Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 18

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1244

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1442

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 306

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/cache.php on line 431

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Dependencies in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 31

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Http in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/http.php on line 61

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-content/plugins/bannage.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php:520) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/feed-rss2-comments.php on line 8
Comments on: Hvorfor ikke indrømme at islam skal bekæmpes? http://monokultur.dk/?p=1381 Monoculture; one law equal for all citizens of the nation state Sun, 31 May 2020 10:51:41 +0000 http://wordpress.org/?v=2.7.1 hourly 1 By: Janne http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21814 Janne Thu, 15 May 2008 19:21:35 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21814 Jeg forstår ikke at der efter al balladen med ildspåsættelser og vold i gaderne og de mange overfald i København mod børn og unge, at Københavns Kommune med socialdemokraterne i spidsen vil kvittere med en Eid fest på vores ellers sekulære rådhus. Det signalerer bare at jo mere ballade i gaderne og jo mere hærværk, jo mere sammenblanding af religion og politik vil der komme og jo flere religiøse krav vil blive eftergivet i vores ellers sekulære samfund. Politikere reagerer eftergivende på hærværk og kulturkonflikter - med flere religiøse særrettigheder betalt af det offentlige - os alle. Socialdemokraterne er alt for eftergivende overfor vold og trusler og manipulation. Jeg forstår ikke at der efter al balladen med ildspåsættelser og vold i gaderne og de mange overfald i København mod børn og unge, at Københavns Kommune med socialdemokraterne i spidsen vil kvittere med en Eid fest på vores ellers sekulære rådhus. Det signalerer bare at jo mere ballade i gaderne og jo mere hærværk, jo mere sammenblanding af religion og politik vil der komme og jo flere religiøse krav vil blive eftergivet i vores ellers sekulære samfund. Politikere reagerer eftergivende på hærværk og kulturkonflikter - med flere religiøse særrettigheder betalt af det offentlige - os alle.

Socialdemokraterne er alt for eftergivende overfor vold og trusler og manipulation.

