Skal vi udskrive en blankocheck til EU?

Diverse, EU, Euro, Historie, Politik, Økonomi og finans — Drokles on November 29, 2015 at 7:39 am

“Den 3. december beder man os udstede en blankocheck” skriver “[T]idligere sekretær i Justitsministeriet, lektor på Københavns Universitet, PET-chef, generalsekretær for Det Danske Advokatsamfund og direktør for Folketinget” Ole Stig Andersen i Information

Forud for afstemningen i 1972 om medlemskab af EF deltog jeg ved udarbejdelsen af Justitsministeriets redegørelse, der konkluderede, at det ikke var nødvendigt at ændre grundloven, selv om der blev afgivet suverænitet til EF. Grunden til denne konklusion var at finde i grundlovens paragraf 20, som kom ind i forfatningen i 1953 med det formål at sikre dansk deltagelse i overnationalt samarbejde, som man på det tidspunkt kendte fra Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Afgørende for at gøre brug af denne kattelem var, at der kun blev afgivet beføjelser »i nærmere bestemt omfang«.

Problemet for os var EF-traktatens ’gummiparagraf’ (art. 235), som gav mulighed for udstedelse af retsakter, som der ellers ikke var hjemmel til. Retsakten skulle efter denne bestemmelse være nødvendig for at virkeliggøre et af fællesskabets mål inden for fællesmarkedets rammer. Og medlemsstaterne havde vetoret.

Justitsministeriets opfattelse var, at disse betingelser opfyldte det såkaldte bestemthedskrav i grundlovens paragraf 20, og denne opfattelse videregav jeg da også i min undervisning som lektor i omkring 20 år på Københavns Universitet.

Tvivlsomme påstande

Men vi tog fejl i 1972. Rammerne i gummiparagraffen blev med dansk medvirken sprængt, og en politisk aktivistisk og integrationsivrig domstol medvirkede til yderligere overdragelse af beføjelser. Paragraf 20 var blevet en ladeport, og jeg har konstateret, at der på løbende bånd afgives suverænitet mellem traktaterne. I Maastricht-dommen udtalte Højesteret (i modsætning til den tyske forfatningsdomstol), at ladeporten kan bruges til afgivelse af beføjelser indtil det punkt, hvor Danmark ikke længere kan anses for at være en selvstændig stat. Og i Lissabon-dommen var domstolen af den opfattelse, at der ikke blev afgivet suverænitet, selv om vetoretten i Lissabon-traktaten blev erstattet med flertalsafgørelser. Her strider juraen mod sund fornuft.

Lovforslaget, vi skal stemme om på torsdag, forudsætter, at det ikke er i strid med paragraf 20 at omdanne retsforbeholdet med en tilvalgsordning, selv om Danmark herved efter EU-retten afgiver suveræniteten på alle de områder, forbeholdet dækker, herunder også asyl- og indvandringsområdet. Men denne opfattelse er bestemt ikke en ubestridt juridisk sandhed.

Det fremgår desuden af lovforslaget, at beslutning om tilvalg vil ske efter forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Dette er næppe parlamentarisk i orden, idet regeringen efter de gældende procedurer ikke skal have et positivt mandat af udvalget, men kan nøjes med at konstatere, at man ikke har et flertal imod sig.

Jeg skrev igår at skønt EF/EU af blandt andre Jean Monnet, var tænkt som en opløsning af nationalstaterne til fordel for en superstat, så er det ikke den drøm, der driver værket. Det er trods alt folkevalgte regeringer, der ser mod stjernerne og forblændes. Men EF/EUs institutionelle dynamik, der kræver evigt vokseværk giver det samme resultat. Alligevel skal jeg ikke være blind for den ideologiske kerne, der bekriger os, skriver UKIPs grundlægger professor Alan Sked i Telegraph og minder om at den tidligere britiske premierminister…

…Harold Macmillan and his closest advisers were part of an intellectual tradition that saw the salvation of the world in some form of world government based on regional federations. He was also a close acquaintance of Jean Monnet, who believed the same. It was therefore Macmillan who became the representative of the European federalist movement in the British cabinet.

In a speech in the House of Commons he even advocated a European Coal and Steel Community (ECSC) before the real thing had been announced. He later arranged for a Treaty of Association to be signed between the UK and the ECSC, and it was he who ensured that a British representative was sent to the Brussels negotiations following the Messina Conference, which gave birth to the EEC.

In the late 1950s he pushed negotiations concerning a European Free Trade Association towards membership of the EEC. Then, when General de Gaulle began to turn the EEC into a less federalist body, he took the risk of submitting a full British membership application in the hope of frustrating Gaullist ambitions.

His aim, in alliance with US and European proponents of a federalist world order, was to frustrate the emerging Franco-German alliance which was seen as one of French and German nationalism.

Monnet met secretly with Heath and Macmillan on innumerable occasions to facilitate British entry. Indeed, he was informed before the British Parliament of the terms in which the British approach to Europe would be framed.

Despite advice from the Lord Chancellor, Lord Kilmuir, that membership would mean the end of British parliamentary sovereignty, Macmillan deliberately misled the House of Commons — and practically everyone else, from Commonwealth statesmen to cabinet colleagues and the public — that merely minor commercial negotiations were involved. He even tried to deceive de Gaulle that he was an anti-federalist and a close friend who would arrange for France, like Britain, to receive Polaris missiles from the Americans. De Gaulle saw completely through him and vetoed the British bid to enter.

Macmillan left Edward Heath to take matters forward, and Heath, along with Douglas Hurd, arranged — according to the Monnet papers — for the Tory Party to become a (secret) corporate member of Monnet’s Action Committee for a United States of Europe.

According to Monnet’s chief aide and biographer, Francois Duchene, both the Labour and Liberal Parties later did the same. Meanwhile the Earl of Gosford, one of Macmillan’s foreign policy ministers in the House of Lords, actually informed the House that the aim of the government’s foreign policy was world government.

I sommer kunne man på Telegraph læse Juncker citater

On Greece’s economic meltdown in 2011

“When it becomes serious, you have to lie.

On EU monetary policy

“I’m ready to be insulted as being insufficiently democratic, but I want to be serious … I am for secret, dark debates”

On British calls for a referendum over Lisbon Treaty

“Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?,”

On French referendum over EU constitution

“If it’s a Yes, we will say ‘on we go’, and if it’s a No we will say ‘we continue’,”

On the introduction of the euro

“We decide on something, leave it lying around, and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don’t understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back.”

On eurozone economic policy and democracy

“We all know what to do, we just don’t know how to get re-elected after we’ve done it”

Jeg tror jeg stemmer nej - igen.

Om EU, embedsstandens rådgivning og at være så åbensindet at hjernen falder ud

Diverse — Drokles on November 29, 2015 at 5:21 am

I Adam Wagners anbefalelsesværdige Danskhed i Middelalderen hedder det på side 138:

Midt under kirkens skisma, hvor den tyske kejser støtter en pavekandidat, der ifølge Saxo er falsk, og gerne vil have den danske konge over på sin side, indbyder han ham til at komme til sig. Valdemar drager med sine folk afsted til kirkemødet i kejserriget, og det ender med, at Danmark giver den falske pave sin støtte, og desuden må kongen lægge lensed til den tyske kejser. Alt dette (…) er jo i Saxos øjne meget uheldigt, og måske har han villet forklare kongens rene hensigter, men i hvert fald giver han følgende forklaring på kongens lyst til at drage afsted på denne færd (som kongen gennem sin sekretær, Radulf, var blevet inviteret til):

“Og kongen tog mere villigt end viseligt imod sin tjeners ord, og fik lyst til at besøge kejseren - ikke så meget for at løse kirkens problemer som af trang til at lære fremmede folkeslag og deres skikke at kende”

Det er glimrende at lære af fremmede folkeslag, men man skal altid være i stand til og villig til også at give dem en lektion.

svantevit

“People only accept change in necessity and see necessity only in crisis.”

“Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation.”

Ordene er Jean Monnets, arkitekten af den europæiske union. EU er en institution, der kun er til for sig selv og udtrykt med Junckers ord, fungerer det i Monnets ånd

“We decide on something, leave it lying around, and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don’t understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back

EU skulle være og er blevet en instituion, hvis formål først og fremmest var den selv og for at blive til skulle nationerne opløses.  Det europæiske samarbejde har altid været i en situation, hvor der aldrig er nogen vej tilbage, det er EUs dynamik. Selv om EU ikke er den rene ondskab og de idealistiske tanker bagved til nogen grad kan undskyldes med det chokket af 2. Verdenskrigs ødelæggelser, så er EU en maskine, der ikke blot som sagt, kun er til for sig selv, men kun kan overleve ved evig ekspansion, udadtil, såvel som ved at fortære medlemslandenes suverænitet.

Jeg kan huske afstemningerne i 92 og 93, hvor denne logik lå åbent til grund for Ja-partiernes argumentation Som trussel lød det at vi skulle stemme ja for ellers ville vi blive sat af på perronen og der var ingen stationer hvor toget skulle hen. Som leflen til vores europæiske udsyn og ansvar for verdensfreden var billedet en cykel, der ville vælte uden fremdrift. Det var med møje og besvær det lykkedes politikerne at sælge den neurotiske vision.

Selv om EU ikke er den rene ondskab og de idealistiske tanker bagved til nogen grad kan undskyldes med chokket af 2. Verdenskrigs ødelæggelser, så er EU en maskine, der ikke blot som sagt, kun er til for sig selv, men kun kan overleve ved evig ekspansion, udadtil, såvel som ved at fortære medlemslandenes suverænitet. Det betyder at skønt der ikke er noget ønske om at gøre Europa muslimsk gennem indvandring og lovgivningsmæssige knæfald, så bliver resultatet det samme. Medlemslandene kan ikke få lov at sikre sig imod den truende katastrofe fordi genindførelse af national grænsekontrol vil sætte ’samarbejdet’ tilbage og så vil toget vælte. Så man gør en dyd af nødvendigheden og taler den multikulturelle vision op mens man frygter Folkets reaktion

On the morning of 7th January 2015 Terrorists attacked Charlie Hebdo, with fully automatic, unregistered and illegal firearms.

Since then the EU has been preparing new legislation to ban semi-automatic firearms in the hands of law abiding EU citizens. Despite the fact that these weapons were not used by terrorists and are not even typically used by criminals.

They use unregistred, untraceble black market full auto Kalashnikovs.

The new legislation has been on the back burner since April 2015, only to surface now on 18th of November, barely 5 days after a second attack in Paris.

Teksten er fra et bønskrift til at få stoppet EUs svækkelse af europærernes evne til selvforsvar.

Gentagelse og fald

Mikael Jalving havde ikke mere at sige, om endnu et terrorangreb, det vi så i Paris, fortalte han sine læsere. Eller i hvert fald kunne han ikke sige, hvad han allerede har sagt bedre end han gjorde senest, da Charlie Hebdo og et jødisk supermarked var genstand for muslimernes vrede. Men Jalving er værd at genlæse og ellers kan man glæde sig over Snaphanens Steens fremragende skriv, med masser af links til andre gode skrifter.

For det er er svært at sige noget nyt om en verden der ser ud til at gentage sig selv når politikere, journalister og eksperter ikke tager ved lære. I Berlingske Tidende kunne man i kortform læse eksperterne demonstrere næsten hele paletten. 6-7 gengangerpunkter blev nævnt og kun et eneste var relevant for forståelsen af den terror der rammer os, for den flygtninge og migrationsstrøm på vej og årsagerne bagved. Da jeg aldrig har skrevet så godt som Jalving kan jeg godt tåle at gentage mig selv uden at risikere en antiklimaks. De radikaliserede islamisters bevæggrunde er som følger

»Der er en række spændinger mellem franskmændene og den muslimske befolkning, der føler, de bliver undertrykt. Det ser vi blandt andet i forhold til, at man har indført forbud mod at bære tørklæde i skoler, ligesom muslimerne ikke føler sig imødekommet i forhold til mulighederne for at undgå svinekød i offentlige køkkener og udøve deres religion på offentlige steder,« siger Henrik Prebensen.

1a) Tørklædeforbud. Det er egentligt et forbud mod religiøs beklædning og rammer alle religioner der hænger deres hat på tøjet.

1b) Mangel på svinekødsforbud. Denne anke mod øvrigheden hænger sammen med den første, da det er krav om islamisk levevis. Men her er det ikke som passiv muslim, men som den offentsive der har retten til at diktere vilkårene for kuffar. Muslimerne nægtes deres overhøjhed.

Parret med en generel skepsis blandt franskmændene over for den muslimske befolkning…

2) Franskmændene er dårlige, hvis ikke xenofobiske, værter.

…betyder det ifølge Henrik Prebensen, at en stor del af Frankrigs muslimske befolkning føler sig tilsidesat og forfulgt.

3) Generel tilstand af udenforskab.

Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen er enig i, at det ikke er tilfældigt, at radikaliserede islamister angriber Frankrig igen. Han peger på Frankrigs rolle i den amerikansk ledede koalition af lande, der bekæmper Islamisk Stat i Syrien og Irak. Desuden kæmper Frankrig mod islamistiske oprørere i det afrikanske land Mali.

4) Frankrigs rolle mod ISIS og at de forhindrede folkemord i Mali.

