Islamiceringen fortsætter i England

Det engelske arbejderparti Labour er infiltreret af muslimer fortæller Telegraph

The Islamic Forum of Europe (IFE) — which believes in jihad and sharia law, and wants to turn Britain and Europe into an Islamic state — has placed sympathisers in elected office and claims, correctly, to be able to achieve “mass mobilisation” of voters.

Speaking to The Sunday Telegraph, Jim Fitzpatrick, the Environment Minister, said the IFE had become, in effect, a secret party within Labour and other political parties.

“They are acting almost as an entryist organisation, placing people within the political parties, recruiting members to those political parties, trying to get individuals selected and elected so they can exercise political influence and power, whether it’s at local government level or national level,” he said.

“They are completely at odds with Labour’s programme, with our support for secularism.”

Mr Fitzpatrick, the MP for Poplar and Canning Town, said the IFE had infiltrated and “corrupted” his party in east London in the same way that the far-Left Militant Tendency did in the 1980s. Leaked Labour lists show a 110 per cent rise in party membership in one constituency in two years.

Det ville jo forklare en del af skandalerne om industrialiseret børnesex i Rotherham, Burmingham, Peterborough, Calderdale ja hvor som helst i det nye England. Her marcherer den nye befolkning - den mandlige del af den nye befolkning i Lancashire England

Global opvarmning bliver nok alligevel ikke skyld i mange fremtidige jordskælv

Diverse, Klima, Videnskab — Drokles on May 5, 2015 at 8:09 am

“[A] series of life-threatening “extreme geological events” – earthquakes, volcanoes and tsunamis – is predicted by a group of eminent geologists and geophysicists” kan man læse i Newsweek Europe. Årsagen er: Klimaforandringer. Visse steder er forkastninger i jordskorpen særligt følsomme overfor relativt små ændringer i det tryk, som afsmeltning af større gletchere eller havspejlsstigninger foresager. “These stress or strain variations – just the pressure of a handshake in geological terms – are perfectly capable of triggering a quake if that fault is ready to go,” fortælles der. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af computermodeller.

The disappearing ice, sea-level rise and floods already forecast for the 21st century are inevitable as the earth warms and weather patterns change – and they will shift the weight on the planet. Professor McGuire calls this process “waking the giant” – something that can be done with just a few gigatonnes of water in the right – or wrong – place.

“These stress or strain variations – just the pressure of a handshake in geological terms – are perfectly capable of triggering a quake if that fault is ready to go,” he tells Newsweek.

Uha, og så lige i kølvandet på et jordskævl. Man bliver jo helt bekymret om ens livsstil nu også er helt forsvarlig. Og det er den helt sikkert ikke, men af så mange andre grunde end at bilen står i tomgang natten over. Klimamodeller er nemlig ikke helt så sikre, som deres advokater advokerer for. FNs klimapanel slog i deres 2001 rapport fast (h/t Nir Shaviv) at forskellige modeller kan give forskellige projektioner af det samme

“Different models may give quite different patterns of response for the same forcing, but an individual model may give a surprisingly similar response for different forcings. The first point means that attribution studies may give different results when using signals generated from different models. The second point means that it may be more difficult to distinguish between the response to different factors than one might expect, given the differences in radiative forcing.”

Dette diagram viser hvor forskelligt de klimamodeller FNs klimapanel benytter opfører sig.

cmip5-73-models-vs-obs-20n-20s-mt-5-yr-means1

Et argument for klimamodellernes pålidelighed er deres evne til ‘hind-casting’, at kunne rekonstruere fortidens klima. Ideen er at, hvis modellerne kan rekonstruere, hvad vi ved, der er sket (med eller uden ishockey-stav?) har de demonstreret deres grundlæggende forståelse af klimaets komplicerede dynamikker og bestået den afgørende test for også forudsige fremtidens klima. Men, som man kan se, er der så mange forskellige bud på fremtidens klima, at de tilsammen negerer den påstand.

Og Daily Mail skrev forleden at ifølge et studie ved Duke University er de eksisterende klimamodeller (der er udviddede vejrmodeller) påviseligt ude af stand til at gennemskue naturlige variationer indenfor årtier

The team examined whether climate models, such as those used by the IPCC, accurately account for natural chaotic variability that can occur in the rate of global warming.

