse venstreorienterede unge har taget til sig.

En anonym venstreorienteret ung pige præciserede Ungdomshusets orientering:

Vi prøver at fortælle forlk, at man kan leve på en anden måde og at der ikke bør være alt det had mod fx. indvandererne.

Huset er ikke-kommercielt. Vi laver tingene selv og tjener ikke på det. Så det er en udfordring for samfundet at acceptere sådan et hus.

Det er nok snarere de ødelæggelser af andres ejendomme som samfundet har svært ved at acceptere, men lad det nu ligge og høre lidt mere fra Yossuf:

Huset er et oprør mod det velstående men ensformige liv. Her realiserer man sig selv gennem afsavn, multikulturalisme [der er nu ikke så meget andet end danskere i det hus, hvis man ser bort fra de europæiske bøller der bliver inviteret op, når den demokratiske proces skal rettes til] og accept af andre, fjernt fra den danske integrationspolitik [?]. Men det har åbenbart generet dem man kunne kalde de danske neo-konservative.

KLIP TIL UROLIGHEDERNE/GADEKAMPENE FRA DECEMBER.

Herefter følger en lidt tendentiøs gennemgang af forløbet op til urolighederne hvor Faderhuset bliver kaldt henholdsvis en højreorienteret kristen forening og en konservativ kristen forening. Der bliver gjort opmærksom på, at Faderhuset betragter de unge som satanister, et rygte de unge vist selv har startet. Yossuf fortsætter:

Det er tydeligt, at den danske kultur forsøger gennem lovgivning og de politiske betingelser, at bevare sin eksistens så den ikke ikke ender som offer for den frihed den har sluppet løs.

Det er vist noget af en projektion. Hele rapportagen var en lang advarsel mod fortabelse, Herrens stenede vej overfor djævlens guldbelagte og alt det der. Frihed, kan man forstå, står i modsætning til kultur. Derfor er det svært for Muhammedanere at falde til i Danmark. Frihed er en del af vores kultur. Nå, et interview med Lasse Ellegaard er måske sagen:

Man kan sige om de unges situation i Danmark, at de har al den frihed de kunne ønske sig, til at følge den traditionelle vej. De har frihed til at få en uddannelse og søge arbejde og frihed til at tjene penge og købe et hus. De kan endda flytte sammen uden at være gift eller bo sammen som homoseksuelle par. Der er masser af frihed. Men friheden har rammer. Den er begrænset inden for det almindelige samfund. Og dét er det kedsommelige.

Lasse Ellegaard får ikke nævnt, hvad man ikke er fri til. Der er jo ingen, bortset fra ens forældre, der beordrer nogen til at tage uddannelse, få et arbejde eller købe et hus. Det kan man jo lade være med. Mange steder i muslimske verden er det forbudt for kvinder at tage sig en uddannelse og så skal vi høre på, at det ligefrem er en plage at have friheden til uddannelse. At det leder i en eller anden form for fortabelse. Det er en ommer Lasse Ellegaard. Lad os høre Yossuf’s afsluttende bemærkning.

De ubegrænsede friheder i Danmark kan ofte skabe kedsomhed blandt de unge. Men friheden alene kan ikke hjælpe dem ud af kedsomhedens spiral, som de befinder sig i.

Nogle af mine venner vil uden at tøve give Yossuf ret i hans analyse af kedsomheden i Danmark. Men de vil forstå det intuitivt og ikke kunne redegøre for, hvorfor samfundet hindrer nogen i at udleve deres drømme og de vil ikke kunne se, at de spejler deres eget liv i generelle udsagn, vendt anklagende mod omverdenen. Mine forældre gad aldrig høre på at jeg kedede mig. Det var min egen sag og jeg var selv ansvarlig. Nemlig! det ser jeg nu.

Et kinesesisk ordsprog siger at det er godt ikke at leve i interessante tider og måske derfor var stemningen anderledes positiv fra den kinesiske journalist, Lin Haichun. Han åbner sin rapportage med en ganske anden respekt:

For kineserne ligger Danmark langt væk, men også tæt på. Langt væk fordi det ligger tusinder af kilometer væk. Og tæt på, for her i landet ved havet, bor den Lille Havfrue og Hamlet som vi kender så godt. Og så den udødelige H. C. Andersen og monarkiet.

Kultur og tradition! Et pigekor der synger den danske sangskat er valgt som akkompangement fra start til slut.

Danmark er som et eventyrland. Men hvordan lever børnene så i dette eventyrland?

Kulturen er rammen om uddannelse og Lin starter med at besøge en børnehave, en skole, et gymnasium for at at ende på journalistuddannelsen på Odense Universitet.

Fra børnehaven ser vi billeder af glade danske børn i leg, hører en lille dreng højrystet tælle til ti der får et ‘thumbs up’ fra Lin og vi hører to danske piger der synger Lille Peter Edderkop, med en alternativ frasering.

Børnene her er søde, livlige og ubekymrede.

Kineserne har lagt sig i selen for at blive en dominerende magt og metoden er først og fremmest hårdt arbejde, som dette spørgsmål fra Lin antyder:

Hvor mange ord skal de [børnene i børnehaven] lære før børnehaveklassen?