Ifølge Bonnichsen kan timingen af terrorangrebene i Paris hænge sammen med, at Islamisk Stat oplever modgang på slagmarken

5) Islamisk stat er trængte. Hvis de havde fremgang ville det være en anden sag må vi forstå.

Og så har man også nogle voldsomme sociale spændinger…

6) Ikke nok bistandshjælp.

…der kan understøtte det had, som eksisterer i forvejen, når vi taler om islam og den vestlige verden,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

7) Hovedet på sømmet! Og det går vi så ikke mere ind i, for det indebærer den smertelige erkendelse at ingen fred er mulig og at så længe man anerkender muslimernes ret til være en del af Frankrig, som af noget vestligt land, så længe vil man befinde sig i en tilstand af krig. Ja, man kunne udtrykke det som at bo i krigens hus.

skc3a6rmbillede-2015-11-19-kl-072249

Ovenfor lover X-Files artikel i Jyllandsposten klassikerne i endnu et mysterium for medier, politikere og eksperter. Hvorfor sprængte en muslim sig selv og en masse kuffar i luften? Og så en fredag aften? Og så var også han, som alle de andre en god og rolig fyr.

Obama og Kerrys svar er ord. That’s all thay have, words. De insisterer på at kalde ISIS for Daesh, fordi navnet er blevet forbudt i Islamisk Stat: “Part of the reason is because in Arabic the word “Daesh” can be taken as a play on words to mean something along the lines of “a bigot who imposes his view on others” or “to trample down and crush,” og ved at insistere på at minde terrorister fra Islamisk Stat om at de rent faktisk undertrykker andres tanker, så generer man dem måske på et personligt plan. Det har ikke den samme effekt som Assads tøndebomber, men det skulle til gengæld ikke gå ud over civile. Meeen formålet er nok snarere at forhindre at islam kommer sprogligt i forbindelse med islamisk aktivitet, en renvaskning er problemets stilling. Hmm, det kunne være man skulle kalde dem det, Islamisk Aktivitet? Det ville sikkert pisse en venstrefløjser af i ens omgangskreds.

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg, ja det er vel ækvivalensen til at Saudierne blev formænd for FNs råd for menneskerettigheder, mener det er på sin plads at nævne islam, selv om islam ikke har noget med noget at gøre, skriver Danmarks Radio

- Dette er ikke en kamp mellem den muslimske verden og den vestlige verden. Det er en kamp mellem ekstremister, kriminelle og mennesker, der tror på fundamentale værdier som frihed og respekt for menneskerettigheder, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

“It was instructive that the moment President Hollande grasped the awful reality his first instinct was to close France’s borders.” skriver Simon Heffer i Telegraph. Det er sigende at Hollande, trods en overordnet politik om åbne grænser og næsten stålsat vilje mod at ville indrømme krigens realiteter - indtil nu? - alligevel afslører en erkendelse af problemets rod; muslimer der vælter over grænserne.

Hvad fortæller det om Danmarks politiske elite når alternativet til Løkke var Christian Jensen, der straks han hørte om de muslimske myrderier, tweetede en appel til danskerne om at stemme ja til EU? Ja, hvad fortæller det om intelligentsiaen i Venstre når Justitsminister Søren Pind mener at manglende grænsekontrol og konventioner ikke havde noget at spille med terrortruslen. “Vi betaler nu en høj pris for den passivitet, som Vesten har udøvet i Syrien.” siger han og mener alligevel at vi skulle have entreret Søvndals syriske jungle. For erfaringerne fra de irakiske og libyske regnskove demonstrerer virkeligt at vores ageren er problemets rod. Inger Støjberg fortsætte sin hard-liner løgn ved at lange verbalt ud efter studiegruppen og islamoplyserne Hizb ut-Tahrir. En “syg organisation som ikke hører til her”, kaldte hun dem og som en anden Villy Søvndal “forstår egentlig ikke, hvad det er, der afholder dem fra at flytte”. Men hvis hun lyttede efter, så handler det ikke om at der er noget der afholder dem fra noget, sådan er det jo med frihed. Der er derimod noget de,, som så mange andre tilvandrende muslimer vil, nemlig lave Danmark om til et kalifat. De er her på en mission, som det politiske Danmark afholder sig fra at forhindre. I stedet diskes der op med ord, ord, ord.

Denne regering, den værste regering nogensinde i dansk historie, har ophøjet politisk impotens til et kategorisk imperativ, som folket blot er i vejen for. Og Dansk Folkeparti ser ud til at have købt Løkkes rope-a-dope taktik og betalt med deres identitet. Og det er vel en forandring.

En kedelig forandring var iøvrigt også Søren Espersen, der tilsyneladende tænkte, at hvis terroren i Paris kunne være udgangspunktet for en konstruktiv debat om islam, indvandring af muslimer og hævdelse af dansk overhøjhed på dansk jord, som venstrefløjen vanskeligt kunne undslå sig, så ville det være bedre med en debat for og imod Søren Espersen selv. Vel vidende at når man indleder en argumentation om at gå hårdere til Islamisk Stat med “…vi er så gentlemen-agtige, at vi aldrig bomber, der hvor der er civile - også kvinder og børn.” så er der ingen der læser resten og Espersen spildte sine støtters tid og ressourcer på “Det Søren siger og mener er…” mens venstrefløjen og medierne fik sig lidt luft med historien om den moralske ækvivalens mellem islam og dens kritikere.

Medie kontrol og tab af kontrol

Diverse — Drokles on November 21, 2015 at 5:25 am

Her er TV i fuld kontrol

TV/MIDT-VEST

13-årige Benjamin Henriksen fra Herning har stiftet partiet ”Nyt Danmark”. Partiet skal nedbryde fordomme, særligt hos de ældre, i forhold til flygtninge. Hør Benjamin, og hans syriske ven Redi, fortælle om partiets program:

Her taber TV kontrol

Muslims Celebrate live on camera the terrorist attack

Racismeanklagerne mod Missouri universitet er endnu en negerhistorie

Akademia, Campusradikalisme, Diverse, Postmodernisme, Racisme, USA, venstrefløjen — Drokles on November 15, 2015 at 5:21 am

Forleden henviste jeg til nogle artikler og videoer om campusradikalisme, som det vist hedder, i USA. De konkrete årsager til forskellige protesterende grupper studerende og undervisere ignorerede jeg og henledte mere opmærksomhed mod den evigt forurettede og selvhævdende mentalitet som venstrefløjen har produceret.

Den ene sag handlede om hvorvidt studerende på universitetet Yale havde krav på at blive vejledt i politisk korrekte halloween kostymer. Den anden fra universitetet i Missouri, handlede om systemtisk OG anekdotisk racisme. Her med det venstredrejede Huffington Posts ord

On Oct. 10, a group of black students interrupted the Mizzou homecoming parade. Wearing T-shirts that read “1839 Was Built On My B(l)ack,” referring to Mizzou’s founding and slave labor, the students stopped right in front of the convertible that Wolfe was traveling in as he waved to parade watchers. The students took out a megaphone and one by one began speaking about incidents of systemic and anecdotal racism from the founding year 1839 through 2015.

A crowd of mostly white people watching the parade began to yell at the black students within one minute to “move on” and get out of the street. Many chanted “M-I-Z, Z-O-U” in an attempt to drown out the activists.

Ja, når man een gang har sagt at noget er racisme, er enhver kritik af spielverderbere selvfølgelig udtryk for racisme. Men “mostly white people” betyder vel, at det også var andre end hvide, der fandt de unge menneskers opførsel utålelig. Og den opfattelse på tværs af ‘race-skel’ ligger muligvis i sammenblandingen af århundred gammel historie om systematisk racisme med det så svært håndgribelige anekdotiske, som påskud for at ødelægge en god parade.  Man kan se optrinnet Mizzou hjemkomstparade på nogle videoer som Huffington Post. Det er svært at tage unge mennesker med det privilegium det er at gå på et sikkert glimrende universitet seriøst når de tudende som piskede påstår at de praktisk talt selv har bygget deres universitet for 176 år siden.

missouri-uni2

After three minutes, two white men came out and tried to move the students aside, drawing cheers from the crowd.

Then the driver of Wolfe’s car tried to drive around them. The students moved their line, arms linked, to block the driver, who continued to try to push forward. The driver again tried to get through a moment later, coming in contact with one of the students.

At that point, an older white man came out and physically pushed several of the students away with his body. A few other white men and women then came out and formed their own human chain, linking arms and standing between the students and the car to allow Wolfe’s vehicle to get through.

It took about 11 minutes before a couple of police officers intervened and asked the black student activists to step aside to allow Wolfe’s car to drive. White people cheered when this happened.

Det var 10 oktober.

Wolfe did not address the incident for nearly a month. It wasn’t until Butler was on his hunger strike, calling for Wolfe to resign, that the president finally issued a statement on Nov. 6 apologizing for just sitting there as his driver tried to steer around the students.

missouri-uni-oversigt

En ring er slået ned om det område, hvor sultestrejken foregår. Offentligt sted er demonstrativt inddraget så det kan foregå i et 'sikkert rum'.

Wolfe fratrådte kort derefter sin stilling efter krav fra de studerende og universitets sorte fodboldspillere, slutter Huffington Post tilfredse. En måneds hysterisk pres gav pote. Men, som de mange neger-historier fra USA så er der en twist. Med al den strukturelle racisme til disposition ser Butler, det fremhævede offer for sin egen sultestrejke, ud til at blive endnu en Trayvon Martin, Freddie Carlos Gray, Michael Brown og hvad de nu hedder. Butler gik nemlig i sultestrejke fordi Wolfe ikke ville give ham en undskyld for at have ladet sin chauffør påkøre Butler. Med så mange kameraer til stede skulle man tro det var en modig påstand, men de selvretfærdiges hysteri kan overdøve de fleste sandheder.

#ConcernedStudent1950 protester Jonathan Butler claimed multiple times that he was hit by the driver of a car carrying President Tim Wolfe at the University of Missouri’s homecoming parade.

Is Butler telling the truth? Watch this video and decide for yourself. Leave you verdict in the comments section.

Så skal vi have en ny Fredsring

Diverse — Drokles on November 14, 2015 at 4:12 am

“En mand er kommet til skade på Amager i København, efter han blev ramt af skud” sad jeg og læste på Ekstrabladet. Ja, man kan komme til skade med hvis man bliver ramt af skud. Det vidste de muslimer, der pludseligt ændrede mit fokus fredag aften, med deres angreb forskellige steder i Paris da også. Ja, jeg forhaster mig nok, Allahu Akbar kan betyde så meget og Ekstrabladet skrev også “Formodet terrorangreb fredag aften i Paris”. Danskere i Paris forhastede sig heller ikke, de troede, at de hørte kanonslag. Og skønt de ikke er nær så farlig skal man passe på sine øjne. Det kan også gøre ondt i øjnene at læse Obamas umiddelbare reaktion i Telegraph

We’ve seen an outrageous attempt to terrorise innocent civilians, this is an attack not just on Paris, it is an attack not just on the people of France, but it is an attack on all of humanity and the universal values we share.

We stand prepared and ready to provide whatever assistance the government and the people of France need to respond. France is our oldest ally, and the French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. We want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism.

Paris itself represents the timeless values of human progress.

(…)

We’ve gone through these kinds of episodes and whenever these kinds of attacks happens we’ve always been able to count on the french people to stand with us.

Grunden til at andre lande også er gået gennem ‘den slags episoder’ ligger i hvad der frit antages og hvad der ikke nævnes. For ikke alle deler tydeligvis Obamas opfattelse af menneskelige værdier. Ja, muslimer forkaster selve ideen om menneskelige værdier. De er dog helt med på at værdier er universelle, endda med tilbagevirkende kraft. Muslimernes værdier er islam. Punktum. Og de er ikke ikke forenelige med andre værdier. Så lidt så dødstallet hober sig op, blot for at de kan lave den pointe til vores tungnemme ledere og medier.

På den engelsksproget del af France 24 modtager de et tweet der opponerer imod at nogle hæfter sig ved at terroristerne råbte Allahu Akbar. “Who cares what religionm these terrorist has. What happened is just crazy!” frit efter hukommelsen. Og det var alle i studiet enige i. Men nej, det er ikke crazy, det er islam. Islam repræsenterer i sin egen forståelse timeless values af Allahs overhøjhed. Det var hvad de råbte. Allahu Akbar, Allah er størst!

Måske har de ret. Om ikke så længe vil man alligevel høre at ‘i dag er vi alle muslimer’.

charlie-hebdo-dignitar-march

Venstrefløjen tænder et lys for revisionismen

Jeg har ikke regnet anti-semitismen som en egentligt fænomen blandt danskerne fordi man så sjældent, hvis nogensinde støder på egentlige jødefjendske ytringer. Jeg har haft den opfattelse, at så langt der er tale om egentlig anti-semitisme, som næsten udelukkende er begrænset til, venstrefløjen, så var den et udtryk for en ide om jøden og israelerene. At den anti-semitiske politik og retorik, er konsekvensen af en fortælling som venstrefløjen dyrker, måske mere af tradition. Jovist er venstrefløjen til tider ganske løssluppen med etnisk og religiøs essensialisme når man taler jøder og Israel med dem i trygge rammer, noget som offentligt mest skinner igennem som Israel-kritik, det enestående begreb der savner nationale modstykker som Saudiarabien-kritik og Gambia-kritik.  Men at der ikke i nævneværdig udstrækning (og Anne Grethe Holmsgaard er ikke nævneværdig) eksisterer noget personligt eller grundlæggende emotionelt motiv, som farver synet på jøder endsige den enkelte jøde.