]]>
By: Peter Buch http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21496 Peter Buch Tue, 13 May 2008 07:45:14 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21496 Enig. Bemærk dog de specifikke forhold i Damnark under pietismens kong Christian d. 6 her udsnit af: http://bjoerna.net/holberg/Holbergs-konger.pdf "...Som streng Pietist havde C. ( Christian d. 6 )intet tilovers for Digtning og Poesi, naar der da ikke var Tale om Salmedigtning. Komediedigtning og endnu mere naturligvis Opførelse af Komedier var ham vederstyggelig; det danske Komediehus bliver da heller ikke aabnet under ham. For videnskabelige, særlig hist. Studier havde C. derimod adskillig Interesse; efter hans Død roses han af Holberg som, »en stor Elsker og Forfremmer af boglige Kunster«, og Langebek taler om hans »utrolige Nidkærhed for Videnskabens Fremme«. Kongen støtter f. Eks. en videnskabelig Rejse til Ægypten, hjælper Thura til Udgivelse af »Den danske Vitruvius« m. m., og navnlig er det af Bet., at Univ. faar en ny Fundats (1732), der paa fl. Punkter bragte stærkt tiltrængte Forbedringer. 23. Jan. 1739 udkom en omfattende Skoleforordning for Danmark og Norge, der indførte tvungen — for fattige Børn gratis — Skolegang (p. Gr. a. Modstand fra Befolkningens Side blev den dog ikke gennemført efter Planen), og 17. Apr. s. A. udkom en Forordning, hvorved det lærde Skolevæsen saavel som Lærernes Kaar forbedredes adskilligt. 1742 fik Gram stiftet Videnskabernes Selskab, og Kongen, der med Glæde havde set det oprettet, støttede det med et Pengetilskud. Ogsaa det af Langebek stiftede »Selskab til det danske Sprogs og Histories Forbedring« beskyttede Kongen. Det var dog naturligvis fremfor alt det religiøse Liv, som havde C.'s største Interesse. Skønt pietistisk i sine religiøse Anskuelser stod Kongen en Tid, ledet af Ønsket om at bevare Ro og Orden inden for Statskirken, vaklende over for det Røre, som Pietismen vakte herhjemme, men 1734 nærmede han sig den mere (bl. a. paavirket af Dronningen, Svigermoderen og Grev Stolberg) og udstedte et Reskript, der beskyttede Pietisterne mod Angreb. Selv stadig opfyldt af Syndsbevidsthed — endnu i sine sidste Aar er han religiøst anfægtet — og Ønsket om »Forsoning med Gud« er hans højeste Attraa og Pligt som Konge at frelse og omvende sine Undersaatter; hans religiøse Forordninger tjener dette Maal. 1735 udstedes en Sabbatordning, noget lgn. Frederik IV's; den fastsætter Mulkter, for Bøndernes Vedk. Gabestok som Midler til at fremtvinge Kirkegang. 1737 oprettes et »Generalkirkeinspektionskollegium«, der fik meget udstrakt Tilsynsmyndighed og direkte Referat til Kongen; det skulde bl. a. vaage over, at den evangeliske Lære blev forkyndt uforfalsket, over, at Kirkedisciplinen blev brugt forstandigt og til Opbyggelse; endvidere skulde det øve Censur over teol. og religiøse Skr., føre Tilsyn med Gudstjenesten, Bispernes Visitatser o. s. v. Den vigtigste af de religiøse Reformer er imidlertid Indførelsen af Konfirmationen, som C., paavirket af sin Ungdomslærer Schröder, indfører 1736; med Rette er den, p. Gr. a. de Fremskridt, Almuens religiøse Undervisning derved gjorde, blevet kaldt »den betydnings-fuldeste enkelte Reform, der siden Reformationen har fundet Sted i den danske og norske Kirke« (E. Holm); til Hjælp ved Katekisationen faar Kongen Erik Pontoppidan til at udgive sin bekendte Forklaring til Luther's Katekismus. C.'s Kirkeregimente havde vel i adskillige Henseender en særdeles god Indflydelse — m,. H. t. Moral, religiøs Følelse og Oplysning — men Sabbatsordningen og Hykleriet, den fremkaldte, lagde et Tryk paa Folk og gjorde f. Eks. Kbhvn lige saa kedelig og »surseende« som Hoffet, saa at C.'s Død føltes som en Lettelse..." Enig.
Bemærk dog de specifikke forhold i Damnark under pietismens kong Christian d. 6 her udsnit af:
http://bjoerna.net/holberg/Holbergs-konger.pdf
“…Som streng Pietist havde C. ( Christian d. 6 )intet tilovers for Digtning og Poesi, naar der da ikke var Tale om Salmedigtning. Komediedigtning og endnu mere naturligvis Opførelse af
Komedier var ham vederstyggelig; det danske Komediehus bliver da heller ikke aabnet under ham. For videnskabelige, særlig hist. Studier havde C. derimod adskillig Interesse;
efter hans Død roses han af Holberg som, »en stor Elsker og Forfremmer af boglige Kunster«, og Langebek taler om hans »utrolige Nidkærhed for Videnskabens Fremme«.
Kongen støtter f. Eks. en videnskabelig Rejse til Ægypten, hjælper Thura til Udgivelse af »Den danske Vitruvius« m. m., og navnlig er det af Bet., at Univ. faar en ny Fundats
(1732), der paa fl. Punkter bragte stærkt tiltrængte Forbedringer. 23. Jan. 1739 udkom en omfattende Skoleforordning for Danmark og Norge, der indførte tvungen — for fattige Børn gratis — Skolegang (p. Gr. a. Modstand fra Befolkningens Side blev den dog ikke gennemført efter Planen), og 17. Apr. s. A. udkom en Forordning, hvorved det lærde Skolevæsen saavel som Lærernes Kaar forbedredes adskilligt. 1742 fik Gram stiftet Videnskabernes Selskab, og Kongen, der med Glæde havde set det oprettet, støttede det med et Pengetilskud. Ogsaa det af Langebek stiftede »Selskab til det danske Sprogs og Histories Forbedring« beskyttede Kongen.
Det var dog naturligvis fremfor alt det religiøse Liv, som havde C.’s største Interesse.
Skønt pietistisk i sine religiøse Anskuelser stod Kongen en Tid, ledet af Ønsket om at bevare Ro og Orden inden for Statskirken, vaklende over for det Røre, som Pietismen
vakte herhjemme, men 1734 nærmede han sig den mere (bl. a. paavirket af Dronningen, Svigermoderen og Grev Stolberg) og udstedte et Reskript, der beskyttede Pietisterne mod
Angreb. Selv stadig opfyldt af Syndsbevidsthed — endnu i sine sidste Aar er han religiøst anfægtet — og Ønsket om »Forsoning med Gud« er hans højeste Attraa og Pligt som
Konge at frelse og omvende sine Undersaatter; hans religiøse Forordninger tjener dette Maal. 1735 udstedes en Sabbatordning, noget lgn. Frederik IV’s; den fastsætter Mulkter, for Bøndernes Vedk. Gabestok som Midler til at fremtvinge Kirkegang. 1737 oprettes et
»Generalkirkeinspektionskollegium«, der fik meget udstrakt Tilsynsmyndighed og direkte Referat til Kongen; det skulde bl. a. vaage over, at den evangeliske Lære blev forkyndt
uforfalsket, over, at Kirkedisciplinen blev brugt forstandigt og til Opbyggelse; endvidere skulde det øve Censur over teol. og religiøse Skr., føre Tilsyn med Gudstjenesten, Bispernes Visitatser o. s. v. Den vigtigste af de religiøse Reformer er imidlertid Indførelsen
af Konfirmationen, som C., paavirket af sin Ungdomslærer Schröder, indfører 1736; med Rette er den, p. Gr. a. de Fremskridt, Almuens religiøse Undervisning derved gjorde,
blevet kaldt »den betydnings-fuldeste enkelte Reform, der siden Reformationen har fundet Sted i den danske og norske Kirke« (E. Holm); til Hjælp ved Katekisationen faar Kongen
Erik Pontoppidan til at udgive sin bekendte Forklaring til Luther’s Katekismus.
C.’s Kirkeregimente havde vel i adskillige Henseender en særdeles god Indflydelse — m,. H. t. Moral, religiøs Følelse og Oplysning — men Sabbatsordningen og Hykleriet, den fremkaldte, lagde et Tryk paa Folk og gjorde f. Eks. Kbhvn lige saa kedelig og »surseende« som Hoffet, saa at C.’s Død føltes som en Lettelse…”