Man burde have svaret: 500 korte ord, 235 lange ord og siden 2001 er kravet om fremmedord bortfaldet.

Lin spørger på engelsk og svares på dansk. Der er mange billeder af at han meget begejstret trykker hånd og hilser på de mennesker han skal interview’e. Alt er sat op for at det kulturelle møde mellem Kina og Danmark bliver godt. Noget andet end den mavesure og uforskammede araber.

Og en helt anden positiv indstilling til livet, hvor den danske kulturelle ramme ikke ses som en ulykke, som Lasse Ellegaard og hans mellemøstlige allierede hævdede;

Ungdommen er smuk og fyldt med fremtidsdrømme.

(…)

Eventyret vil fortsætte i generationer for i dem finder vi trøst. For at opnå frihed søger danskerne utrætteligt ny viden. Kun med den totale frihed for vores sjæle kan vi skabe den ideelle menneskehed som kan hæve sig over eventyret.

Måske lidt voldsomt det med en ideel menneskehed, men kommunismens Kina er jo ikke så fjern historie.

Grum udvikling

Diverse — Drokles on January 10, 2007 at 1:24 am

Fra BT:

Længere tids ballade med en gruppe utilpassede unge i Farum Midtpunkt er kulmineret med forlydender om, at en række utilfredse og utrygge beboere står bag planerne om et bevæbnet tæskehold.

Forretningsudvalget i Farum Midtpunkt tager klart afstand fra et muligt tæskehold.

- Vil vil omgående anmelde sagen til politiet, hvis vi får kendskab til, hvilke personer der står bag, siger Inge Petersen fra Forretningsudvalget til Frederksborg Amts
Avis.

Hun er voldsomt utilfreds med både politiets og kommunens indsats med at bringe orden og ro i midtpunktet. Furesø Kommunes borgmester, Jesper Bach (V), er klar til at gøre noget ved problemer i området.

- Når jeg hører, at beboerne barrikaderer deres døre med brædder og møbler i angst, så kan jeg ikke lade sagen ligge, siger han.

Den fungerende vice-politiinspektør Søren Greve i Lyngby Politi, der har overtaget Furesø Kommune i forbindelse med politireformen, lover, at der blive gjort noget ved urolighederne i Farum Midtpunkt, når der er skabt overblik over situationen.

Rygter om Saddam

Diverse — Drokles on January 9, 2007 at 7:00 am

Under overskriften Saddams Irak var bedre end sit rygte skriver journalist og mellemøstkommentator Fathi El-Abed i Politiken Søndag om den økonomiske fremgang og samfundsmæssige modernisering som Saddams styre bragte med sig. Resultater der nu ligger i ruiner på grund af besættelsesmagtens krig. Det hedder bl.a.:

I den første rapport fra det første hold af våbeninspektører, som kom til Irak i 1991 i jagten på de påståede masseødelæggelsesvåben, stod der; “vi er kommet til et land, der på ingen måde længere kan betegnes som et tredieverdensland”.

(…)

Mange mener meget om Saddam Hussein. Og det er ikke mærkeligt, eftersom han og og Irak blev dæmoniseret så meget, at ingen længere ville protestere da Bush og holdet omkring ham ulovligt og grundløst invaderede Irak i 2003.

Nok Også fordi regimet i Irak hverken var værre eller bedre end de omkringliggende lande - politisk. Men socialt kan der kun være ros. I Saddam Husseins Irak blev analfabetismen nedbragt, kvinder fik de frieste forhold i hele Mellemøsten [hvis man ser bort fra Israel, Drokles], Antallet af højtuddannede eksploderede, og tusinder blev sendt til de vestlige universiteter for at stræbe efter viden. Men også økonomisk var der fremgang. Iraks olie blev fordelt ligeligt og investeret i mennesker, sundhed, uddannelse og ikke mindst infrastrukturen. Alt i alt var Irak trods de otte års krig med Iran et land i fremskridt og forrygende udvikling.

Ja, det skriver han faktisk. Uhyrlighederne reduceres til noget “politisk”, Saddams ansvar for krigene er væk og æren for olieforekomsterne tilfalder Saddam. Men måske er alle uhyrlighederne bare rygter?

Kina viser vejen

Diverse — Drokles on January 9, 2007 at 2:37 am

Der er ikke så mange dikkedarer for kineserne. Fra Politiken:

De kinesiske myndigheder har ødelagt en base, der ifølge myndighederne husede islamiske terrorister. 

18 mistænkte terrorister blev dræbt og 17 taget til fange under en skudkamp mellem politi og islamister i fredags, rapporterer de statslige kinesiske medier.

En officiel talskvinde siger til nyhedsbureauet Xinhua, at basen lå i den bjergrige Xinjiang-region i det østlige Kina. Ifølge hendes oplysninger var der tale om en træningslejr, som blev drevet af den islamiske gruppe ETIM, som FN i 2002 klassificerede som en terrorgruppe.

Granater beslaglagt
Under fredagens aktion beslaglagde politiet 22 håndgranater og flere end 1500 andre granater, der var under fremstilling.

Den største etniske gruppe i Xinjiang er muslimer, som er i åbent oprør imod kinesisk styre.