Men som venstrefløjens dans med den muslimske indvandring de importere som et nyt proletariat synes deres kamp mod Israel at blive stadigt mere intens og blind. En lille del af det er at skrive jøden ud af historien om jødeforfølgelse. Et eksempel man kunne nævne var Fredsringen om synagogen i København. En muslimsk ung mand havde på baggrund af sin muslimske tro set sig bitter på jøderne, kontraktbrydende, ordombyttende aber og svin, og forsøgt sig med en massakre. En heltemodig vagt blev dræbt da han sikrede resten af forsamlingen kunne få fred. Men Fredsringen handlede om at sætte muslimerne i rollen som ofre for dårlig presse. Med kun en håndfuld muslimske piger i tørklæde med kraft nok til at simulere interesse for en løs ide om samhørighed agerede venstrefløjen potemkinkulisse så ringen kunne sluttes.

Åh, og så blev der lagt blomster for Omar, for han var jo også et menneske, skønt hans venner sparkede dem væk igen, da hans dødssted ikke skulle besudles af kuffar traditioner. Men det det handlede om for venstrefløjen var at bruge jødeforfølgelse til at pleje deres egen lille Hassan.

Og nu vil Enhedslisten og Radikale Venstre så skrive jøderne ud af deres egen historie, når de tænder et lys for flygtninge

aldrig-mere-krystalnat

Nazisterne forfølgelse af mennesker, der ikke passede ind i det ariske samfund må aldrig glemmes.

Derimod må jødeforfølgelsen som et specifikt fænomen gerne glemmes. For anden tolkning kan man ikke komme til. Krystalnatten handlede KUN om jøder.Og som Krystalnatten kun handlede om jøder skal det måske lige med, at ildsjæl og næstforkvinde i Exitcirklen Khaterah Parwanis arbejde med afradikalisering af unge KUN handler om muslimer.

Hvis jeg må give et godt råd til det yderste venstre; hvis i vil markere forfølgelse af alle de af os, der ikke passer ind i en eller anden overordnet ideologi, så lav en Gulag-dag eller en sharia-dag, hvor alle demokrater kan blæse tyranniet den lange march. Og insister på ytringsfriheden og afskaf blasfemi- og racisme paragrafferne.

“It is not about creating an intellectual space! It is not!”

I Middelalderen grundlagdes universiteterne, som Quora skriver

These new centres of learning took the scholarly framework of the old cathedral schools’ curriculum based on the “seven liberal arts” but combined it with the structure of craft and merchant guilds (which is where the name universitas came from as well).  As in the guilds, students had to choose to work under the guidance of a “Master” and serve a long, structured and scrutinised apprenticeship and then pass a series of tests and oral examinations before being judged a “Master” himself and finally going on to become a “Doctor” or teacher.  This structure, hierarchy and rigorous testing made the Medieval university very different to similar-seeming schools in the Islamic world or the academies of ancient Greece.

The other radical and crucial novelty in the university system was the way advancement and prominence in this system was not gained merely by mastering material from key texts, but by disputation and debate using set rules of formal logic.  Masters and doctors maintained their positions and their reputations (and therefore their incomes from students) by their ability to win debates, often throwing open the floor to all comers.  And brilliant students could rise quickly in reputation and renown by taking on these masters and beating them.  At least twice a year a university would hold a quodlibeta - a multi-day tournament of rigorous logical disputation where anyone could propose and defend any position on any subject at all.  Often highly radical, controversial, paradoxical or even heretical idea were presented and participants had to defend or attack them using logic and reason alone. The idea of a rational free-for-all where the finest minds of the time used reason alone to bat around ideas like “God is in fact evil” or “the universe had no beginning in time” certainly does not fit most people’s ideas of the Middle Ages, yet this was a regular event in Medieval universities.

I det miljø ‘opfandt’ Benediktinermunken Roger Bacon den moderne videnskab og Guillaume de Conches hypotiserede darwinistisk at alt levende opstod fra ursuppen og udviklede sig over til det det er i dag - på Guds initiativ. Det er lang tid siden at man beflittede sig med rationalisme på universiterne og de fleste andre læreanstalter. Atlantic beskriver den sørgelige sag, da et akademiker-ægtepar sagtmodigt frasagde sig at rådgive de studerende om Halloween-kostymer og blev mødt med krav om bortvisning for deres manglende forebyggelse af potentiel krænkelse. Daily Caller ridser det sørgelige optrin op, hvis man ikke har hjerte til at se den lille video nedenunder

The conversation is at first tense but calm, but it escalates rapidly after a student accuses Christakis of creating an “unsafe space” at Yale.

“I did not-,” Christakis attempts to reply, but a student aggressively interjects.

“Be quiet!,” she screams. Then, voice quavering with emotion, she continues. “[In] your position as headmaster, it is your job to create a place of comfort and home for the students who live in Silliman.”

Christakis attempts to dissent, saying “No, I don’t agree with that,” unleashing a torrent of shrieks from the student.

“Then why the fuck did you accept the position? Who the fuck hired you?,” she cries, drowning out any attempt by Christakis to explain himself (Christakis never raises his voice, except to be heard by the crowd).

“You should step down! If that is what you think of being headmaster, you should step down! It is not about creating an intellectual space! It is not!”

Another student, a male, joins in, shouting “You’re supposed to be our advocate!”

The student continues the attack, saying that students will transfer out of Yale because of its failure to be a “safe space” for them. As she continues, one passing student yells out “Retweet!,” apparently to endorse her attacks.

“You should not sleep at night!,” she says to finish the verbal assault. “You’re disgusting!”

Som man kan se er konflikter nogle gange sort/hvide. Den unge dames hysteri udgør et studie i sig selv. Selvretfærdigheden, berettigelsen, selvoptagetheden, aggressionen, den manglende empati for andre mennesker, manglende selvrefleksion og den grundløse foragt for andre meninger. Og ingen sans for værdighed. Som et udtryk for venstrefløjen er der kun emotioner, et mentalt barn forkælet til den rene narcissisme. Men det får vente, for her er endnu et eksempel på venstrefløjs ideologiske emotioner fra Missouri State universitetet, hvor nogen demonstrerer imod noget strukturelt undertrykkende noget

After desperately trying to gin up media coverage of student protests at the University of Missouri, one of the school’s media professors is now furiously trying to “muscle” the press off campus to prevent them from covering student protests that rapidly spiraled out of control Monday.

Mizzou president Timothy Wolfe announced his resignation on Monday after members of the school’s 4-5 football team announced they would boycott team activities unless the school acceded to certain demands surrounding racial equality. Unsurprisingly, Wolfe’s resignation did little to quell the mob.

On Monday afternoon, activists who had demanded Wolfe’s resignation abruptly demanded that media stop covering their activities on the public campus of the taxpayer-funded university. At the center of those demands was Melissa Click, an assistant professor of mass media within Mizzou’s communications department.

In the video below, you can see Click ask for “muscle” to help her bully a Mizzou student into not covering the ongoing mob protests:

Det kræver en beundringsværdig mangel på ironis sans at holde en demonstration inden i et ’safe space’. En god ven spåede at professor Clicks bemærkning “I need some muscle over here!” kan blive en ikonisk kommentar; “Al safe/inclusive/cis/gyn/LGBT/postmodernisme-BS er hermed udstillet og demaskeret”. Det er sandt for dyden en stjerneparade i eksempler på venstrefløjens selvforståelse. Journalistens argument om de grundlovssikrede rettigheder, der beskytter ikke blot ham men også demonstranterne, hvorfor de ikke kan tvinge ham væk,, som han ikke kan tvinge dem, verfes af med “Forget a law. How about for humanity?”. Eller sætningen “Sir, I’m sorry, these are people too. You need to back off!”, som virkeligt kræver en indforstået præmis om moralsk overrettighed for at give mening. Og så er der unødvendige journalister, som der er unødvendige mennesker…

Breitbart ridser tendensen på amerikanske universiteter, der også mærkes i resten af den vestlige verden, op, for som venstrefløjens børn tydeligvis ikke kan rumme den virkelighed, som venstrefløjen har beredt dem, så kan venstrefløjen heller ikke rumme sine egne børn

Similar incidents have happened before, on other campuses. Oberlin College was recently the scene of astonishing protests at the visit of former philosophy professor Christina Hoff Sommers, who was deemed to be too “triggering” for some students. But it is deeply worrying to see this happen at Yale, where undergraduates typically go on to become business leaders, senators and even Presidents.

The footage was published by Greg Lukianoff, the President of the Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), one of the organisations that monitors and seeks to address the disturbing rise of intolerance on U.S. campuses. Lukianoff recently co-authored an influential essay, The Coddling of the American Mind, which describes the disturbing rise of campus zealots like the ones in this video.

Students of history will notice an alarming similarity in the video above to the “struggle sessions” of Maoist China, a form of public shaming in which perceived enemies of the Party would be surrounded in a public place by Red Guards, Mao’s most zealous supporters. The Red Guards would hurl abuse at their target until they confessed to their crimes.

Uninformed critics might argue that the Red Guards were a weapon of the Communist state, and not a genuine grassroots movement, but they’d be wrong: the Red Guards started out as a student movement, on Chinese campuses. Afraid yet?

College staff finally are. Earlier this year, Vox published an essay from a liberal professor who confessed that the zealotry of his own students frightened him. Earlier this month, Salon published an article from a black feminist film studies lecturer, describing her “disastrous” attempt to accommodate her students’ strangely aggressive emotional fragility. It seems the left, and especially the academic left, has finally woken up to the Frankenstein’s monster that they’ve constructed.

Daniel Greenfield ser også parallelen til rødgardisterne, men trøster sig med at i de frie lande har flertallet stadig noget at skulle have sagt og unge mennesker er generelt ikke så rædselsfulde

These aren’t an entire generation. They’re trained radical left-wing activists who have been encouraged to emote, to act out and throw tantrums as activism. It’s not unique.

(…)

What is happening now is a perfect storm with several causes, one of the biggest of these is the Obama era in which major social transformation and the craziest campus stuff have backing from the White House.

There are assorted generalizations about millennials in the workplace. But your typical campus screamer won’t be working a real job. They’ll be in academia, diversity consulting or something even dumber and more useless. Millennials serve in the military and members of that generation have won the Medal of Honor.

Washington Posts Wendy Kaminer går nogle årtier tilbage

You can credit — or blame — progressives for this enthusiastic embrace of censorship. It reflects, in part, the influence of three popular movements dating back decades: the feminist anti-porn crusades, the pop-psychology recovery movement and the emergence of multiculturalism on college campuses.

In the 1980s, law professor Catharine MacKinnon and writer Andrea Dworkin showed the way, popularizing a view of free speech as a barrier to equality. These two impassioned feminists framed pornography — its production, distribution and consumption — as an assault on women. They devised a novel definition of pornography as a violation of women’s civil rights, and championed a model anti-porn ordinance that would authorize civil actions by any woman “aggrieved” by pornography. In 1984, the city of Indianapolis adopted the measure, defining pornography as a “discriminatory practice,” but it was quickly struck down in federal court as unconstitutional. “Indianapolis justifies the ordinance on the ground that pornography affects thoughts,” the court noted. “This is thought control.”

So MacKinnnon and Dworkin lost that battle, but their successors are winning the war. Their view of allegedly offensive or demeaning speech as a civil rights violation, and their conflation of words and actions, have helped shape campus speech and harassment codes and nurtured progressive hostility toward free speech.

The recovery movement, which flourished in the late ’80s and early ’90s, adopted a similarly dire view of unwelcome speech. Words wound, anti-porn feminists and recovering co-dependents agreed. Self-appointed recovery experts, such as the best-selling author John Bradshaw, promoted the belief that most of us are victims of abuse, in one form or another. They broadened the definition of abuse to include a range of common, normal childhood experiences, including being chastised or ignored by your parents on occasion. From this perspective, we are all fragile and easily damaged by presumptively hurtful speech, and censorship looks like a moral necessity.

These ideas were readily absorbed on college campuses embarking on a commendable drive for diversity. Multiculturalists sought to protect historically disadvantaged students from speech considered racist, sexist, homophobic or otherwise discriminatory. Like abuse, oppression was defined broadly. I remember the first time, in the early ’90s, that I heard a Harvard student describe herself as oppressed, as a woman of color. She hadn’t been systematically deprived of fundamental rights and liberties. After all, she’d been admitted to Harvard. But she had been offended and unsettled by certain attitudes and remarks. Did she have good reason to take offense? That was an irrelevant question. Popular therapeutic culture defined verbal “assaults” and other forms of discrimination by the subjective, emotional responses of self-proclaimed victims.

This reliance on subjectivity, in the interest of equality, is a recipe for arbitrary, discriminatory enforcement practices, with far-reaching effects on individual liberty. The tendency to take subjective allegations of victimization at face value — instrumental in contemporary censorship campaigns — also leads to the presumption of guilt and disregard for due process in the progressive approach to alleged sexual assaults on campus.