]]>
By: Drokles http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21483 Drokles Tue, 13 May 2008 05:32:49 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21483 Det er rigtig nok lidt snævert, men pietismen er generelt så ugleset, at den trænger til lidt oprejsning. Det er rigtig nok lidt snævert, men pietismen er generelt så ugleset, at den trænger til lidt oprejsning.

]]>
By: Peter Buch http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21442 Peter Buch Mon, 12 May 2008 19:16:29 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21442 Ikke kun pietisme bør nævnes i sidste del- det er vist for snævert. Fordi liberalisme ofte tolkes som værende uden relation eller mindste sammenhæng til kultur, og værdier ud over snævert økonomisk definerede faktorer. Ikke kun pietisme bør nævnes i sidste del- det er vist for snævert.
Fordi liberalisme ofte tolkes som værende uden relation eller mindste sammenhæng til kultur, og værdier ud over snævert økonomisk definerede faktorer.

]]>
By: Drokles http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21440 Drokles Mon, 12 May 2008 18:47:49 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21440 Afghanistankampagnen er blevet vedtaget uden at gøre sig klart hvilken ideologi man er oppe imod. Og man har selvfølgelig heller ikke gjort sig de grundlæggende værdier man forsvarer bevidst. Derfor bliver kampagnen til et spørgsmål om en enkelt sekt - her ved navn Taleban - som om det var problemet og ikke blot symptomet. VKO og Socialdemokratiet har alle taget afstand fra den logik der understøtter det multietniske. Skønt vaklende og vege er der ingen vej tilbage og deres politiske retorik bærer i stadig større grad præg af at været baseret på realisme. Det Radikale Venstre forsvarer kun en salonfähig multikulturel drøm, der kan forbindes med deres liberale utopi og SF har evendeligt travlt med aldrig at have ment noget forkert førhen. Tilbage står kun lukningstruede Enhedslisten. Derfor er den hellige grav ikke vel forvaret, for den liberale retorik florerer stadig med stor intensitet i sin tro på at sikringen af rettigheder er det samme som sikringen af demokratiet. Dette kommer både fra højre og venstre side og viser sig tydeligt i tørklædedebatten. Derfor er det nuværende ideologiske slag ikke mod multikulturen, men mod liberalismen (fordi den glemmer at pleje sin pietistiske forudsætning). Afghanistankampagnen er blevet vedtaget uden at gøre sig klart hvilken ideologi man er oppe imod. Og man har selvfølgelig heller ikke gjort sig de grundlæggende værdier man forsvarer bevidst. Derfor bliver kampagnen til et spørgsmål om en enkelt sekt - her ved navn Taleban - som om det var problemet og ikke blot symptomet.