To test these, created a new statistical model based on reconstructed empirical records of surface temperatures over the last 1,000 years.

‘By comparing our model against theirs, we found that climate models largely get the ‘big picture’ right but seem to underestimate the magnitude of natural decade-to-decade climate wiggles,’ Brown said.

‘Our model shows these wiggles can be big enough that they could have accounted for a reasonable portion of the accelerated warming we experienced from 1975 to 2000, as well as the reduced rate in warming that occurred from 2002 to 2013.’

‘Statistically, it’s pretty unlikely that an 11-year hiatus in warming, like the one we saw at the start of this century, would occur if the underlying human-caused warming was progressing at a rate as fast as the most severe IPCC projections,’ Brown said.

‘Hiatus periods of 11 years or longer are more likely to occur under a middle-of-the-road scenario.’

Under the IPCC’s middle-of-the-road scenario, there was a 70 per cent likelihood that at least one hiatus lasting 11 years or longer would occur between 1993 and 2050, Brown said.

‘That matches up well with what we’re seeing.’

There’s no guarantee, however, that this rate of warming will remain steady in coming years, Li stressed.

‘Our analysis clearly shows that we shouldn’t expect the observed rates of warming to be constant. They can and do change.’

Modellernes fejlbarlighed gælder også for der de beflitter sig med temperaturudviklingen i dybhavet, som Roy Spencer skriver. Og det er jo havet, som en vandmasse underforandring det skulle handle om med sin evne til at udløse jordskælv før tid. I Weekendavisen skriver Frede Vestergaard nemlig, at der ifølge ny dansk forskning ingen påviselig effekt er mellem menneskeskabt global opvarmning og havspejlsniveauet. De målte ændringer skyldes Månens effekt på tidevandet og det går imod FNs klimapanels argumentation.

Herved skaber de fem oscillationer de svingninger, der observeres på målestationerne.

Disse såkaldte kvasi-oscillationer har en maksimal bølgehøjde på 70-140 millimeter.

Én af dem begyndte omkring 1970, og det har skabt den opfattelse, at der siden 1970 er sket en menneskeskabt havstigning. Men nej, siger de tre forskere efter deres analyser. Det er månen, der spiller ind.

Én af de fem oscillationer hænger sammen med månens styring af tidevandet i nord-sydlig retning.

Månens (og solens) tyngdefelt skaber nemlig ikke kun en øst-vest-bevægelse omkring Jorden ved samspil med Jordens rotation. Månen har også en nord-syd-bevægelse i forhold til Jorden, der strækker sig over cirka 35 breddegrader. Det er noget, som kun få er opmærksomme på, siger Jens Morten Hansen.

Denne bevægelse kaldes månens nodal-oscillation.

Længden er 18,6 år, og den giver i sig selv en bølge på 70 millimeter i havene omkring Danmark. Månen skaber altså en tidevandsbølge, der varer 18,6 år, og som løber nord-syd i modsætning til det daglige tidevand, der løber øst-vest. Ligesom højden af det daglige tidevand er højden af nord-sydbølgen afhængig af lokale, geografiske forhold.

Nord-syd-bølgen styrer og spiller sammen med fire andre bølger. Den nordatlantiske oscillation er en svingning på ca. 60 år, der styres af forskelle i lufttrykket mellem f. eks. Azorerne og Island. Den viser sig som en bølge i havniveauet på 22,7 millimeter og som følge af synkronisering med den måneskabte nord-syd-bølge får den en nøjagtig tre gange så lang periodelængde (55,8 år).

Den atlantiske multidekadale oscillation er en periodisk svingning på 70-80 år, der styres af havoverfladens vandtemperatur. Bølgehøjden er 35,5 millimeter, og som følge af synkronisering med månens nord-sydbølge får den en periodelængde på nøjagtig fire gange måne-perioden (74,4 år). Dertil kommer to små, periodiske svingninger i havniveauet med periodelængder på hhv. nøjagtig 1,5 og 6 gange månens periodelænge på 18,6 år. Deres bølgehøjder er hhv. 8,5 og 8,0 millimeter.