Universiteterne var måske en religiøs opfindelse, til at begribe Gud og forstå hans skaberværk. Måske fordi Gud er ubegribelig, kunne et studievære en søgen, mens uden Ham, kan vi kun prøve at begribe os selv og vores selvretfærdighed? Hvem ved, denne ateist er ikke mindre rådvild, når teisme ligner det bedste værn mod religiøs dogmatik.

Har vi råd til flygtninge?

skc3a6rmbillede-2015-11-01-kl-093259

Hvor en ekstratilførsel på 34 mia. til det offentlige er en massakre, skulle man ellers tro at fri uddeling til hvem som helst der måtte sætte fod på dansk jord repræsenterede en økonomisk udfordring. Det synes at være en indgroet virkelighedsforståelse på venstrefløjen, at selv om vi er et rigt land, så er vi det ikke lige der hvor jeg selv befinder mig. Personligt har jeg ikke penge nok, men fællesskabet kan hente uanede ressourcer på pengetræet, hvis blot man fik en anden indstilling til sine kulørte medmennesker, et andet menneskesyn kunne man næsten sige. Modkraft skriver

Over 100 erhvervsskoler og gymnasier havde i dagens anledning nedlagt undervisningen. Op mod 40.000 gymnasie-elever og studerende demonstrerede i København og i Aarhus mod regeringen, der har varslet milliard-besparelser på uddannelses-området.

skc3a6rmbillede-2015-11-01-kl-101318

Hanreberalisten Rasmus Brygger skriver oplysende i Information at

Målt på, hvad det koster i offentlige kroner at få en person igennem et videregående studie, så er vi suverænt i toppen. Et stk. nyuddannet dimittend har alene på sin videregående uddannelse i gennemsnit kostet samfundet over 750.000 kroner. Det er 100.000 kroner mere end i nabolandet Sverige, næsten 300.000 kroner mere end i Tyskland og over dobbelt så meget som en studerende koster at uddanne i Storbritannien.

Og Henrik Dahl kommer med disse tal på sin Facebook

Det danske uddannelsessystem er stadig overordentlig rundhåndet. Lad mig for eksempel nævne, at staten bruger 21 milliarder kroner på SU. Det er - til sammenligning - en anelse mere, end den samtidig bruger på forskning.

Hvor mange negerlandsbyer kunne man dog ikke drive for de penge? Det skal man ikke spørge flygtningene, lad os bare bruge det udhulede begreb, om, thi de er ikke den horde af læger og ingeniører, som vi ellers blev stillet i udsigt, der kan regne den slags ud. Deres skolekundskaber er stærkt begrænsede, og derfor vil de heller ikke kickstarte et økonomisk mirakel, men faktisk ligge os andre til last, ligesom vi allerede har erfaringer for, først og fremmest de af os der ikke har betalte spisepauser.

Apropos spisepauser, journalister vælger nærmest konsekvent ikke de faktiske forhold i jernindustrien, som den økonomiske (og vi taler slet ikke om hvorledes flygtningenes barbariske normer ødelægger ethvert fællesskab af en hvis kvalitet) når en historie skal drejes. De har, som en del af den kreative klasses vidensarbejdere, overbevist sig selv om, at det er en intellektuel præstation at afvise sammenhængen mellem Folket og samfundets beskaffenhed. Nation er en konstruktion, dekonstruktivismen er vejen frem og alle mennesker vil jo alligevel det samme, så jo flere jo bedre. Alt andet er racistisk.

Det er kun DF der sidder tilbage på historiens mødding med mindet om mormorkagen klægt i ganen. Så derfor er der heller ingen sammenhæng mellem immigrationen og velfærden og økonomien. Så journalisterne fortsætter deres human interesset historier om grædende sekulariserede børn af læger og ingeniører, der blot venter på at kickstarte Danmarks økonomi, hvis blot de får lov af de vrangvillige at få del i velfærden og alt betalt. Ja, alt betalt, ellers ville det jo ikke være en investering i fremtiden, vel?

For journalisterne forstår, som resten af venstrefløjen og den kreative klasses vidensarbejdere, ikke hvor flygtigt et fænomen som rigdom er, nemlig at det ikke er noget der er bygget op og nu bare eksisterer, så meget som det er en fortløbende fælles aktivitet. En omsætning, der hurtigt kan gå i stå, og så er den ikke mere. Heller ikke i banken, eller i det offentlige. Eller hos De Rige. Den er der kun så længe vi kan enes om at gøre hver vores til det private og fælles bedste og det kræver mindelig enighed om at være et fællesskab af individder med egen forståelse af pligt, ansvar og selvforsørgelse og samfundssind. Kultur om man vil.

Og mens journalisterne føler sig rige på Danmarks vegne, hvor spørgsmålet er reduceret til villighed til at være god kontra vrangvillighed, så er deres egen lille del af den danske økonomi presset helt i bund. Faktisk så meget at Danmarks Radios journalister gik i strejke fordi ledelsen fandt det uholdbart at bruge borgernes licenspenge på at journalisterne kunne spise.

Europa på kanten

Mens Helle Thorning Schmidt søger nyt arbejde som eksportør af muslimer, flygtningehøjkommisær hedder den egentlige titel, til Europa, de muslimer som hun under Folketingsvalget lovede at dæmme op for, går det efterhånden op for flere og flere gode mennesker at indvandringen er uholdbar også for de gode menneskers visioner. “[S]elv Bundeskansler, Angela Merkel, nu taler om en decideret flygtningekrise - et begreb, hun ellers indtil for ganske nyligt har undgået at bruge” kan man læse i Ekstra Bladet, der fortæller hvorledes tyske sikkerhedseksperter advarer om et kommende kaos i Tyskland

- Den store tilgang af mennesker fra andre verdensdele vil medføre ustabilitet i Tyskland, siger en kilde advarende til Welt am Sonntag.

Kilden, der på grund af frygt for repressalier er anonym, fortsætter:

- I forbindelse med den enorme tilvandring skabes der ekstremisme. Den centrumborgerlige midte radikaliseres fordi, de i modsætning til den politiske elite, ikke ønsker masseindvandring. Vi vil se, hvordan flere og flere vil vende forbundsstaten ryggen på den baggrund, siger han.

(…)

‘I stedet importeres Islamisk ekstremisme, arabisk antisemitisme, nationale og etniske konflikter, samt ikke mindst en helt anden rets- og samfundsmæssig forståelse’.

Sådan lyder det blandt andet i et internt skriv, der cirkulerer mellem centralt placerede figurer i de tyske sikkerhedsorganer. Skriveriet indeholder følgende klare advarsel:

‘De tyske sikkerhedsmyndigheder er ikke - og vil ikke være - i stand til at løse de problemer, der følger med de importerede sikkerhedsproblemer. Det gælder desuden reaktioner fra den tyske befolkning’.

Om det er for sent? Daniel Greenfield skriver i Frontpage Magazine om det absurde i at se indvandringen som en tiltrængt arbejdskraft. Muslimerne kommer ikke til at tage sig (kærligt) af os i vores alderdom. Istedet udskydes pensionsalderen for europæeren som muslimernes pres på de offentlige kasser øges

European leaders talk about two things these days; preserving European values by taking in Muslim migrants and integrating Muslim migrants into Europe by getting them to adopt European values.

It does not occur to them that their plan to save European values depends on killing European values.

The same European values that require Sweden, a country of less than 10 million, to take in 180,000 Muslim migrants in one year also expects the new “Swedes” to celebrate tolerance, feminism and gay marriage. Instead European values have filled the cities of Europe with Shariah patrols, unemployed angry men waving ISIS flags and the occasional public act of terror.

European countries that refuse to invest money in border security instead find themselves forced to invest money into counterterrorism forces. And those are bad for European values too.

But, as Central European countries are discovering, European values don’t have much to do with the preservation of viable functioning European states. Instead they are about the sort of static Socialism that Bernie Sanders admires from abroad. But even a Socialist welfare state requires people to work for a living. Maine’s generous welfare policies began collapsing once Somali Muslims swarmed in to take advantage of them.

(…)

The Muslim migrants are meant to be the retirement plan for an aging Europe. They’re supposed to keep its ramshackle collection of economic policies, its welfare states and social programs rolling along.

But they’re more like a final solution.

Mohammed is Fritz’s retirement plan. But Mohammed has a very different type of plan. Fritz is counting on Mohammed to work while he relaxes. Mohammed relaxes and expects Fritz to work.  Fritz is not related to him and therefore Mohammed sees no reason why he should work to support him.

European social democracy reduces society to a giant insurance plan in which money is pooled together.  But insurance is forbidden in Islam which considers it to be gambling. European social democracy expects him to bail it out, but to Mohammed, European values are a crime against Islam.

Mohammed’s Imam will tell him to work off the books because paying into the system is gambling. However taking money out of the system is just Jizya; the money non-Muslims are obligated to pay to Muslims. Under Islamic law, it’s better for Mohammed to sell drugs than to pay taxes.

That’s why drug dealing and petty crime are such popular occupations for Salafis in Europe. It’s preferable to steal from infidels than to participate in the great gamble of the European welfare state.

Mohammed isn’t staking his future on the shaky pensions of European socialism. He invests in what social scientists call social capital. He plans his retirement by having a dozen kids. If this lifestyle is subsidized by infidel social services, so much the better. And when social services collapse, those of his kids who aren’t in prison or in ISIS will be there to look after him in his golden years.

As retirement plans go, it’s older and better than the European model.

(…)

Europe is slowly killing itself in the name of European values. It’s trying to protect its economic setup by bankrupting it. European values have become a suicide pact. Its politicians deliver speeches explaining why European values require mass Muslim migration that make as little sense as a lunatic’s suicide note.

Islamic values are not compatible with European values. Not only free speech and religious freedom, but even the European welfare state is un-Islamic. Muslims have a high birth rate because their approach to the future is fundamentally different than the European one. Europeans have chosen to have few children and many government agencies to take care of them. Muslims choose to have many children and few government agencies. The European values so admired by American leftists have no future.

Europe is drinking rat poison to cure a cold. Instead of changing its values, it’s trying to maintain them by killing itself. The Mohammed retirement plan won’t save European Socialism. It will bury it.

Bret Stephens skrev et par dage tidligere i Wall Street Journal mere om de europæiske værdier, som den europæiske elite og de snakkende klasser ikke vil være ved

Europe is dying because it has become morally incompetent. It isn’t that Europe stands for nothing. It’s that it stands for shallow things, shallowly. Europeans believe in human rights, tolerance, openness, peace, progress, the environment, pleasure. These beliefs are all very nice, but they are also secondary.

What Europeans no longer believe in are the things from which their beliefs spring: Judaism and Christianity; liberalism and the Enlightenment; martial pride and capability; capitalism and wealth. Still less do they believe in fighting or sacrificing or paying or even arguing for these things. Having ignored and undermined their own foundations, they wonder why their house is coming apart.

What is Europe? It is Greece not Persia; Rome not Carthage; Christendom not the caliphate. These distinctions are fundamental. To say that Europe is a civilization apart is not to say it is better or worse. It is merely to say: This is us and that is you. Nor is it to say that Europe ought to be a closed civilization. It merely needs to be one that doesn’t dissolve on contact with the strangers it takes into its midst.

(…)

There are 75 million Turks, whose per capita income doesn’t match that of Panamanians. The country is led by an elected Islamist with an autocratic streak, prone to anti-Semitic outbursts, who openly supports Hamas, denies the Armenian genocide, jails journalists in record numbers, and orchestrates Soviet-style show trials against his political opponents. Turkey also has borders with Syria, Iraq and Iran. These would become Europe’s borders in the event of Turkish membership.

This is the country Ms. Merkel proposes to bring into the bosom of Europe. Her apologists will say she’s being disingenuous, but that only compounds the disgrace of her overture.

It also compounds the danger. Could Europe’s liberal political traditions, its religious and cultural heritage, long survive a massive influx of Muslim immigrants, in the order of tens of millions of people? No. Not given Europe’s frequently unhappy experience with much of its Muslim population. Not when you have immigrant groups that resist assimilation and host countries that make only tentative civic demands.

And not when a heedless immigration policy, conducted in fits of moral self-congratulation, leads to the inevitable reaction.

Den kristne europæiske arv rejste sig på baggrund af en folkevandring og overløb af barbarer. En mindre primitiv folkevandring end den nuværende islamiske, der ikke ejer aspirationer om at forbedre sig selv eller noget som helst. Ikke desto mindre, kristendommen stod i middelalderen mere end fødselshjælper til ideen om Europa med alle de ideer om det rationelle univers og den moderne videnskab,ideer  der i dag antages for universelle værdier. Tim O’Neill skriver i Quora om Middelalderen

By the Fifth Century the administrative division between the Latin-speaking Western Empire and the Greek-speaking Eastern Empire became permanent and then became a political divide.  The weaker, poorer and more vulnerable Western Empire did not even survive the century, with its final collapse coming in 476 AD after another century of civil wars, invasions and spiralling decline.  What followed was centuries of invasions, fragmentation and chaos, with few brief periods of stability and centralised authority.  The faltering intellectual tradition, which had already been in decline since the late Second Century, languished to a low ebb.