Nogle af de mere ekstremistiske dele af befolkningen kæmper for en selvstændig stat, og centralstyret i Beijing beskylder flere af de muslimske gruppper for at have al-Qaeda-forbindelser.

Men flere menneskerettighedsgrupper siger, at Kinas ledelse benytter kampen imod islamisk terrorisme som påskud for at slå ned på grupper, der kræver selvstændighed.

Irakiske flygtninge

Diverse — Drokles on January 8, 2007 at 4:30 am

I søndagens Jyllands-Posten gennemgår Ralp Pittelkov sagen om de irakiske flygninge, som oppositionen gerne vil gøre noget for. Han kalder det en tåget debat om irakerne og han har følgende argumenter;

Situationen er den, at man i Danmark ikke kan få asyl alene under henvisning til, at uro eller krig gør livet farligt i ens hjemland. Man skal være i risiko for personlig forfølgelse for at få flygtningestatus.

(…)

Hvis krig og andre faretruende omstændigheder i ens hjemland var grundlag nok for at opnå asyl, ville det betyde en voldsomt øget tilstrømning til Danmark, som ville påvirke samfundet ganske stærkt. Udover Irak ville krigene i Afghanistan, Somalia og Sudan sende mange hertil i øjeblikket - fra somalia ville det i høj grad være islamisterne.

(…)

Herhjemme kræver socialdemokraternes integrationsordfører, Lotte Bundsgaard, at flygtningenævnet genoptager de 600 afviste irakeres sager. Hun understreger, at nævnet må behandle disse sager enkeltvis, som lovgivningen foreskriver.

Men det er ikke nok at sagerne behandles enkeltvis. Det afgørende er efter hvilke kriterier man bedømmer dem. Hvis man siger, at farlige forhold i hjemlandet er nok til at give opholdtilladelse, så må man give opholdstilladelse til alle asylansøgere fra de farlige områder - uanset om man formelt behandler dem som enkeltsager. En vidtgående ændring af reglerne.

(…)

Hvis Danmark skal ændre sin asylpolitik efter UNHCR’s opfordring, kan det ikke skubbes over på flygtningenævnet. Den slags må politikerne selv tage ansvaret for ved at foreslå en ny asyllov eller en særlov for de afviste irakere i Danmark. Men det fortaber sig i tågerne om Socialdemokratiet eller andre vil påtage sig det ansvar.

Under alle omstændigheder bliver der ikke nogen pølse af det skin, som Pittelkow også tvivlede på da han skrev sin kommentar. Søndag eftermiddag rykkede Bendt Bendtsen ud:

De konservatives integrationsordfører, Henriette Kjær, bad inden weekenden integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) om at redegøre for, om Flygtningenævnet kan genåbne irakernes sager, men der kan ikke blive tale om en særlovgivning, slog vicestatsminister Bendt Bendtsen (K) søndag fast på Det Radikale Venstres nytårsstævne i Nyborg.

»Regeringen ønsker ikke nogen særlovgivning, når det gælder asylansøgere. Man burde tænke tilbage på palæstinenserloven i 1991«, siger de konservatives formand, Bendt Bendtsen. 

Det hindrer ikke kleresiets modstand. 11 præster holdt gudstjeneste i Hillerød Kirke og bad for irakerne. Blandt de besøgende var Abdul Wahid Petersen, der var meget tilfreds med initiativet. I bønnen hed det bl.a;

“At du må give os rummelighed og vilje til at huse flygtninge, som intet andet sted kan være uden risiko for liv og lemmer, lykke og velfærd
Herre, hør vor bøn!”

Lidt anderledes var budskabet fra en højtstående amerikansk UNHCR repræsentant TV2-Nyhederne interviewede forleden. Han medgav at der i dele af irak var ganske roligt, især i de nordlige egne. Men han mente at det ikke ville være let for irakere at falde til der, fordi de ikke havde netværk og kulturerne der var fremmedartet. Desværre blev han ikke holdt op det bizarre udsagn af TV2 journalisten.

Typisk er fortalerne for at give asyl til irakerne, de samme der går ind for multikulturalisme. At irakerne netop flygter fra sekterisk vold får dem ikke til at ryste på hånden. Fra Kristeligt Dagblad;

Jacob Holdt, som ikke er i tvivl om, at præsternes støtte til de irakiske asylansøgere er berettiget.

– Vi har jo skabt flygtningestrømmen fra Irak, fordi vi er gået ind i krigen sammen med USA, og derfor er det også vores ansvar at tage en antal flygtninge og give dem husly i vores land, siger Jacob Holdt.

(…)

Blandt dem, som kom for sent til en siddeplads er sognepræst i Lyngby nord for København, Leif Bork Hansen, som er kendt for sin støtte til flygtninge og indvandrere.

– For mig er det utrolig vigtigt at kommer her og bakke op om det initiativ, som Hillerød-præsterne laver i dag, siger han.

Han kom også for sent da der skulle deles hjerner ud. 

En af dem, som har fået en plads i kirken er Henning Koch, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet.

– Jeg vil gerne solidarisere mig med de irakiske flygtninge, og derfor er det oplagt, at jeg viser det ved at komme her i kirken i dag, siger Henning Koch.