De fem bølgesvingninger påvirker altså hinanden og skaber flere forskellige bølgebevægelser med en længde på op til 60-80 år, hvor den daglige tidevandsbølge løber Jorden rundt en gang i døgnet.

Og modtagelsen af denne interessante opdagelse, der kan have stor betydning for, hvor mange og hvor vi kaster penge hen til kystsikring? Ikke ligefrem begejstring

Jens Morten Hansen kalder opdagelsen »ubehagelig for IPCC, fordi den viser, at man ikke kan finde menneskeskabt påvirkning af verdenshavets højde og havstrømme - og at Jordens klima primært styres af en række velkendte, naturlige svingninger.

Forskningsresultater, der peger i den retning, forties eller underbetones af kredsene omkring det internationale klimapanel, IPCC. Det tolker konsekvent forskningsresultater i én bestemt retning uden at belyse andre muligheder«. Publiceringen Én ting er opdagelsen af disse sammenhænge. En anden er problemerne med at få artiklen om den omtalt i et videnskabeligt tidsskrift. Det har taget flere år og flere afslag, selv om man måske skulle tro, redaktørerne ville gribe begærligt efter en artikel med denne opdagelse. Først forsøgte forskerne at få deres artikel optaget i tidsskriftet Nature.

»Det er det bedste sted at få banebrydende forskningsresultater omtalt. Vi har påvist, at der ikke i de sidste årtier er noget tegn på menneskeskabt påvirkning af havniveauet omkring Danmark og i Østersøen, og at de udsving, der faktisk sker, foregår i samme takt som i de sidste 160 år og styres af månens nord-syd bevægelse i forhold til Jorden.

Det - synes vi - er et så vigtigt resultat, at det har stor international interesse for klimaforskningen. Og der er særlig opmærksomhed om den forskning, der omtales i tidsskrifterne Nature og Science«, siger Jens Morten Hansen.

»Men vi fik artiklen tilbage - uden nogen som helst seriøs bedømmelse. Jeg tror ikke, at Nature’s redaktion kunne lide vores opdagelse. Vi var godt klar over, at Nature er meget tilbageholdende med at optage artikler, hvis resultater strider mod det billede, som FNs klimapanel, IPCC, tegner. IPCC bygger på de satellitmålinger af havoverfladen, der begyndte i 1993, og som derfor kun registrerer den kvasi-oscillation, der begyndte omkring 1970. Men over de blot 22 år optræder de 56-og 74-årige oscillationer ikke med en fuld svingning og kan derfor ikke udskilles.

Vores resultater rokker afgørende ved IPCCs udsagn om stigende havniveau. De er ikke klimapolitisk korrekte.« Jens Morten Hansen fortæller, at artiklen siden blev sendt til Nature Geoscience. Her fik den i første omgang to faglige bedømmelser. Den ene var positiv, den anden negativ, men uden at vurderingen forholdt sig til substansen i artiklen. En tredje reviewer blev herefter sat på, også denne bedømmelse var ifølge Jens Morten Hansen negativ uden dog at forholde sig til artiklens metoder og resultater.

Derefter blev artiklen sendt til tidsskriftet Nature Climate, som blot sendte en mail tilbage om, at man ikke ville bringe den. Også et andet tidsskrift i Nature-familien (Earth Science Reviews) blev forsøgt, men redaktøren her svarede, at man ikke ville bringe artiklen, fordi den burde kulegrave alt, hvad der er skrevet om tidevand - en nærmest livslang opgave.

»Endelig sendte vi artiklen til et tidsskrift uden for Nature-familien, tidsskriftet Journal of Coastal Research, hvor vi dels fik to meget positive vurderinger og et begejstret brev fra redaktøren, der også gerne så flere forskningsartikler fra vores hånd. Alt i alt har artiklen været godt fire år undervejs, efter at den blev færdig. Måske skulle vi være begyndt med Journal of Coastal Research, men den ville givetvis have fået mere opmærksomhed, hvis den var publiceret i et mindre specialiseret tidsskrift. Jeg kan oplyse, at vi også uden held to gange har forsøgt at få en omtale i Videnskab. dk. Det er trist, at forskningsformidling og politisk korrekthed er blevet så stærkt sammenblandet, som tilfældet er på klimaforskningens område.