The institution which managed to keep this faltering tradition from dying out altogether during these centuries of barbarian invasion and disintegration was actually the one the Enlightenment myth (wrongly) blames for causing the decline in the first place.  The Christian church came to hold political power when the decline in learning in the west had been under way for over a century, and so could not have been its cause.  Initially Christianity was ambivalent toward Greek philosophy and learning, but prominent Christian thinkers who had been trained in philosophy could see it as something to be embraced.  God, they argued, was a rational intelligence and had created the universe along rational lines.  It made sense, therefore, that humans could and should use reason to understand his creation.  Clement of Alexandria argued that just as the Jews had been given a divine gift of special religious revelation, so had the Greeks been given a gift of rational analysis.  Both were to be embraced and used.

So when the Western Empire collapsed, the Church had long since come to terms with Greek philosophy and science and found ways to incorporate both and reconcile them with their religion.  And it was Christian scholars who saw that the decline of Greek literacy in the west meant much of the original works of Greek learning were being lost.  Cassiodorus and Boethius both tried to preserve key works by translating them into Latin.  Boethius was executed before he could complete an ambitious plan to translate all the works of Aristotle, but he did manage to translate most of the key works on logic - something which meant that logic and therefore reason took a central role in early Medieval education, even in the darkest centuries of the chaos.  The seeds of the Medieval revival of science lay in that stroke of luck.

The Medieval Enshrining of Reason

One writer has compared the long road back from the intellectual catastrophe of the collapse of the Western Roman Empire on learning in western Europe to people after a nuclear holocaust trying to revive modern science with nothing but a few volumes of the Encyclopaedia Britannica and a copy of Bill Bryson’s A Short History of Nearly Everything.  Scholars in the Eighth or Ninth Centuries had just enough fragments of information to know that they had barely anything at all but not enough to begin reconstructing what had been lost.  What is interesting is what they did with the bits they had - they revered them.  These ancient writers, mostly pagans, were held up as all-knowing authorities and what elements of their works did survive were studied with immense reverence and painstaking scrutiny.

(…)

By the Eleventh Century the waves of Avar, Magyar, Saracen and Viking invaders had begun to recede, Europe had recovered economically and stabilised politically and was actually on the brink of a period of outward expansion. At the same time there was an expansion of literacy and interest in learning and an increasingly acute awareness of the loss of ancient learning and what scholars of the time lamented as Latinorum penuria (”the poverty of the Latins”).  Exactly how intellectually poor the Latin west was is illustrated by an exchange of letters between two early Eleventh Century scholars, Ragimbold of Cologne and Radolf of Liege, about some mathematical problems that would not bother a high school student today.  Here were two clearly intelligent men who were seen as leading scholars of their day (the letters were copied and widely circulated) competing to solve some basic geometry problems but being forced to do so using scraps of geometry from old Roman surveying manuals and from a Sixth Century encyclopaedia that did little more than define a few terms.  It’s an illustration both of how much had been lost in the cataclysm and how eager people were to recover lost learning.

The idea that the cosmos was rational and could be analysed via reason was certainly resisted by some conservatives, but a new guard of scholars came increasingly to the fore, including William of Conches, Honorius of Autun, Bernard Silvester, Adelard of Bath, Thierry of Chartres and Clarenbold of Arras.  William of Conches wrote with scorn of those who were suspicious of this worship of reason and rational analysis:

Ignorant themselves of the forces of nature and wanting to have company in their ignorance, they do not want people to look into anything; they want us to believe like peasants and not ask the reason behind things …. But we say the reason behind everything should be sought out!
(William of Conches (c. 1090-1154 AD), Philosophia mundi)

Intellectuals like William were increasingly attracting communities of students and gathering together with these students to share ideas, laying the foundations of the schools that were to become universities.  The stage was set for a genuine revival and flowering of learning, all Europe still lacked were the lost books of the Greeks and Romans.

The New Learning and the Universities
By the early Eleventh Century European scholars were not just aware of how much western Europe had lost, but they were also aware that many of these works survived and could be regained.

Måske en slutning. Måske et håb om en genfødsel? Men jeg tror ikke det kommer så langt at Europa vil lade sig overløbe. EU bryder sammen, volden vil eksplodere her og der, flere stater vil stramme grebet om friheden og måske slå ned på egen befolkning for at hindre et nationalt selvforsvar. Det bliver slemt. Men vi skal nok klare det.

11. Planned Parenthood video

Diverse — Drokles on October 28, 2015 at 8:58 pm

Jeg har haft lidt travl og sprang den tiende Planned Parenthood video over. Men her er nummer eleve i rækken af videor fra Center for Medical Progress om den amerikanske familierådgivningsorganisation Planned Parenthoods lemfældige omgang med aborter og fostre.

AUSTIN, Oct. 27–The eleventh video release from The Center for Medical Progress in the ongoing Planned Parenthood baby parts scandal shows the abortion doctor for Planned Parenthood in Austin, TX, Dr. Amna Dermish, describing a partial-birth abortion procedure to terminate living, late-term fetuses which she hopes will yield intact fetal heads for brain harvesting.

Dr. Dermish admits she was trained by the Senior Director of Medical Services at Planned Parenthood Federation of America, Dr. Deborah Nucatola. Nucatola described a partial-birth abortion technique to harvest fetal organs in the first Planned Parenthood video released July 14 by CMP.

“My aim is usually to get the specimens out pretty intact,” says Dermish, speaking to actors posing as a fetal tissue procurement company. Dermish admits that she will sometimes use ultrasound guidance to convert a 2nd-trimester fetus to a feet-first breech presentation: “Especially the 20-weekers are a lot harder versus the 18-weekers, so at that point I’ll switch to breech.”

“That’s what Deb [Nucatola] was telling us, was it really makes a difference for tissue collection at PPLA,” says one of the actors, referencing Nucatola’s technique for organ harvesting. “It’s really nice when it’s, yeah–I trained with her,” replies Dermish.

In reply to a question about harvesting fetal brain, Dermish notes, “I haven’t been able to do that yet,” but exclaims with laughter, “This will give me something to strive for!”

Dermish does not use the chemical digoxin to kill the fetus before 20 weeks, so her feet-first, intact extraction abortions are done on living fetuses. Using ultrasound guidance to manipulate the fetus from vertex to breech orientation before extracting the yet-living fetus is a hallmark of the illegal partial-birth abortion procedure (18 U.S.C. 1531).

Dermish also affirms a fetal body part price of $50 or $60 per specimen. The sale or purchase of human fetal tissue is a federal felony punishable by up to 10 years in prison and a fine of up to $500,000 (42 U.S.C. 289g-2).

The state of Texas recently moved to disbar Planned Parenthood from taxpayer funding on account of Medicaid fraud and abortion-related crimes. Governor Greg Abbott recently said in an interview that the state of Texas is now in possession of “hard evidence” that Planned Parenthood is engaged in “violations of federal and state law concerning abortion procedures.”

“Less than 4 miles away from the Texas state capitol, Planned Parenthood routinely practices barbaric partial-birth abortions on living, late-term fetuses,” notes CMP Project Lead David Daleiden. “Planned Parenthood’s crimes are not just the result of local bad actors, but are tolerated and even encouraged at the highest levels of the national organization. State-level criminal investigations must press charges, and Congress’ new select committee must pursue a deep and comprehensive accounting of Planned Parenthood’s atrocities against humanity.”

Det pæne menneskes ulidelige antisemitisme

Diverse — Drokles on October 20, 2015 at 5:30 pm

Jeg blev ikke helt færdig med det pæne menneske og tidligere socialdemokratiske sundhedsminister Torben Lund, der så let tager anstød ved afsyngning af Lied Der Deutchen, for hans åbne dyrkelse af antisemitismen Fathi El-Abed style.

Lund havde nemlig set et billed-opslag et antisemitisk sted på internettet, hvor israelske sikkerhedsfolk i en ring på nogle meters afstand peger deres pistoler mod en ung tilsløret kvinde, der sidder blødende på fortorvet. Og han tænker sit, nemlig at kvinden er død, likvideret på åben gade af jøder. For det sker hele tiden, ved vi jo alle sammen. Det sker ganske vist ikke og der eksisterer vel næppe et forudgående eksempel i de snart 70 år Israel har eksisteret, alt imens deres arabiske naboer har forsøgt at udslette dem som folk, råbende på et nyt Khaybar. Men Torben tænker alligevel at sådan er jøden for det ved han jo, det har han alle dage tænkt og endelig ser han et billede på hvad han altid har vidst om jøderne.

torben-lund1

De er nogle svin. Den jødiske stat burde slettes fra verdenskortet

Torben Lund

Ikke sandt? De, jøderne, ER nogle svin. Er det ikke kun de sikkerhedsstyrker, omkring den unge kvinde, der er nogle svin? Nej, det er jøderne. Alle til hobe da konklusionen er, at den jødiske stat burde udslettes. Hvis det kun var de sikkerhedsfolk der var nogle svin havde han kaldt på at de specifikt burde straffes. Israel er jo en retsstat, den eneste i regionen for at det ikke skal være løgn. Men for Torben Lund betyder Israels fantastiske samfund ikke noget. For ham er jøderne nogle svin, alle, så en kollektiv straf på de enkeltes handlinger er den eneste konklusion han kan komme til. Israel skal slettes fra landkortet, udslettes, hvilket ikke kan tolkes anderledes end et ønske om et de facto folkemord på det israelske folk.

Som et aber dabei vil jeg ikke på nogen måde nævne det ironiske ved Torben Lunds livsstils disharmoni med hans livsanskuelse idet Israel er det eneste land i regionen, der afholder en bøsse-stoltheds parade og at palæstinensiske bøsser flygter for livet til Israel. Jeg vil ikke tale om islamiske dødsstraffe for homoseksualitet, om æresdrab og forfølgelser i regionen eller vise billeder af bøsser der bliver hængt i det Iran, som også kalder på Israels udslettelse - det Israel de benævner en ‘entitet’ fordi Israels blotte eksistens er en ydmygelse af islam - eller vise billeder af bøsser der kastes ud fra hustage i Islamisk Stat for derefter at blive stenet, hvis deres sønderknuste kroppe stadig er i live. Det vil være plat. Især fordi Lund som sundhedsminister gennemtrumfede at homoseksualitet ikke måtte være en klinisk entitet.

Jeg vil blot nævne at den unge kvinde ikke blev likvideret. Hun blev skudt i selvforsvar af den israelske politibetjent hun umotiveret havde jaget en dolk i. Og så vil jeg yderligere tilføje at hun end ikke døde af sine skudsår. Hun blev faktisk kørt på hospitalet, hvor alle lægerne er jøder, hvilket vil sige et hospital en god del bedre end det danske sundhedssystem ville kunne have haft tilbudt Omar, havde han overlevet det danske politis forløsende skud. Hun er spillevende, reddet af jøder, fra hendes egen morderiske trang til at slå jøder ihjel.

Og når jeg skriver at den unge kvinde stak en dolk i den israelske umotiveret, så er det ikke helt sandt, for hendes motivation var islams tilskyndelse til drab på jøder. Som for Torben Lund er jøder i islam nemlig aber og - wait for it - svin. Og palæstinensisk TV bringer da heller ikke meget andet end det budskab; fra deres politikere, som den moderate Abbas, der mener at jøderne er ulækre og hylder ethvert drab på jøder der kan hjælpe med at slette Israel fra verdenskortet, henover transmissioner fra moskeer og ledende Hamas folk de råber fra floden til havet og eksplicit forklarer, hvad det betyder, til børne-tv, hvor børn på tre år belønnes for at dræbe jøder, mens de oplæres i hvorledes man skærer halsen over på intetanende mennesker og fremstille selvmordsbomber og meget andet der givet ville række ud over afdøde Hans Henrik Leys fantasi. Men det er et evigt kursus i islamisk teologi og ifølge den er alt Insh Allah og således ikke egen-motiveret.

Til Ekstra Bladet benægter Torben Lund at han har “generaliseret noget som helst om jøder, og der er intet antisemitisk i det, jeg har sagt”. Nej intet antisemitisk i at sige “De er nogle svin” for så at præcisere at “Den jødiske stat burde slettes fra landkortet”, hvis nogle kunne misforstå at prædikatet kun omfattede de direkte implicerede. Lunds ‘forforståelse’ - lad os kalde det det - er ikke baseret på virkeligheden, men på hans stærke følelser for jøderne. At jøderne ikke er skyldige i anklagerne leder ham til at tænke at sådan er de alligevel bare, for det er hvad han ser når han ser dybt ned i sit indre. For sådan er Torben Lund. Et svin.

Bo Godwin Lidegaard

Det er ikke blot en bølge af migranter, der overvælder os i disse dage, det er også en bølge af idioti. Jeg tænker ikke så meget på migranternes genetiske gennemsnit eller deres indskrænkende religion, men på godhedens apostle. De forsøger ofte at gå tilbage i historien for at finde eksempler der kan understrege deres pointer. Men så forsludret deres argumenter er i nutiden så meget værre bliver de af at føres tilbage. Så meget at man øver vold på historien for at få et fernis af sammenhæng. Bo Lidegaard skrev således for et par uger siden i Politiken

Synet af store grupper af flygtninge på de europæiske landeveje vækker minder om en tid, som vi troede, vores kontinent havde lagt bag sig.