Jo værre forholdene i Irak bliver beskrevet som værende, jo mindre god en idé virker multikulturalismen. Må de komme til fornuft Herre, hør min bøn!

Søren Krarup påpgede i vanlig stil, at kristendom og politik ikke må blandes sammen og det er misbrug af embedet som præst, når de kalder sig Hillerødpræster i stedet for Hillerødborgere. Sven Ove Gade var dog skarpest i JP idet han citerede ingen ringere end Jesus;

Vi “skal ikke gøre som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger,” advarede Jesus. “De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker; de går jo med brede bederemme og med lange kvaster; de ynder at sidde til højbords til fester og at sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi.” Og så tilføjede Jesus: “Den, der ophøjer sig selv skal ydmyges, og den der ydmyger sig selv, skal ophøjes.” “Kalkede grave” og “hyklere” kaldte han dem.

You tell’em Jesus!

Carsten Niebuhr - Akademisk flashpoint

Diverse, Orientalisme, Pædagogik — Sobieski on January 8, 2007 at 12:22 am

Eller orkanens øje som de sikkert selv føler sig placeret i. For den brede fornuftsprægede befolkning er det nok bare en intellektuel fims.
Weekend Avisen bragte før jul en artikel vedrørende en konference om “Islam og terrorisme og CNA” på Carsten Niebuhr afdelingen under KU. Den viser heldigvis at der er dissidenter blandt forskerne på det umådeligt politisk korrekte CNA, så som Thomas Hoffmann og Jean Butler som begge er unge forskere. Grunden til at jeg tager WA artikel for gode varer er at jeg selv har haft en del undervisning på Carsten Niebuhr og godt kan genkende nogle af personerne og den generelle stemning på stedet.Og meget apropos den generelle stemning på stedet hvad angår undervisningen; den lader ikke meget plads tilbage for fri og saglig debat. Nu skulle man tro, at islam var et felt hvor der i en undervisningssituation ville være rig mulighed for at tage nogle af denne ‘religions’ tæmmelig mange kontroversielle dogmer op. Det er ikke tilfældet, så langt fra endda, og det er egentlig ikke så underligt. Lad os sige du er underviseren og klassen består af ca. 2/3 dele troende muslimer, hvad gør du? Mon ikke det bliver som at forsøge at gennemføre en kritisk dialog om jomfrufødsel, kristelig mystik, og pædofili på et seminar for unge katolske præster…

Det kræver i hverfald at du har kolleger som vil bakke dig op når emnet bliver dhimmi kontrakten (anden-rangs borgere i muslimske samfund), jihad, kvindesyn, massakrene på hinduer i indien, det betændte forhold til USA og Israel og lignende. Så skal man desværre også gøre op med den institutionelle paranoia der forhindrer unge forskere i at sige de gamle koryfæer imod, af hensyn til den fremtidige akademiske karriere.
Nå ja, i øvrigt så har demagogerne på Carsten Niebuhr gode muligheder for at indoktrinere; jeg husker fra min tid på CNA, at der var horder af kvinder først i 20′erne hvor naiviteten strålede dem ud af øjnene.

blondeagainstwarb.jpg

Fri diskussion?

Så må de hellere sulte

Diverse — Drokles on January 7, 2007 at 7:18 am

Det er en velkendt erfaring at socialistiske principper om at alle skal have det godt i praksis ender med at alle får det dårligt. Ligemageriet dyrkes også heftigt af den politisk korrekte elite - der ikke har modet til at bekende sig til en ideologi. Selvom socioøkonomi og livsstil ikke umiddelbart synes at ligne hinanden, så handler begge dele om at kloge sig på andre menneskers vegne. Så en alliance mellem den sludrende klasse og socialister er i den henseende kun logisk. På DR-Nyheder kan man læse:

Frankrigs statsråd har godkendt politiets beslutning om at forbyde en højreorienteret organisation at servere svinekødssuppe til hjemløse.

Politiet forbød i sidste måned suppekøkkenet med den begrundelse, at det diskriminerede jøder og muslimer, der på grund af deres religion ikke spiser svinekød. Men forbuddet blev omstødt af en administrativ domstol.

Det franske indenrigsministerium appellerede sagen til Statsrådet, som er landets øverste administrative domstol, og den endte med at give politiet ret.

I kendelsen hedder det, at forbuddet mod suppekøkkenet ikke er et angreb på ytringsfriheden.

Overraskende nyhed

Diverse — Drokles on January 6, 2007 at 9:16 am

Fra Kristeligt Dagblad:

Studerende og imamer støtter præsters protest

De præster, der lørdag formiddag vil gennemføre en støtteaktion for de udviste irakiske asylansøgere i Hillerød, får opbakning fra studerende fra RUC, Roskilde Universitetscenter, og Københavns Universitet.

Også imam Abdul Wahid Petersen og en mindre gruppe imamer har meldt deres ankomst til støttegudstjenesten.

- Den store opbakning understreger for os, at det her ikke bare er et præsteanliggende. Det er en sag, der rører rigtig mange i befolkningen. Vi har som præster bare fået lov til at lægge stemme til, siger initiativtager Thyge Enevoldsen, som er præst i Hillerød Kirke.