Man kan få fyldig omtale af stort set hvad som helst, blot det ikke rokker ved IPCCs politiske dagsorden.

Forleden dag fik jeg dog en henvendelse fra Aktuel Naturvidenskab, der gerne vil have en større omtale.«.

Så hvis dine kaffekopper klirrer, så er det nok helt naturligt.

Som blommen i et æg

Akademia, Demografi, Diverse, Forbrydelse og straf, Race, Racisme, USA, venstrefløjen — Drokles on April 29, 2015 at 4:56 am

Komikeren Amer Rahman udlægger har sin forståelse af, hvilke racismeprivilegier alle ikke-hvide har fået af den hvide mands århundrede lange undertrykkelse.

Men intet er så bizart at det ikke kan være en akademisk disciplin. Aeman Ansari forklarer Huffington Posts læsere, hvorfor farvede har brug for ’sikre rum’, hvor hvide er forment adgang.

It’s not just important, but it’s essential, for marginalized groups to have safe spaces on campus to engage with people who understand what they go through. Though this group is funded by Ryerson’s student union, it works to serve a particular group and a particular purpose. Many students at Ryerson have encountered racism in their life that is impossible to forget and many are exposed to discrimination on a daily basis. This group and these sort of events allow people of colour to lay bare their experiences and to collectively combat this societal ailment. These spaces are rare places in the world not controlled by individuals who have power, who have privilege.
These spaces, which are forums where minority groups are protected from mainstream stereotypes and marginalization, are crucial to resistance of oppression and we, as a school and as a society, need to respect them.
(…)
Segregation was imposed on people of colour by people of privilege, not the other way around. The very fact that individuals organizing to help each other get through social barriers and injustices are being attacked and questioned for their peaceful assembly is proof that they were right to exclude those students.
Racialized people experience systemic discrimination on a daily basis, on many levels, and in ways that white people may never encounter. The whole point of these safe spaces is to remove that power dynamic. That’s partly what makes them spaces for healing.
(…)
The West has a history of oppressing people of colour: from Africans who were enslaved and brought to the New World, to native people whose land was stolen by Europeans. This kind of oppression is still witnessed today, in the way the black community is treated in the United States, in the state of African nations trying to recover from the collapse of the previous colonial rule, and in the continuing struggles of indigenous peoples.

Man kunne argumentere for at der var en sammenblanding af det offentlige rum og det private. Men nok om semantik; Baltimores borgmester Stephanie Rawlings-Blake tror nemlig også på at sorte skal have et ’sikre rum’ fra hvide. Tilsyneladende under samme opfattelse som football spilleren Richard Sherman af at bølle og nigger er et og det samme bad hun, ifølge Daily Caller, derfor politiet (’whithey’, ‘the man’, eller måske ‘da man’) om at sikre et rum til de demonstranter, der var kede af en narkokriminels utidige død og som havde lyst til at hærge nabolaget

I’ve made it very clear that I work with the police, and instructed them to do everything that they could to make sure that the protesters could exercise their right to free speech. It’s a very delicate balancing act because while we tried to make sure they were protected from the cars and the other things that were going on, we gave those who wished to destroy space to do that, as well. And we worked very hard to keep that balance and to put ourselves in the best position to deescalate. And that’s what you saw.

Suspect Dies Baltimore

Måske de lokale føler sig en kende svigtet? Men, viser det sig, Baltimore faktisk er et rimeligt sikkert rum for farvede, skriver Daniel Greenfield for Frontpage Magazine

Baltimore has the fifth highest big city murder rate in the country. The four cities ahead of it are Detroit, New Orleans, Newark and St. Louis. All these cities have something in common. Not racism, but race.

The killers and the dead are black.

The murder rate in Baltimore stood at 37.4 to 100,000 people. There have already been 63 murders this year. Fifty-six of the victims were black. Of the 16 murders in the last 30 days, 14 of the victims were black.

(…)

Baltimore’s peaceful protests were marred by smashing cars, smashing windows, throwing rocks and assaulting random people still showing their white faces in the city. The police tried to stay out of it giving the protesters and their supporters what they really wanted; the opportunity to commit crimes without being held accountable.

(…)

Baltimore has a black mayor, a black police commissioner and a majority non-white police force. Driving out the remaining white police officers will just eliminate the race card excuse for future riots.