Uden at skulle gøre mig til dommer over historien, så er de store grupper af migranter på de europæiske motor- og landeveje ikke et europæisk fænomen, men et arabisk og afrikansk. Men det er i Godwin-overskriften det allerede går galt når Lidegaard skriver “Dengang tænkte vi ikke som Thulesen Dahl, men som Churchill og Eisenhower“. Dem kommer jeg tilbage til. Først Bo Lidegaard, der tror at andres bekymring er uden substans fordi Lidegaard har andre ønsker om samfundet (som i at jeg ikke forstår min kones frygt for at jeg vil foresage hendes død da jeg jo i givet fald kommer til at arve hendes formue)

Når de borgerlige forfalder til pessimisme, er det fordi, de ikke har forstået, at den store kamp ikke handler om nationalstaten, men om det samfund, vi har bygget i dens ramme. Sådan var det under Anden Verdenskrig – og sådan er det stadig.

Virkeligt? Nej! Og selv om det var giver dette udsagn overhovedet mening? Nej, hvis rammen ødelægges falder billedet ud. Samfundet er et resultat af nationen og nationen er dens forudsætning. Ellers ville Irak og Afghanistan være velfungerende samfund med alle de institutioner de fik forærende, men som de desværre for dem selv skulle forvalte og administrere med det næsten indlysende resultat der er tidens myrderier. Men Lidegaard vil drage den historiske parallel

Når Danmark kom så forholdsvis intakt gennem krig og besættelse, var det i høj grad, fordi politikerne havde indset, at landet ikke kunne forsvares ved grænsen, uanset hvor store ofre vi var rede til at bringe.

Det gav ingen mening at sende en generation af unge mænd ud i en udsigtsløs kamp mod Hitlers krigsmaskine, der lige havde nedkæmpet Polen.

Grunden til at grænsen ikke kunne forsvares mod Hitlers krigsmaskine var at Radikale Venstre og Socialdemokraterne, stik imod Churchills tanker, betragtede Hitler som en fremtidens mand, man hellere måtte tækkes (Lidegaards Politiken mente at Churchill var den farlige af de to) og derfor havde undermineret det danske forsvar til det parodiske. Hvis man derimod havde oprustet ville det være muligt at afskrække tyskerne fra at invadere Danmark, da det ville tage for lang tid at nedkæmpe det danske forsvar når det egentlig mål var at besætte Norge førend englænderne kunne nå at reagere.

Og er migranterne nu at sammenligne Hitlers krigsmaskine?

Og hvis der er så mange, at hverken Politi eller militæret kan holde dem ude ja tager de mennesker fejl, der skriver at problemet med migranterne er stærkt overdrevet.

Kampen skulle ikke føres på nazisternes præmisser, men på demokratiets, på samfundets. Der kunne vi kæmpe – og der havde vi en chance for at vinde.

Modstanden anså politikerne som kujoner. Men det var i høj grad det danske samfund, de kæmpede for, og blandt dens ledende skikkelser var efter krigen de varmeste fortalere for FN og Danmarks internationale engagement.

Det betød, at forsvaret af Danmark blev koncentreret om det menneskesyn, der lå til grund for folkestyret, om selve samfundets grundidé. Den var inkluderende og beskyttende over for alle, der var en del af samfundet, og som blev anset som landsmænd.

Er nazisterne stadig at sammenligne med migranterne i Lidegaards optik? Eller er det Thulesen Dahls præmisser, der er at sammenligne med nazisterne? Ingen ved det længere.

Men samarbejdet med nazisterne førte ikke til at de hverken forsvandt eller blev gode samfundsborgere? Faktisk eskalerede det danske folks konflikt med nazisterne som besættelsen trak. Ja, der forekom endda vold siges det. Og det var da også ved vold at nazisterne endelig trak sig ud, den vold de allierede var villige til at evnede at begå. Nej, Politiken har aldrig tænkt som hverken Churchill eller Eisenhower

Før krigen blev flygtninge fra Det Tredje Rige så vidt muligt holdt ude, hvad enten de var jøder eller andre forfulgte.

Begrundelserne var de samme, som også gentages i dag: Antallet forekom uoverskueligt, og alle mente, at alle andre burde gøre mere, mens vi selv allerede havde gjort mere end nok. Den holdning blev katastrofal for jøder og politisk aktive, der ikke kunne slippe ud fra Tyskland, fordi ingen ville tage imod dem.

Men var det resultatet af et rammehensyn (nationalstaten) eller et samfundshensyn? Lone Jenny Rünitz skriver i Folkedrab.dk (http://folkedrab.dk/sw64290.asp) “For at få tilladelse til at rejse ind i Danmark blev det krævet, at flygtningen havde en meget nær familiemæssig tilknytning” og “Det var desuden en betingelse, at den herboende familie kunne stille store økonomiske garantier”. Hvis tilknytningskravet er rammen så følger vel at de økonomiske garantier er samfundet?

Og var politikerne, dem som Lidegaard nu kalder ‘myndighederne’, for at slette forbindelsen, ikke indsigtsfulde i deres samarbejde med Tyskland? Var det netop ikke indsigten at man ikke kunne kæmpe på nazisternes præmisser, ved vold og trods, der lå bag frygten for at vække deres vrede, selve fundamentet for
Samarbejdspolitikken? Der sendte man jo ikke bare flygtninge tilbage med udsendte danske statsborgere til slavearbejde for den Hitlers krigsmaskine som man havde føjet.

Tilbage til overskriften hvor Lidegaard kaster sig op til dommer over, hvorledes Churchill og Eisenhower tænkte. Og han fejler. For en del år siden kunne man på Guardian læse (ja, det kan man for så vidt stadig) følgende om Winston Churchills syn på darkies kompabilitet med civilisationen

Sir Winston Churchill expressed alarm about an influx of ‘coloured people’ in Fifties’ Britain and looked for a chance to restore punishment by flogging, newly released cabinet papers from the national archive reveal.

On 3 February 1954, under the agenda item ‘Coloured Workers’, Churchill is quoted, with abbreviations, by Cabinet Secretary Sir Norman Brook as saying:‘Problems wh. will arise if many coloured people settle here. Are we to saddle ourselves with colour problems in UK? Attracted by Welfare State. Public opinion in UK won’t tolerate it once it gets beyond certain limits.’

Then David Maxwell-Fyfe, the Home Secretary, gave a figure of 40,000 compared to 7,000 before the Second World War and raised the possibility of immigration control. He said: ‘There is a case on merits for excludg. riff-raff. But politically it wd. be represented & discussed on basis of colour limitation. That wd. offend the floating vote viz., the old Liberals. We shd. be reversing age-long trad[ition] tht. B[ritish] S[ubjects] have right of entry to mother-country of Empire. We shd. offend Liberals, also sentimentalists.’

He added: ‘The col[onial]. pop[ulations] are resented in L[iverpool], Paddington & other areas by those who come into contact with them. But those who don’t are apt to take a more Liberal view.’

Churchill intervened: ‘Ques. is wtr it is politically wise to allow public feeling to develop a little more before takg. action.’

Adding that it would be ‘fatal’ to let the situation develop too far, the Prime Minister is recorded as concluding: ‘Wd lke also to study possibility of “quota” - no. not to be exceeded.’

Manden der stoppede Hitler var altså modstander af indvandring af primitive folkeslag af de selv samme grunde som Thulesen Dahl. Et parallelt forhold der også gør sig gældende for Eisenhower. Han var manden bag Operation Wetback, der skulle stoppe og vende den illegale trafik af mexi’ere til USA. Christian Science Monitor mindes the good old days, hvor den politiske elite rent faktisk kerede sig om det land og det folk, hvis interesser de var valgt til at varetage

Fifty-three years ago, when newly elected Dwight Eisenhower moved into the White House, America’s southern frontier was as porous as a spaghetti sieve. As many as 3 million illegal migrants had walked and waded northward over a period of several years for jobs in California, Arizona, Texas, and points beyond.

President Eisenhower cut off this illegal traffic. He did it quickly and decisively with only 1,075 United States Border Patrol agents – less than one-tenth of today’s force. The operation is still highly praised among veterans of the Border Patrol.

Although there is little to no record of this operation in Ike’s official papers, one piece of historic evidence indicates how he felt. In 1951, Ike wrote a letter to Sen. William Fulbright (D) of Arkansas. The senator had just proposed that a special commission be created by Congress to examine unethical conduct by government officials who accepted gifts and favors in exchange for special treatment of private individuals.

General Eisenhower, who was gearing up for his run for the presidency, said “Amen” to Senator Fulbright’s proposal. He then quoted a report in The New York Times, highlighting one paragraph that said: “The rise in illegal border-crossing by Mexican ‘wetbacks’ to a current rate of more than 1,000,000 cases a year has been accompanied by a curious relaxation in ethical standards extending all the way from the farmer-exploiters of this contraband labor to the highest levels of the Federal Government.”

Years later, the late Herbert Brownell Jr., Eisenhower’s first attorney general, said in an interview with this writer that the president had a sense of urgency about illegal immigration when he took office.

America “was faced with a breakdown in law enforcement on a very large scale,” Mr. Brownell said. “When I say large scale, I mean hundreds of thousands were coming in from Mexico [every year] without restraint.”

(…)

Then on June 17, 1954, what was called “Operation Wetback” began. Because political resistance was lower in California and Arizona, the roundup of aliens began there. Some 750 agents swept northward through agricultural areas with a goal of 1,000 apprehensions a day. By the end of July, over 50,000 aliens were caught in the two states. Another 488,000, fearing arrest, had fled the country.

By mid-July, the crackdown extended northward into Utah, Nevada, and Idaho, and eastward to Texas.

By September, 80,000 had been taken into custody in Texas, and an estimated 500,000 to 700,000 illegals had left the Lone Star State voluntarily.

Unlike today, Mexicans caught in the roundup were not simply released at the border, where they could easily reenter the US. To discourage their return, Swing arranged for buses and trains to take many aliens deep within Mexico before being set free.

Tens of thousands more were put aboard two hired ships, the Emancipation and the Mercurio. The ships ferried the aliens from Port Isabel, Texas, to Vera Cruz, Mexico, more than 500 miles south.

The sea voyage was “a rough trip, and they did not like it,” says Don Coppock, who worked his way up from Border Patrolman in 1941 to eventually head the Border Patrol from 1960 to 1973.

Men kan vi så slet ikke lære noget af historien om de jødiske flygtninge til Danmark? Jo, som Lone Rünitz skriver anklagende: “Den danske landegrænse var kort og velbevogtet. Derfor kom der forholdsvis få flygtninge illegalt ind i landet”.

Dobbelte standarder

Diverse — Drokles on October 14, 2015 at 2:55 am

En overskrift i Jyllands-Posten lyder “Rusland: Vi har dræbt hundreder af militante på et døgn“. Russerne praler med gode resultater, hundreder fjender døde. Det er et slag på tasken, hundreder. Med andre ord har russerne ingen egentlig oplysninger om antallet dræbte og heller ikke om hvem de dræbte nødvendigvis var.  Inkluderer de dræbte en del civile? Eller har russerne slet ikke tal på hvor mange civile der blev dræbt samtidig med de 300 ISIS folk? Men der rendte altså mange mennesker rundt i et eller andet område og de fik et ordentligt pulver. Som når det om et russisk krydsermissilangreb hedder

“Russian reconnaissance had discovered a number of important objects of militants, which were to be destroyed immediately,” the Russian Defense Ministry explained in a statement”.

Ja, man må smede mens jernet er varmt og så kan man ikke sidde og fedte med at dobbelttjekke. Amerikanerne påstår endda at 4 russiske krydsermissiler har ramt Iran istedet for deres mål i Syrien/Irak. Så meget for russiske præcisionsbombning. På videoen herunder bestryger to klassiske Hind-helikoptere angiveligt ISIS stillinger, med alt andet end banke-på missiler og laserstyrede præcisionsbomber

Imens fortælles der i Jyllands-Postrens artikel sorgløst om at den amerikanskledede koalition ” har gennemført 17 luftangreb mod Islamisk Stat i Syrien og Irak i løbet af torsdag”. Håber ikke nogen kom til skade, men alligevel vil man jo gerne gøre en forskel. Det er en svær balancegang når man ikke bare kan sende Jutlandia. Vi kan ikke prale med hvor mange fjender vi dræber, men vi kan stadig forsikre at vi skam er aktive. Måske har vi ikke et rigtigt job, men vi er dog i aktivering.

Det mål gælder ikke for Israel, som Arsen Ostrovsky skriver i Telegraph

Over the past 48 hours in Jerusalem, Tel Aviv and virtually all parts of Israel, we have had over 150 terror attacks, including stabbings, shootings, stones thrown and vehicular rammings.

Yet somehow the international community is silent in the face of this terror onslaught against my people. Is our blood cheaper? Do Jewish lives not matter?

Let there be no mistakes, ifs, buts or maybes. We are being targeted for one reason and one reason only: we are Jews.

I understand Europe has a number of pressing concerns, including Islamic State and the wave of Syrian refugees, but what about us? Do we not count?

Many leaders, especially in Europe, are quick to condemn Israeli settlements, yet sure take their time to utter a muddied, equivocal word of condemnation against these terror attacks. Likewise human rights groups such as Human Rights Watch and Amnesty.

Then I look at some of the media reporting on these attacks, such as that from the BBC, and ask myself how on earth they can twist the facts and logic beyond a semblance of recognition to actually place the blame on Israel.