VKO og Socialdemokratiet har alle taget afstand fra den logik der understøtter det multietniske. Skønt vaklende og vege er der ingen vej tilbage og deres politiske retorik bærer i stadig større grad præg af at været baseret på realisme.

Det Radikale Venstre forsvarer kun en salonfähig multikulturel drøm, der kan forbindes med deres liberale utopi og SF har evendeligt travlt med aldrig at have ment noget forkert førhen. Tilbage står kun lukningstruede Enhedslisten.

Derfor er den hellige grav ikke vel forvaret, for den liberale retorik florerer stadig med stor intensitet i sin tro på at sikringen af rettigheder er det samme som sikringen af demokratiet. Dette kommer både fra højre og venstre side og viser sig tydeligt i tørklædedebatten. Derfor er det nuværende ideologiske slag ikke mod multikulturen, men mod liberalismen (fordi den glemmer at pleje sin pietistiske forudsætning).

]]>
By: Emeritus http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21434 Emeritus Mon, 12 May 2008 18:21:38 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21434 Hvis man anvender mindsteindgrebsmetoden, kunne man måske nøjes med at stoppe Islams fremgang. Mit indtryk er, at vi - noget halvhjertet godt nok - er i Afganistan for at vise religiøse drømmere, at Arnestedet for deres drømme er uden styrke og inspiratoren for et altomfattende islamisk herredømme, Al Qaeda er magtesløs og Osama bin Laden impotent. Forhåbentlig lykkes det. Så hjælper det lokalt ad Hekkenfelt til, at et dommerkollegium beslutter at tillade dommertørklæder i retssale. Man skal jo ikke ville afløse Kristendommen eller den sekulære stat med Islam. Hvordan Drokles, har det politiske establishment underkendt ideen om det multietniske? Dommerne har da ikke. Tænker du på Villy Søvndal? Hvis man anvender mindsteindgrebsmetoden, kunne man måske nøjes med at stoppe Islams fremgang.

Mit indtryk er, at vi - noget halvhjertet godt nok - er i Afganistan for at vise religiøse drømmere, at Arnestedet for deres drømme er uden styrke og inspiratoren for et altomfattende islamisk herredømme, Al Qaeda er magtesløs og Osama bin Laden impotent.
Forhåbentlig lykkes det.

Så hjælper det lokalt ad Hekkenfelt til, at et dommerkollegium beslutter at tillade dommertørklæder i retssale.

Man skal jo ikke ville afløse Kristendommen eller den sekulære stat med Islam.

Hvordan Drokles, har det politiske establishment underkendt ideen om det multietniske? Dommerne har da ikke. Tænker du på Villy Søvndal?

]]>
By: Anna Lyttiger http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21397 Anna Lyttiger Mon, 12 May 2008 10:06:23 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21397 "Det er simpelthen nødvendigt, at lærere, klubfolk, forældre og venner bliver inddraget i arbejdet med at afsløre radikale tendenser..." Ja, det er om at være på vagt overfor de radikale landsforrædere. “Det er simpelthen nødvendigt, at lærere, klubfolk, forældre og venner bliver inddraget i arbejdet med at afsløre radikale tendenser…”

Ja, det er om at være på vagt overfor de radikale landsforrædere.

]]>
By: Søren http://monokultur.dk/?p=1381&cpage=1#comment-21347 Søren Sun, 11 May 2008 23:22:48 +0000 http://monokultur.dk/2008/05/10/hvorfor-ikke-indromme-at-islam-skal-bekaempes/#comment-21347 ........ Jeg har i hvert fald inden indvendinger! Hvem er for resten ham den skaldede med hatten på dit banner? …….. Jeg har i hvert fald inden indvendinger!

Hvem er for resten ham den skaldede med hatten på dit banner?

]]>