Studies have shown that black officers are harder on black suspects and that cops already hesitate more before shooting black suspects than white suspects. The Detroit police force is 63% black. Federal oversight over it ended only recently. The Philadelphia police force has more blacks on it than any other racial group; it also has a high rate of police shootings and was targeted by the Justice Department.

(…)

In 2013, 2,245 black people were killed by other black people. Only 189 were killed by whites. In 2012, 2,412 black people were killed by other black people. That’s tens of thousands dead over a decade.

There have been genocides with lower death tolls.

Måske er hvidt selskab det sikreste rum for en neger.

Obamas har ikke helet USA

Der var høje forventninger til Barak hussein Obama, da han blev valgt til USAs præsident. Kansas City Stars Mary Sanchez formulerede forhåbningerne således i 2008

On race, however, Obama only has to show up. That’s how it works to be the first minority to achieve any high-profile role. It is a strange phenomenon. Simply by standing in a space long held by the same sorts of people - namely, white men - something shifts in the cosmos. Years ago, when Kansas City, Mo., elected its first black mayor, Emanuel Cleaver (now a member of Congress), some compared his impact on city race relations to the effect a teacher has by standing on the playground at recess. The kids play differently - more nicely. Point being that simply being in the room takes things up a notch.

Nu har han så været her en del år og spændingerne er siden kun steget. Der har været flere prominente sager, hvor ‘race-baiters’ har opviglet sorte masser og venstrefløjen i deciderede racekampe. Overraskende har man taget udgangspunkt i enddog meget dårlige sager, hvis man ville demonstrere et racistisk hvidt USA, der undertrykker den sorte befolkning. Først i rækken var sagen om den jødisk-mexikanske George Zimmerman, der en sen aften i selvforsvar dræbte den sorte Trayvon Martin. Trayvon Martin dyrkede et afsindigt had til hvide, drak sig høj på Watermelon Lean og var blevet bortvist flere gange fra sin skole på grund af tyveri og konflikter. Den skæbnesvangre aften havde Zimmerman, der var med i et frivilligt lokalt vagtværn, set Trayvon Martin opføre sig mistænkeligt.

Obama undlod blot at være til stede med sin fredsskabende sorthed og pustede istedet til fortællingen om et racistisk mord ved at påstå at det kunne være hans egen søn, der blev skudt. Og derefter blev der imod politiets og den lokale statsanklagers vilje, rejst en sag mod Zimmerman. Zimmerman, der op til retsagen tog 30 kg på, blev renset for alle anklager, men ikke for mistanken. Hans liv siden har været præget af angst og paranoia og han har haft flere voldelige sammenstød med både familie og politiet.

Det samme mønster gentog sig i byen Ferguson, da en hvid betjent, Darren Wilson, skød og dræbte den sorte Michael Brown på åben gade. Brown blev i medierne kaldt the gentle giant og der opstod hurtigt et hysterisk pres for at få Wilson anklaget og dømt for mord. Den lokale anklager valgte stik imod bevisernes substans at give efter for presset ved at holde en udvidet høring, så offentligheden kunne for syn for sagn. Wilson blev pure frifundet. The Gentle Gian havde angrebet Wilson og truet med at slå ham ihjel. Inden da havde han røvet en kasse cigarer fra en lokal forretning - den blev senere brændt ned under pøblens rasende anklager om forrædderi. Sagens beviser kunne ikke ændre hverken mediernes eller pøblens fortælling. Og i marts i år blev to betjente skudt ned i Ferguson i et attentat - begge overlevede.

“I want to see a cop shoot a white unarmed teenager in the back” er Guardians Toni Morrison som svar på, hvornår racespændingerne forsvinder. Men ifølge Washington Times så er det krav allerede mere end indfriet

Based on that data, Mr. Moskos reported that roughly 49 percent of those killed by officers from May 2013 to April 2015 were white, while 30 percent were black. He also found that 19 percent were Hispanic and 2 percent were Asian and other races.

His results, posted last week on his blog Cop in the Hood, arrived with several caveats, notably that 25 percent of the website’s data, which is drawn largely from news reports, failed to show the race of the person killed.

Killed by Police lists every death, justified or not, including those in which the officer had been wounded or acted in self-defense.