Under overskriften “Mennesker visner for øjnene af os” har 11 præster i “Hellig 3 Konger for Irak-flygtninge” kaldt til støtteaktion for de 583 udviste asylansøgere fra Irak, der befinder sig i Danmark lige nu.

Jeg er lidt forelsket i vendinger som “…får opbakning fra studerende…”. Hvor mange er der tale om? 2? Er der nogen studerende der ikke bakker op? Måske ligefrem er imod?

Ungdomshuset stadigvæk

Diverse — Drokles on January 6, 2007 at 6:25 am

Kampen om Ungdomshuset er endnu ikke slut. SF og Enhedslisten forsøgte forleden at lægge pres på Kulturarvstyrelsen for at få dem til at frede Ungdomshuset. Da det ikke hjalp har de to venner af de unge rød-fascister forsøgt at lægge pres på de andre partier i BR ved på forhånd at lægge ansvaret for fremtidige uroligheder over på de der ikke vil gå med til en politisk indgriben i den ejendomshandel der allerede for flere år siden er afsluttet. Derved fritages de let påvirkelige unge rød-fascister i Ungdomshuset for ansvaret for deres handlinger. En logik de kun kender alt for godt. Jeg vil mene det nærmer sig en slet skjult opfordring til vold, fra de noget ældre BR-medlemmer fra SF og Enhedslisten.

De unge rød-fascister har en simpel men effektiv taktik af ultimative krav og vold. Det skal være så dyrt som muligt ikke at efterkomme deres krav og intet kompromis er muligt. Og det er en taktik med virkning. Fagforeningerne vil således ikke lade deres medlemmer være med til en eventuel nedrivning af Ungdomshuset af frygt for de unges reaktion. Men mest overraskende er det at det stik mod al logik er lykkedes Ungdomshuset at italesætte deres egen offerrolle så effektivt, at alle andre aktører kvier sig ved at angribe Ungdomshuset for fuld knald. Istedet deltager de i et absurd spil sorteper hvor de beskylder alle andre end dem selv for - om ikke andet - dog at have et medansvar. Få eksempler på dette er mere surrealistiske end debatten mellem den ferske velmener og pomadedreng Manu Sereen fra den radikale gruppe i BR overfor Klavs Dideriksen, medlem af Christianias forhandlingsgruppe. Når jeg hører at folk er fra Christiania tror jeg på forhånd at det er en idiot og boy, was I in for a treat. Dideriksen var stor modstander af Sareens forslag om at rykke Ungdomshuset ud på Christiania.

Båt-nakkerne Sareen og Dideriksen var mere eller mindre ude af stand til at føre en simpel debat og det førte til det ene mærkelige udsagn efter det andet. Der var almindelig enighed om at referere til rød-fascisterne som “de unge” istedet vor det mere korrekte “unge med nonverbal tourette”. Christianitten klynkede konstant over det omgivende samfunds eksistens og den uretfærdighed det er at skulle følge fælles regler. Det var således en stor anstødssten at der siden 1989 har været byggestop på Christiania uden skelen til at de var og er igang med at ødelægge noget af det fineste natur københavnerne har adgang til. Her et par eksempler:

Manu Sareen: I yderste konsekvens er det Ungdomshuset] ikke vores [politikerne i BR] ansvar. [få minutter efter] derfor er I [Christianianitterne] også nødt til at tage et medansvar!

Hvis det ikke er Politikernes ansvar, hvorledes bliver det Christiania’s? Eneste måde Christianitterne kan pålægges et ansvar er at hvis vi alle har et ansvar, hvilket jeg mener er noget vrøvl, men ellers hænger logikken ikke sammen.

Klaus dideriksen: Jeg synes det er stort at Christiania skal trække alt hvad der er alternativt, alt hvad der er fremmedartet og anderledes; at det er os der skal have det på skuldrene.

Ja, det er noget lort at slæbe rundt på det alternative og jeg forstår hans kvaler. Jeg mener, staklen bor midt i det. I øvrigt har jeg svært ved at tage Christianitternes selvoptagethed, at de repræsenterer det alternative. Der bor ikke en eneste araber, afrikaner eller asiat på Christiania kun asociale danskere med intellektuelt underskud.

Af en eller anden grund er der ingen der stemmer DF på Christiania. Der er ellers ligheder nok mellem regeringens udskældte støtteparti og Fristaden. Man har ikke respekt for naturen, man hæger ihærdigt om sin småborgerlighed, staten skal ikke blande sig i hvor man bygger, det omgivne skal i det hele taget ikke blande sig i noget som helst og fremmede er ikke velkomne. Og hvis der endelig skal være plads til fremmede:

Dideriksen; Selvfølgelig er der plads til alle, hvis de vil Christiania!

Det giver jeg ham ret i. Der er for mange problemer med folk der kommer udefra og ikke vil Chri……øh Danmark. Total assimilering eller bliv væk!

Avisen.dk angriber Cavlingprisen

Pressen — Drokles on January 4, 2007 at 9:24 pm

Godt blog-indlæg fra en indigneret jounalist Simon Andersen på Avisen.dk om tildelingen af Cavlingprisen til Politikens kampagne. Via Berlingske Tidende:

Hvad blev Olav Hergel og Miriam Dalsgaard belønnet for?