Even more exasperating are those international leaders who, after only noticing the situation when Israel has the audacity to defend itself, then predictably call for us to exercise “restraint”. Excuse me? Restraint?

Imagine for a moment if people were being mown down with cars, guns or knives by Islamic terrorists on the streets of central London, Paris, Washington or Moscow. How would leaders of those countries react?

Where are all those so-called enlightened liberals, who continue to call for Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) against the Jewish State, but are silent in the face of Palestinian terror against Jews?

Israelis, like all people, have the right to live in safety and security, free from terror. And our government and security forces have an obligation to take whatever action necessary to ensure this.

Honest Reporting har eksempler

Meanwhile, is the LA Times trying to outdo the BBC with this headline?

latimes101015

Two of the aforementioned teens in the headline were killed while carrying out stabbing attacks, which were examples of Palestinian and not “Israeli violence.” The other two were killed in violent demonstrations initiated by Palestinians.

Once again, it is Palestinians who are portrayed as victims despite Israelis being on the receiving end of a wave of Palestinian terror.

Man kan nævne mange eksempler også på danske mediers besynderlige kriminalisering af Israel. Jeg vil blot nævne denne overskrift på Danmarks Radio “Netanyahu truer palæstinensere efter blodige dage”. Med de blodige dage menes de mange palæstinensiske mord og mordforsøg på tilfældige israelske jøder. Og Netanyahus trussel mod palæstinensere har en ganske mere præcis adresse, som man kan læse længere nede “Beskeden er rettet mod den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas”. Så Natanyahu truede altså ikke bare palæstinensere en bloc. Men så tilføjer Danmarks Radio i samme åndedrag “ifølge avisen The Jerusalem Post.” SÅ det gjorde han måske alligevel? Uden at have et link til nogen bestemt artikel på Jerusalem Post, så hedder det i artiklen “Netanyahu: Israel will setlle scores with those killing civilians” bl.a

Netanyahu said that Israel would settle its account with “murderers and those who want to kill, and anyone who helps them. Not only won’t they have any rights, but we will extract the full price from them.”

(…)

Netanyahu turned to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and said, “stop lying, stop inciting.” He said that Abbas must stop not only the lies coming from the PA regarding the Temple Mount, but also the falsehoods regarding the events of the last few days.

“You must fight the extremists who are causing civilians to pay the highest price,” the premier said. “The wild and deceitful indictment against us continues.”

Altså en advarsel til mordere/terrorister og deres medhjælpere samt til Mahmoud Abbas. Det bliver på Danmarks Radios overskrift til en generel trussel mod palæstinensere, men måske man efterhånden også skal regne dem for mordere over en bred karm? Men Abbas tale for et par uger siden har jeg ikke set omtalt på danske medier

In a September 16 address, Palestinian President Mahmoud Abbas declared: “The Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulcher are ours. They are all ours, and they have no right to defile them with their filthy feet.” Abbas further said: “We salute every drop of blood spilled for the sake of Jerusalem.” The address was aired on the official TV channel of the Palestinian Authority.

Lige på falderebet - den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister Torben Lund, der så let tager anstød ved afsyngning af Lied Der Deutchen dyrker nu antisemitismen Fathi El-Abed style, kan man læse i Ekstra Bladet

torben-lund

Til Ekstra Bladet benægter Torben Lund at han har “generaliseret noget som helst om jøder, og der er intet antisemitisk i det, jeg har sagt”. Nej intet antisemitisk i at sige “De er nogle svin” for så at præcisere at “Den jødiske stat burde slettes fra landkortet”. Israelske sikkerhedsstyrker og politi har ingen vane med likvideringer og nyheden om en sådan hændelse burde få den nogenlunde kritisk tænkende til at studse over en sådan påstand. Men Lunds forforståelse er ikke baseret på virkeligheden, men på hans stærke følelser for jøderne. At jøderne ikke er skyldige i anklagerne leder ham til at tænke at sådan er de alligevel bare. For sådan er Torben Lund. Et svin.

Og virkeligheden fortæller da også at heller ikke denne gang skete det at israelsk politi likviderede nogen som helst på åben gade. Ynet News skriver

Border Policeman noticed the female terrorist after she raised their suspicion on Bar Lev Street, he called on her to stop. The terrorist continued to move forward towards him, then turned around and stabbed him. The police officer pulled out his gun and shot her. The terrorist was evacuated to a local hospital in moderate condition.

NB: Jeg kan henvise Torben Lund til artiklen “Homoseksuelle palæstinensere lever umuligt liv” (og da det er Danmarks Radio er det også Israels skyld) og Khaled Jarrars problemer.

Alt det, vi har bygget op, bliver opløst nu

Diverse — Drokles on October 13, 2015 at 6:38 am

Det hedder en overskrift i BT, men da det er Anisette fra Savage Rose, der citeres er det hele fyldt med vrøvl

»At vi har en regering, der ikke tager klimaet alvorligt, og som ikke vil hjælpe mennesker i nød. Alt det, vi har bygget op, bliver opløst nu. På trods af, at politikken ikke altid var lige god, var vi dog på vej mod nogle bedre løsninger, men nu bliver det hele bare smidt væk og ødelagt. Så kan vores børnebørn få lov at begynde igen forfra. Jeg forstår slet ikke, hvordan mange af politikerne overhovedet kan være politikere, jeg kan ikke begribe, hvad folk har valgt dem på. Dårlig propaganda, de aldrig nogensinde kommer til at efterleve. Jeg talte med en ung pige, der ville stemme Dansk Folkeparti, fordi hun mente, de gik ind for dyrevelfærd. Og jeg kiggede bare på hende og sagde: “Det må du love mig ikke at gøre!” Hun havde set en plakat, hvor der var én, der sad med en gris… «

Det ondeste, mener Annisette, er imidlertid, når de folk, der kommer til landet, bliver behandlet dårligt. Hvordan kan folk finde på at tisse på flygtningebørn eller spytte på folk fra en bro, spørger hun.

Løsning må være, at man i lokalsamfundene begynder at snakke sammen, lave arrangementer i kvarteret, så man kan gøre op med de nye fortolkninger af verden, mener hun.

Få har taget så meget fejl som Anisette og Savage Rose. Fra at hylde Enver Hoxas Albanien som idealsamfundet slog hun sig ned i det USA hun foragtede. Men det er ikke blot Anisette, det er hele venstrefløjen der har taget fejl, som David Munk Bogballe skriver i Jyllands-Posten

Det må stå klart, efter millioner af mennesker med livet som indsats har stemt med fødderne. Venstrefløjen tog altså fejl; både i sin relativisme og i sin tro på, at forbedringer ville indfinde sig som resultat af udviklingsbistand.

Den tager også fejl, når den hævder, at en stor del af krisen kan integreres væk.

Pointen, der kontinuerligt synes at forbigå den, er nemlig den vigtige, at al empiri viser, at det ikke er muligt at integrere for ikke at tale om assimilere i et tempo, der står mål med det antal af migranter og flygtninge, der er kommet, endsige med det, der nu står ved Europas porte og vil ind.

Og skulle statistikkerne være for abstrakte, vidner de mange overfald, gruppeslagsmål, religiøse stridigheder, voldtægter og tyverier, der gør, at migranter og flygtninge allerede i lejre og asylcentre nogle steder må deles op efter religion og oprindelse for ikke at ryge i totterne på hinanden, om, at udsigterne til det fredelige multikulturelle samfund måske ikke bare er lange, men urealistiske.

Det ser således ud til, at de, der mener, at Europa skal åbne sine grænser og lade millionvis af migranter og flygtninge med en fundamentalt anderledes kultur få permanent ophold, enten er ligeglade med de nytilkomne og de europæiske lande og befolkningers fremtid, er sadistiske eller værre, er forblændede af virkelighedskontrær idealisme.

At de østtyske flygtninge hurtigt kunne tilpasse sig vilkårene i Vesttyskland var naturligvis betinget af en god portion vilje til at overkomme identitets- og værdikonflikter.

Den væsentligste del af forklaringen er dog, at selvom der var langt fra Øst- til Vesttyskland, var kulturforskellene så små, at de straks forsvinder i sammenligning med dem, der eksempelvis er mellem Danmark og Somalia, Afghanistan eller Irak. Og her er vi fremme ved, hvad historien og vores samtid om noget har vist os, nemlig at størrelsen betyder noget – især når det handler om kulturforskelle.

Mennesket er ikke rationalitet alene; i højere grad er det et kulturvæsen.

Hvis det var anderledes, ville alle muslimer, der bor i Europa såvel som de mange muslimske migranter og flygtninge, der er på vej hertil, for længst have reformeret deres religion og levevis og derved skilt sig af med en meget åbenlys forhindring for at skabe eller deltage i en samfundsindretning, der kan leve op til de forventninger til levestandard og fred, som i disse tider synes efterspurgt mere end nogensinde.

Men sådan er det ikke. I stedet hænger det således sammen: Verden er uinteresseret i menneskets ve og vel. Det afgørende er ikke natur og race, men kultur. Menneskets irreversible moralske fremskridt er en skrøne, og det eneste, der adskiller os fra IS-bødlen, Taliban-krigeren og officeren i koncentrationslejren, er et tyndt lag af kultur og omstændigheder. Vor allervigtigste opgave er derfor at passe på det arvede lyspunkt af en undtagelse, som Danmark og Vesten i dag er i verdens brutale malstrøm.

Det handler om kultur, og når vi hjælper, og vi skal hjælpe, må det ikke være på bekostning af vor egen.

Overholder vi den regel, vil vi kunne yde en stor indsats i nærområder, og hvis vi samtidig gennemfører en række reformer af velfærdsstaten gøre noget ved parallelsamfundene.

Det meget store flertal af migranter og flygninge må vi imidlertid afvise og dermed overlade til den elendighed, de på et tidspunkt under alle omstændigheder selv må rette op på – for det er ikke Danmarks eller Vestens opgave at regere i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Handler vi anderledes, bliver elendigheden vores.

Politikere der praler af deres udsyn benægter at folk fra den 3. og 2. verden drages af offentlig forsørgelse. Midt på en motorvej forklarer en yndig irakisk prige til TV2 at hun og hendes medrejsende vil til Sverige fordi Danmark har halveret ydelserne. Og hun sætter tal på! Og hvorfor skulle hun dog ikke kende de forskellige ydelser? Hvorfor skulle hun dog ikke kunne have de samme muligheder for økonomisk ‘udsyn’ blot fordi hun ikke er lys i huden som udsynspolitikerne? Jeg behøver da heller ikke at kunne japansk eller bo i Japan for at vide at grundpriserne i Tokyo er tårnhøje.

De skal hurtigt i arbejde lyder det fra regeringen, venstrefløjen og erhvervslivet. Foran jobsøgende? Skal der diskrimineres imod de svageste danskere og folk af anden etnisk herkomst der allerede befinder sig i landet? Hvis de 38 mia. kroner som den tidligere VK regerings spyttede ind i den offentlige sektor var at betragte som en massakre på velfærdssamfundet, hvor ligger smertegrænsen så nu?

Og erfaringerne er allerede ringe. De der kommer fra Syrien er ikke så godt uddannede. Og deres uddannelser er ikke så gode. Det ved alle jo godt, for ingen kan på stående fod nævne et syrisk produkt de benytter i deres hjem. Eller bare noget som syrerne er gode til. Lige nu er det bedste håb for en anstændig syrisk kvinde i Syrien at diktatoren Assad kan holde islamisterne stangen. Det er hvad der er at sige om det land - og dets befolkning. Den to eneste politiske alternativer med en realistisk chance for at samle landet er et semi-sekulært diktatur eller Islamisk Stat.

Men det handler ikke om penge

Elendigheden bliver vores er jeg bange for, et blodbad venter Europa.

Politiet taler ikke om lov og orden, men om ro og orden, som var der undtagelsestilstand. Ja, det betyder undtagelsevis fravær af lov, til fordel for orden. Ingen har bedt dem gøre det for Bødskov er ikke længere på posten. Det er Søren Pind og han fortæller danskerne at Danmarks grænser ikke kan forsvares. Der er intet at gøre, vi er overladt til vores skæbne mens skatten bliver inddrevet som vanligt.

Der er for mig ikke megen tvivl om at vi ser en invasion af Europa drevet af bevægelser som islamisk stat. De fleste ‘migranter’ er mænd i den våbenføre alder. De opfører sig aggressivt, slås med politiet, overfalder hjælpearbejdere og afviser deres hjælp. Kristne er blevet hældt overbord til druknedøden alene fordi de ikke var muslimer. Kristne og andre trosretninger overfaldes, trues og chikaneres i flygtningecentrene - hold den tanke: Hvilken mentalitet er der tale om, hvor man overfalder folk med for deres tro når den trosretning deles af netop det land man “flygter” til?

Afrikanske mænd i den våbenføre alder entrerer Spanien og råber “allahu akbar”! What are the odds?

En død dreng i vandkanten bruges som billedet på vores ansvar. Men drengens far, der burde sidde i fængsel for minimum uagtsomt manddrab, ville ikke til Europa. Han ville til Canada fordi han håbede at han der ville få nogle nye tænder gratis, en udgift Tyrkiet ikke ville bekoste, trods Tyrkiet var hvor han havde boet de seneste 3-4 år. Ja, han var på ingen måde flygtning, men kunne blot ikke få opholdstilladelse i Canada, hvorfor han så risikerede sin families liv, der druknede. What are the odds?