“The data doesn’t indicate which shootings are justified (the vast majority) and which are cold-blooded murder (not many, but some). And maybe that would vary by race. I don’t know, but I doubt it,” Mr. Moskos said on his blog.

Adjusted to take into account the racial breakdown of the U.S. population, he said black men are 3.5 times more likely to be killed by police than white men. But also adjusted to take into account the racial breakdown in violent crime, the data actually show that police are less likely to kill black suspects than white ones.

“If one adjusts for the racial disparity in the homicide rate or the rate at which police are feloniously killed, whites are actually more likely to be killed by police than blacks,” said Mr. Moskos, a former Baltimore cop and author of the book “Cop in the Hood.”

“Adjusted for the homicide rate, whites are 1.7 times more likely than blacks die at the hands of police,” he said. “Adjusted for the racial disparity at which police are feloniously killed, whites are 1.3 times more likely than blacks to die at the hands of police.”

Mr. Moskos listed two possible reasons for the racial disparity. The first is that police assigned to largely black neighborhoods face “more political fallout when they shoot, and thus receive better training and are less inclined to shoot.”

The second is that police assigned to black communities with high crime rates are more accustomed to dangerous situations and thus are more likely to be able to resolve them without resort to lethal force.

Figures on police shootings by race are thin on the ground, but Mr. Moskos’s results have some support: The investigative journalism website ProPublica came up with a similar percentage in an Oct. 10 article, reporting that 44 percent of all those killed by police were white, using FBI data from 1980 to 2012.

The fact-checking website PolitiFact concluded in August 2014 that police kill more whites than blacks after the claim was made by conservative commentator Michael Medved. PolitiFact cited data from the Centers for Disease Control on fatal injuries by “legal intervention” from 1999 to 2011.

“Over the span of more than a decade, 2,151 whites died by being shot by police compared to 1,130 blacks. In that respect, Medved is correct,” said PolitiFact.

But PolitiFact gave his assertion a “half true” rating because whites make up 63 percent of the population, while blacks make up just 12 percent.

“Yes, more whites than blacks die as a result of an encounter with police, but whites also represent a much bigger chunk of the total population,” PolitiFact said in its Aug. 21 post.

But PolitiFact did not take into account the percentage of those by race involved in violent crime or shootings of police, as Mr. Moskos did.

Despite the recent flood of media coverage involving police shootings, Mr. Moskos advised his readers to “keep all this morbidity in perspective,” reminding them that very few people, white or black, will ever be shot or killed by police.

“The odds that any given black man will shoot and kill a police officer in any given year is slim to none, about one in a million. The odds for any given white man? One in four million,” he said. “The odds that a black man will be shot and killed by a police officer is about 1 in 60,000. For a white man those odds are 1 in 200,000.”

I Baltimore forleden forfaldt en protestdemonstration over Freddie Grays, en sort amerikaner, utidige død i politiets varetægt, i kaos og plyndringer. Det er Obamas time for healing

En hadsk ytringsfrihedsfundamentalists krænkelse at ophavsrettigheder og muslimer i een og samme postering

Diverse — Drokles on April 25, 2015 at 8:32 pm

Foreningen af Danske Bladtegnere mener sig berettigede til at nedlægge forbud mod at vise e 12 Muhammedtegninger, som Jyllands-Posten bragte 30. september 2005. Ikke nok med det, men så mener Foreningen af Danske Bladtegnere at forbuddet gælder med tilbagevirkende kraft. Til Jyllands-Posten siger Lars Refn

»Det er klart, at efter Krudttønden ser sikkerhedssituationen noget anderledes ud. Men det handler også om, at der er nogle ytringsfrihedsfundamentalister, som ser vores tegninger, som et våben man kan true med i tide og utide. Vi vil ikke spændes for en ideologisk vogn, så der hvor vi har mulighed for det, vil vi gerne forhindre folk i at bruge vores tegninger til ideologiske kampe,«

Jeg har en ideologisk vogn

10641170_1605677359650448_5398418147223456475_n

Jacob Mchangama mener dog at “må det antages at være tvivlsomt, om Danske Bladtegnere kan få medhold i, at danske nyhedsmedier i et hvert tilfælde skal indhente tilladelse til at vise Muhammed-tegningerne som dokumentation i nyhedsdækningen af et emne, som er af væsentlig offentlig interesse” . Men han har de samme forbehold over for såkaldte “ytringsfrihedsfundamentalister”, som jo har en skimlet lugt af had