Dalsgaard for (og det her er vanskeligt, for billederne er smukke) at stille de søde unger op på en hvid baggrund og tage et kunstfoto. Jeg bliver næppe populær, men mener følgende: Danske pressefotografer er verdens måske bedste. De tager smukke, afslørende og afsindigt vigtige pressefotos under meget vanskelige vilkår - og når én af dem så endelig modtager en Cavling-pris, hvilket i aften skete for første gang, er det for opstillede, reklameagtige fotografier.

Hergel blev først og fremmest belønnet for at give asylbørnene en stemme, for at skrive hvad de drømmer om, hvad de gerne vil lave; for, som priskomiteen skriver i sin begrundelse, at finde ind til børnenes “indre liv, drømme og forhåbninger.”

De belønnede artikler, og mange af Herlevs andre, afsindigt velfortalte af samme slags, er først og fremmest artikler, hvor han - og ikke meget andet - skriver, hvad flygtningene siger. Han efterprøver ikke, han undersøger ikke, han vurderer ikke, han researcher, tør jeg sige det?, ikke, i hvert fald ikke nævneværdigt.

Hergels arbejde er - i ordets bogstaveligste forstand - “mikrofonholderjournalistik”. Hergel holder fast, han er indigneret, han er en på mange måder fremragende journalist, men han begår mikrofonholderjournalistik - og den slags bør ikke bedømmes med en Cavling. For skal den slags bedømmes, udvides feltet for det prisværdige sig med et utal af hel- og halvdokumentarister, der portrætterer mennesker og deres skæbner.

Jyllands-Posten ansporer global diskussion om ytringsfrihed og taber Cavlingprisen

Diverse — Drokles on January 3, 2007 at 11:10 pm

I stedet blev det Politiken’s Olav Hergel og fotograf Miriam Dalsgaard der løb med prisen for en artikelserie om flygtninge’s vilkår på danske asylcentre. Ikke meget globalt udsyn. Begrundelsen var ifølge Politiken:

»Fornem dokumentarjournalistik«

Begrundelsen fra Cavling-komiteen lyder blandt andet, at de to journalister »med deres registrerende, indtrængende stil og i et tæt samspil mellem tekst og billeder har de bragt børnenes skæbner til offentlighedens kendskab«.

»Det lykkes Olav Hergel og Miriam Dalsgaard at finde ind til børnenes indre liv, drømme og forhåbninger - og de får sat navne og ansigter på børn, som betaler en høj pris, mens de i årevis opholder sig på asylcentret«, skriver komiteen.

Serien kaldes desuden et »eksempel på fornem dokumentarjournalistik«, der har skabt debat om børnenes forhold.

(…)

Prisen uddeles af en komité, udpeget af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. Komitéen består af Carsten Ingemann, Jyllands-Posten (formand), Lars Borberg, Nordjyske Stiftstidende, Lars Hørby, Ekstra Bladet, Kurt Strand, Danmarks Radio og Ulla Krag Jespersen, Danmarks Journalisthøjskole.

Carsten Ingeman må have siddet i en penibel situation som formand, men der er vel ingen grund til at tabe hovedet. At lave en artikelserie der slår fast at det er synd for nogle og ledsage det med billeder af børn. Børn sælger biletter.

asylb_rn_fra_kongel_166701h.jpg

At deres sager er behandlet og det derfor ikke er danske myndigheders ansvar, så lidt som forholdene for kinesiske minearbejdere er det, kan ikke konkurere med den rene følelsesporno.

Winkel Holm angriber blasfemi-paragraffen

Diverse — Drokles on January 3, 2007 at 12:06 pm

Jeg er helt enig med hende, hun er en god pige. Fra Berlingske Tidende:

Ordret fortolket forbyder paragraffen mig at sige, at Muhammed er en falsk profet. For set med muslimske øjne er det jo forhånende.

Den forbyder faktisk også muslimerne offentligt at citere Koranen, for der står, at de kristne skal bekæmpes, fordi vi er vildledte. For ifølge Koranen lyver vi, når vi siger, at Jesus er Guds søn, for ifølge islam er Jesus jo ikke andet end en andenrangs, islamisk profet - langt underordnet Muhammed. Det synes jeg da er en stor forhånelse af min frelser. Og jeg vil faktisk kunne argumentere for, at Koranen »forhåner et her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme«. Nemlig kristendommen.

Muslimen vil også med god grund kunne argumentere for, at kristendommen forhåner islam.

For enten har kristendommen ret og islam uret, eller også har islam uret og kristendommen ret. Hvis religionerne frit skal kunne udøves, vil de altså gensidigt forhåne hinandens troslærdomme. Pointen er, at religionsfriheden i sig selv indebærer blasfemifrihed. Friheden til at »drive spot med eller forhåne andre religionssamfund«- eller alle trossamfund, hvis det er det, man har lyst til. Har man ikke ret til det, har man ikke fuld religionsfrihed. Grundtvig sagde i sin tid, at borgerlig religionsfrihed er en kristelig nødvendighed. En glimrende pointe, der igen er blevet aktuel.