En ungarsk journalist skaber skandale da hun spænder ben for en migrant, der har et barn på armen. Migranten viser sig at have stærke ISIS-sympatier. What are the odds?

En ung migrant går forbi en tv-rapporter mit i en transmission, ser ind i kameraet og lader en finger køre hen over sin hals. Nogen kommer til at miste hovedet. What are the odds?

En migrantdreng løber op til et tv-kamera der filmer flygtningekrisen på en togstation og skærer ligeledes sin hals symbolsk over med en finger. What are the odds?

Dis-integrationen

Nogle eksperter har hævdet at religion, altså islam, kan bruges mod kriminalitet. Dem har vi ikke hørt så meget til siden Omar kom ud af fængslet og kastede sig passioneret over islam. Men eksperter fortsætter med at kloge sig ægget af deres fiasko. For det er ikke bare Omar, der var blevet mere muslismk i sit hoved, det er muslimer generelt skriver Jyllands-Posten. Og det kommer bag på de eksperter, der burde har fulgt med udviklingen

Religionssociolog Brian Arly Jacobsen, Københavns Universitet, finder udviklingen overraskende.

»Det ser ud til, at de danske muslimer er blevet mere religiøse på alle dimensioner, både når det handler om tro og praksis. Generelt ville vi forvente, at det modsatte ville ske, og at de med tiden ville komme til at ligne resten af danskerne, der ikke er særligt religiøst aktive,« siger Brian Arly Jacobsen, der ser etableringen af 20-30 nye moskéer de seneste 10 år som en mulig forklaring på udviklingen.

Casper Støvring har heller ingen tillid til eksperterne og henviser bla. til en stor undersøgelse fra det britiske Policy Exchange fra 2007. Men muslimerne har selvfølgelig lært islam her. I hvert fald ifølge Imam Fatih Alev, der bebrejder danskerne og mener…

,,,at en hård retorik vendt mod islam og muslimer har virket som en katalysator for, at ikke mindst mange unge muslimer er blevet mere bevidste om deres tro. Han ser en fare i, at kun få moskéer som hans har dansktalende imamer. Mange af de unge taler og forstår ikke sproget fra forældrenes hjemlande.

»Det betyder, at de unge ikke føler sig draget af moskéerne og i stedet risikerer at havne i kløerne på disse radikaliserede grupper, som er ærkedanske i deres kommunikation til de unge,« siger han.

Ja, hvad er mere dansk end islamisk fundamentalisme? Hvis man ikke kan lide islam skal man føje islam. Altså, med andre ord, er det bedste opgør med muslimsk fundamentalisme at efterkomme alle deres religiøse særkrav.

Men venstrefløjen har inviteret islam ind i landet. Her danser nogle tyrkiske kommunister rundt og synger om fred da realiteterne brager igennem

Og nissen flytter med, skriver Jyllands-Posten

Formanden for det tyrkiske samfund i Tyskland, Gökay Sofuoglu, advarer om, at terroren i Ankara kan føre til voldelige sammenstød mellem kurdiske og nationalistiske tyrkere i Tyskland.

»Som atmosfæren er nu i Tyrkiet, frygter jeg en yderligere eskalering her,« siger han ifølge flere tyske medier.

Venstrefløjen har leftlet for islam og den idiosynkratiske ide om multikulturalisme af en eneste grund; at få hævn over det folk, der ikke fulgte deres døde visioner og at få hævn over den borgerlighed, der prøvede at beflitte sig med den virkelige verdens problemer. Og det kan stadig lykkes dem som de vedbliver med at opruste den fjende, der skal gøre deres beskidte arbejde med at udrydde os andre. Ungarsk TV har taget et kig på migranternes efterladte mobiltelefoner

Imens kan vi se hvad Men som lørdag kommer efter fredag kommer der også en dag for venstrefløjen, bedst som den danser rundt som kåde tyrkere med en lille sang om frihed.

Danskerne står på mål for muslimernes antisemitisme

Diverse — Drokles on October 3, 2015 at 12:13 pm

Mette Bentow, moderen til den pige hvis Bat Mitzvah blev afbrudt af en terrorangreb på synagogen i Krystalgade 14. februar 2015, holdt en tale for The EU Colloquium i Bryssel. Her sagde hun blandt andet om antisemitismen i Danmark

The beautiful story of the rescue of the Danish Jews – is the story that the Danes still cling to, when they say “there is no anti-Semitism in Denmark” – even now. Especially now.

But there is anti-Semitism in Denmark, even if it has no news-value for the media and it is not just a few fanatics. There is anti-Semitism in Denmark, just as there is in each and every country in Europe!

European Jews are constantly being held responsible for the actions of the State Israel, no matter how we as individuals feel about it.

When we speak out about our safety concerns, we are accused of whining and always playing the victim, playing on the guilt of Holocaust.

When the Danish government legislated against Jewish ritual slaughtering and political parties make it their agenda to ban the circumcision of boys – a key stone in the life of Jews and Muslims alike, they marginalize and alienate us from society at large, and make it acceptable to remove our rights as a religious minority.

They are pointing a moral finger at us – telling us, that we are somehow less Danish. You sometimes get the feeling, that you are most unwanted in your own country.

Very often the media will compare the plight of Muslims and Jews in Europe, but there is a need to differentiate between anti-Semitism and anti-Muslim tendencies.

Jews in Europe are not to blame for anti-Muslim tendencies. And neither the growing anti-Semitism in Europe nor the growing anti-Muslim sentiments can be fixed by saying that “Jews and Muslims have to become friends”!

I will meet and talk to any person – of any background, religion or political conviction, I will do my part to break down prejudice, but this is not a Jewish problem – it is a European problem that we all need to address.

It cannot be the responsibility of the minorities alone to fight hatred and prejudice against them.

One cannot legislate against the hate in people’s heart, but as politicians, as teachers, as civil society, as community leaders – you can oppose ignorance and prejudice. You can educate – you can enlighten and create understanding and acceptance.

You can enforce the law and ensure equality. And you can send a strong message of no acceptance of hate and violence.

Med fare for at fremstå som anti-semit for at kritisere denne smøre som klynk vil jeg gerne pointere en vigtig sammenhæng som der tabes så hårdt på gulvet at der kun runger ekkoet af en vildledende konklusion.

Dan Uzan blev ikke myrdet af en dansk omskæringsdebattør, ej heller af en dansk kritiker af religiøse slagtemetoder. Han blev heller ikke myrdet af en stemmer på Dansk Folkeparti. Ej heller blev han myrdet af en islamkritiker fra Trykkefrihedsselskabet. Ja, han blev end ikke myrdet af en dansk venstrefløjser, hvis Israel-kritik ellers er en slet skjult anti-semitisk fortælling.

Dan Uzan blev myrdet af den arabiske muslim Omar. Omar havde fredagen forinden hørt endnu en prædiken i en livslang række af prædikener, hvor det blev slået fast at jøder er efterkommere af aber og svin og deres ord ikke til at stole på og at de er ranere af muslimsk land, thi det står skrevet. En moske, hvor der ofte blev gjaldet på endnu et Khaybar. Dan Uzan stod faktisk vagt i Krystalgade fordi det var en mand som Omar man i det jødiske samfund frygtede.

Der kom ifølge medierne 6-700 til Dan Uzans begravelse, heriblandt repræsentanter for alle Folketingets partier. Der kom lige så mange til Omars begravelse - hovedsagligt unge muslimske mænd der ” rettede deres pegefingre mod himlen, mens andre slog sig for brystet med en knyttet næve”.

En hyldest til Politiet med det intermultipolytransnationale udsyn

Diverse — Drokles on October 3, 2015 at 11:45 am

At det danske politi konfiskerede tibetanske flag fra danske demonstranter i København i forbindelse med statsbesøg fra Kinas daværende præsident, Hu Jintao, i 2012 er ved at udvikle sig til en større politisk skandale mener Enhedslisten ifølge Danmarks Radio

Her fik flere demonstranter frataget Tibet-flag, og det er nu kommet frem, at politiets ledelse gav en såkaldt operationsbefaling om, at ”demonstranter” og ”objekter” skulle fjernes fra den kinesiske eskorte, så kineserne ”ikke taber ansigt”.

- Det er en meget alvorlig sag, siger retsordfører Pernille Skipper (EL).

- Der er jo tale om brud på grundlovssikrede rettigheder, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Det har der været dækket over i tre år, siger Pernille Skipper.

Fordømmer altid magtmisbrug, men de flagviftende demonstranter er hverken kunstnere eller politiske modstandere, men narer.

Ligesom Jyllands-Posten aldrig skulle have trykt tegninger af Muhammed så skulle demonstranterne heller ikke vifte med tibetanske flag. Kineserne, der ikke - og endda med nogen ret - anerkender Tibet som andet end en del af Kina bliver lige så krænkede over at se danskere plædere for at skære Kina i stykker, som muslimer bliver af at se deres forestilling om et perfekt menneske afbildet af urene vantro. Vi har måske ytringsfrihed, desværre, men ikke ytringspligt.

Vi må forstå, som politiet og den tidligere regering gjorde med rettidigt omhu, at vi lever i en global verden og det er et udtryk for manglende udsyn fanatisk at klamre sig til Grundloven. Især i en tid hvor grænser er forældede.

Vi har heller ikke råd til den frihed, den koster arbejdspladser. Ganske vist kostede det faktisk ikke noget under Muhammedkrisen, fordi araberne ikke har råd til eller fantasi til andet end at købe vantro ko-feta og derfor blot ompakkede den i symbolsk spiselig embalage. Og fordi de heller ikke rigtig havde lyst til at boykotte livsvigtig insulin. Men med kinøjserne er det anderledes og her koster ytringsfrihed altså penge, mange penge. Og det hensyn er vægtigere end en samling kældermenneskers hadviftende ret til at trampe på og håne, ydmyge og latterligøre fremmede folkeslags kulturer med anden etnisk hudfarve, for kun at fremme en dem-mod-os dagsorden.

Og tænk på vores anseelse i udlandet, eller den del af udlandet, der vil eller sympatiserer med de der vil indskrænke vores vulgærforlorne frihed, den vil lide skade. De, der ikke vil os det godt, vil nu også tænke ilde om os og det vil være pinligt at rejse dertil, hvad vi pludselig har lyst til og endog pludseligt allerede har gjort i mange år, og sige at man er fra Danmark. Jeg skulle fanme ikke, føj for satan siger jeg bare, nu er den del af mit liv ødelagt. Og det er Nordkaperen også.

Nissen flytter med

Bestyrelsesformanden for Danfoss ser ifølge Jyllands-Posten et ‘kæmpe potentiale’ i migranterne. Ikke blot potentiale eller et vist potentiale, men et kæmpe potentiale. Med det kan man kun forstå potentialet således at det overstiger dansk arbejdskraft pund for pund. Det mærker man endnu intet til. I Weekendavisen uge 38 kunne man læse at”En undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at blandt syriske flygtninge, der er indvandret de senere år, er det cirka 13 procent, der har job efter fire år i Danmark.”. Og det betyder følgeligt at “den kommunale service til børn og ældre må nedjusteres i flere kommuner, da udgifter til flygtninge presser økonomien” skriver Jyllands-Posten ifølge Bornholms Tidende (så bliver min research ikke mere doven).

Jyllands-Posten skriver om  det multietniske samfunds byggematerialer, som de myldrer ind i Europa i hvert fald har et voldspotentiale af en anseelig størrelse.

Asylansøgere skal så vidt muligt nu fordeles på modtagecentrene efter deres etniske oprindelse. Det sker, efter at der i august opstod voldsom tumult på et overfyldt center i byen Suhl, hvor 120 betjente måtte rykke ud.

Balladen, som efterlod 11 flygtninge og 6 betjente såret, opstod, fordi en 25-årig mand havde revet sider ud af Koranen og skyllet dem ud i toilettet.

Først tirsdag, næsten seks uger efter episoden, anholdt politiet 15 mistænkte i sagen. De sigtes bl.a. for forsøg på manddrab.

Tysk præsident advarer mod for mange flygtninge

Siden har der været masseslagsmål på andre flygtningecentre, og ifølge formanden for det tyske politiforbund, Rainer Wendt, er det udtryk for et voksende problem.

“Vi har oplevet denne vold i uger og måneder. De slår sig sammen i grupper efter etnicitet, religion eller klanstrukturer og går løs på hinanden med knive og hjemmelavede våben,” siger han til Passauer Neuen Presse.

Han fortæller om “benhårde, kriminelle strukturer” med både religiøst og politisk motiverede konflikter, men også rene magtkampe.

De kan ikke med hinanden, derhjemme, hvorfor de kommer her. Og de kan ikke med hinanden i centrene og på et tidspunkt er visionen at de skal ud i samfundet - med hinanden. Og der møder de det offentlige der, som Politiken skriver, også får deres dosis vold. Så meget så “En ny opgørelse viser, at 93 socialpædagoger har fået anmeldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) til Arbejdsskadestyrelsen”. Lige nu bruger politiet de ressourcer de har sparet på manglende grænsekontrol i en intens menneskejagt på en flygtning, der har udfoldet sit potentiale.

Next Page »

Monokultur kører på WordPress