(…)

I 1849 kom så religionsfriheden, og det er altså værd at bemærke, at Grundtvig er en af forkæmperne for den - af teologiske grunde. I modsætning til i islamisk tradition kommer kampen mod teokratiet indefra i kirkens historie: Med Ny Testamente i hånden bekæmper Luther og Grundtvig teokratiet. Mens det for en lærd imam er umuligt med Koranen og hadith i hånden at bekæmpe teokratiet. For Koranen har teokratiet som ideal.

Men i stedet for helt at afskaffe blasfemiparagraffen, blev den omskrevet til at være en paragraf, der skal beskytte den religiøse følelse.

Og det er det, der i dag gør den så farlig. For bliver det sådan, at det bliver forbudt at sige noget, som imamerne kan føle som en forhånelse af deres profet, så er der langt fuldstændig låg på enhver kritik af islam, herunder en konsekvent offentlig forkyndelse af kristendom. Og ikke bare det. Paragraffen giver enhver magtglad religion mulighed for at tyrannisere den offentlige debat ved at gøre anskrig over alt, der kan tolkes som spot og hån og krænkelser af religionen.

Godt Nytår fra Ungdomshuset

Postmodernisme — Drokles on January 3, 2007 at 5:15 am

Mavepusteren har trykt Ungdomshusets nytårstale og den er lige efter bogen. Alt ondt er andres skyld og alt hvad man foretager sig er fantastisk godt eller nødvendigt. Man befinder sig i en konstant krig for overlevelse og man kan derfor tillade sig “at gå ufatteligt langt“. De mennesker der støtter Ungdomshuset er et bevis på Ungdomshusets retfærdige kamp og de mennesker der ikke støtter Ungdomshuset er et bevis på den uretfærdighed Ungdomshuset er oppe imod. Alt er vendt på hovedet og det er meget anstrengende så talen bliver ikke gennemgået grundigt men der er dog et par enkelte bemærkninger jeg vil trække frem:

Der er en lang gennemgang af handlingsforløbet omkring ejerskiftet som er interessant da Faderhuset ikke nævnes med et ord. Al skyld er lagt på de ansvarlige politikere helt tilbage til Weidekamp. Som denne her:

Egon Weidekamp, der var den overborgmester, der i sin tid gav os Ungdomshuset sagde om aftalen: ”De får et hus og vi får fred”. Nu står de klar til at tage huset. Hvordan kan vi se det som andet end en krigserklæring.

Hvordan kan de se noget som helst som andet end en krigserklæring. De opfatter sig selv som værende i krig, hvis man tager talen for pålydende, og politikerne er deres direkte modstandere;”De har ikke tilbudt én eneste krone, i et forsøg på at købe huset tilbage“. At politikerne afspejler et valg som Ungdomshusets medborgere har truffet reflekteres der ikke over. Men af deres trusler, handlinger og mangel på ansvar er det tydeligt at de ikke accepterer andre mennesker end dem der ligner dem selv. De er selvoptagede ud over al rimelighed:

Den 23. september afholdt vi den indtil da største demonstration i Ungdomshusets historie. Mere end 3.000 unge gik på gaden. Det kom bare aldrig i fjernsynet. Måske fordi der ikke var ballade.

(…)

Flere end 700 har været anholdt i politiets håbløse forsøg på at løse en politisk konflikt med vold og repression.

(…)

Vi får ikke løn for det arbejde vi lægger i Ungdomshuset. Men vi har opbygget et kultursted og en musikscene, der i dag høster international anerkendelse.

Det er en lang ansvarsforflygtigelse og forkælet selvretfærdighed og selv om det hedder Ungdomshuset er niveauet for barnagtigt. Jeg kunne måske acceptere det hvis det var skrevet af to tolvårige piger, der lige havde fået nej til at gå alene til en Britney Spears koncert, men det er det ikke. Det er skrevet af narcisiter med stemmeret. Hvorfor skulle de have løn for at pleje deres fritidsinteresser? Hvorfor skulle alle deres demonstrationer være af offentlig interesse? Og hvorfor er antallet af anholdte et udtryk for at det er politiet der er noget galt med?

Ungdomshuset passer ikke ind i en kommunal klubtankegang. Pædagoger, stramme rammer og faste åbningstider kvæler kreativitet.

Her må jeg dog give dem ret. Drømmen om at undslippe pædagogiseringen bliver dog svær så længe Ungdomshusets sympatisører stemmer SF og Enhedslisten. Kast brostenene på BUPL næste gang.

Flere personer i den offentlige debat, herunder overborgmester Ritt Bjerregård, har haft den opfattelse, at der er to forskellige grupper af unge her i Ungdomshuset. Én gruppe, der arrangerer koncerterne, teaterforestillingerne, laver folkekøkken, spiller musik, driver dagcaféen, holder foredrag og trykker t-shirts. En anden gruppe, sidder så nede i kælderen med sort tøj og styrthjelme på og venter på enhver anledning til at gå ud og slås med politiet.

Der er ikke to forskellige grupper i Ungdomshuset. Der er én stor gruppe meget kreative og handlekraftige unge, der lever for at skabe kulturel værdi som kan komme alle til gode. Og det er de samme folk, der gik på gaden den 16. december. Og det er de samme folk I vil se på taget og på gaden igen, hvis politiet forsøger at lukke Ungdomshuset med magt.

Det er en nyhed! Det har ellers været en bagdør man har holdt åben, at der var en ægte kerne af gode kræfter man kunne adskille fra en gruppe ballademagere, der ikke hørte til, for at der var en vej ud for Ungdomshusets brugere, hvis der skulle forhandles om et eventuelt nyt sted. Men nu ser det ud til, at de selv gerne vil lukke den og stå i samlet flok. I flok står de autonome åbenbart godt.

Kristeligt Dagblad fejler fælt

Pressen — Drokles on January 2, 2007 at 9:09 am

Dagens leder fra Kristeligt Dagblad er en slem skuffelse.

Ytringsfriheden herhjemme har på intet tidspunkt under Muhammed-krisen været formelt truet. Om så samtlige danske ambassader i Mellemøsten var blevet brændt af, ville ingen politikere på Christiansborg have ændret et komma i Grundlovens paragraf 77. Det er den, der sikrer ytringsfrihed under ansvar for domstolene, samt at “censur kan ingensinde på ny indføres”. Trykt var trykt, og regeringen og alle andre ansvarlige politikere afviste heldigvis klart at gribe ind, som imamer og ambassadører fra nogle muslimske lande ønskede.

Man behøver ikke ændre et eneste komma, hvis det anses for legitimt at vrede muslimer reagerer med vold overfor andres meninger. Og der var en opposition der argumenterede for, at meningstilkendegivelser af en forkert art var selve problemet og deraf følgende voldelige reaktioner var naturlige. Dermed legitimeredes politisk vold. Tegnere blev truet på livet. Hvad der står i Grundloven og hvad der står i skyggerne udenfor huset vejses op mod hinanden og det er kun selvfølgeligt at frygten vinder når man bare er en borger.

Og så var det i øvrigt en sag, der kom til at handle om meget andet end ytringsfrihed, hvad Anders Fogh Rasmussen godt kunne have nævnt. Muhammed-krisen blev efterhånden taget som gidsel i flere muslimske landes interne politiske spil og udenrigspolitiske interesser.

Det er da for fanden da ligegyldigt hvad de æselknepperes bagved liggende motiver i virkeligheden var. Det handlede om Danmarks frihed! Der er altid nogle bedrevidende fjolser der mener at det at diske op med tåget trivia gør det ud for en forklaring. Jeg havde engang en ven der med et skælmst blik, pludselig udbrød at Hitler slet ikke var interesseret i Danmark, men det lå på vejen til Norge! Og? Var vi så slet ikke besat?

Fynboer angriber brandmænd

Pressen — Drokles on January 2, 2007 at 1:32 am

Her er en interessant vinkel på en historie. Den er nærmest helt svensk. Politiken skriver:

Det kan kræve en massiv indsats at hindre, at brandfolk bliver mål for stenkastende beboere.

Det er erfaringen fra Odense, hvor brandvæsenet tidligere har døjet med aggressive fynboer, der gav sig til at kyle sten og andet skyts mod brandmændene, når de ankom for at slukke brande.

I nytåret blev brandfolk i København, Århus og Slagelse forsøgt kvæstet af angribere, heldigvis uden af nogle af dem kom til skade.

Kæmpe social indsats nødvendig
I Odense tog myndighederne problemet alvorligt, da der opstod problemer i et af den fynske hovedstads kvarterer, hvor brandudrykningerne alt for ofte blev angrebet af beboere. Der skulle en solid og omfattende indsats til i området for at dæmme op for forsøgene på at ramme brandmændene, oplyser beredskabschef Peter Staunstrup, der er formand for Foreningen af Kommunale Brandchefer.

»Man mobiliserede alle de lokale kræfter og tog en dialog med dem. Det er for langt ude - I må hjælpe med at få det stoppet«, lød bønnen fra brandmændene til områdets ledere.

»Vi vile oplyse om, at det ikke var acceptabelt. Vi kommer for at hjælpe, ikke for at gøre nogen ondt«, siger Staunstrup, der betegner angrebene på redningsmandskab som ‘en kedelig samfundsudvikling’.

Brandbekæmpelse under politibeskyttelse
I Odense som i flere andre byer er brandbilerne i dag beskyttede med blandt andet brudsikre ruder, så brosten og andet ikke kvæster brandmændene, når lokale beboere går amok over brandvæsenets tilstedeværelse.

Flere bydele har til tider været såkaldte ‘no-go’-områder for brandbiler og ambulancer. Det har betydet, at de ved udrykninger har standset uden for området og ventet, indtil politiet har samlet en styrke, der kan eskortere og beskytte redningsmandskabet i kvarteret.

I Slagelse kunne brandvæsenet nytårsaften alene arbejde under politibeskyttelse i den nordlige del af byen, fordi et halvt hundrede beboere kastede med sten og kanonslag mod brandmændene.

Gerningsmændene til overfaldene er ifølge beredskabschefen unge, som i forvejen har sociale problemer.

»Det er marginaliserede, utilpassede unge, der har svært ved at passe ind nogen som helst steder«, konstaterer Peter Staunstrup.

Disse unge har helt sikkert problemer, men de er ikke sociale.

« Previous PageNext Page »

Monokultur kører på WordPress