Når Adam Holm i et interview med Flemming Rose vedrørende ytringsfrihed oven på angrebet mod Charlie Hebdo viser tegningerne, og når danske aviser oven på et terrorforsøg   mod Kurt Westergaard gør det samme, er det altså en helt anden situation end den, hvor eks. en privatperson lægger samme tegninger op på egen hjemmeside med et hadsk udfald mod muslimer, eller hvor tegningerne bliver brugt i kommercielt øjemed.

Jeg er jo en privatperson. Og da jeg nu allerede har lagt en tegning op på min egen hjemmeside, hvad er så mere passende end et hadsk udfald mod muslimer? Jeg giver velvillige ordet til Pajamas Media

In November, 1914, during WWI, the Ottoman caliphate issued a fatwa, or Islamic decree, proclaiming it a “sacred duty” for all Muslims to “massacre” infidels — specifically naming the “Christian men” of the Triple Entente, “the enemies of Islam” — with promises of great rewards in the afterlife.

The same Koran verses that the Islamic State and other jihadi outfits regularly quote permeated the Ottoman fatwa, including:  “Slay the idolaters wherever you find them — seize them, besiege them, and be ready to ambush them” (9:5) and “O you who have believed! do not take the Jews and the Christians for friends; they are but friends of each other; and whoever among you takes them for a friend, then surely he is one of them” (5:51) — and several other verses that form the Islamic doctrine of Loyalty and Enmity.

Many Muslims still invoke this doctrine; it commands Muslims to befriend and aid fellow Muslims, while having enmity for all non-Muslims (one Islamic cleric even teaches that Muslim husbands must hate their non-Muslim wives, while enjoying them sexually).

As happens to this very day, the Muslims of the Ottoman caliphate, not able to reach or defeat the stronger infidel — the “Christian men” of Britain, France, and Russia — satiated their bloodlust on their Christian subjects.  And they justified the genocide by projecting the Islamic doctrine of Loyalty and Enmity onto Christians — saying that, because Armenians, Assyrians, and Greeks were Christian, they were naturally aiding the other “Christian men” of the West.

As happens to this day under the new caliphate — the Islamic State — the Ottoman caliphate crucified, beheaded, tortured, mutilated, raped, enslaved, and otherwise massacred countless “infidel” Christians.  The official number of Armenians killed in the genocide is 1.5 million; hundreds of thousands of Greeks and Assyrians each were also systematically slaughtered (see this document for statistics).

Og her en stemning fra Indien (håber ikke jeg har krænket nogle ophavsrettigheder)

5mh10w

Had mod muslimer og simple fakta er jo, som bekendt, et og det samme.

Den almenmuslimske klangbund

Daily Mail har en usædvanligt klar artikel om osmannernes folkemord på armenierne i 1915. Tyrkiets vrangvilje mod at erkende fortidens synder bliver forklaret med en national identitet, der ikke kan bære at det moderne Tyrkiet blev grundlagt på folkemord og etnisk udrensning (også grækere blev udryddet). Og sandt er det, at det ved lov er forbudt at fornærme tyrkiskhed. Men Tyrkiet er ikke Osmannerriget og kan ret beset ikke stå på mål for den historie. Skammen handler om islam. Osmannerriget var det nærmeste muslimerne kom et kalifat. Og Osmannerrigets forbrydelser er kalifatets forbrydelser.

Unleashed on the Armenians, Turkish policemen and soldiers ransacked Christian churches and handed bishops and priests over to the mob.

Community leaders such as doctors and teachers were hanged in batches on gallows in town squares. An American missionary reported seeing men tied together with their heads sticking through the rungs of a ladder to be lopped off with swords.

Torture was commonplace, Morgenthau maintained as he studied the evidence. ‘They would pull out eyebrows and beards almost hair by hair, extract fingernails and toenails, apply red-hot irons and tear off flesh with pincers, then pour boiled butter into the wounds.’

Crucifixion was treated as a sport. ‘As the sufferer writhes in his agony, they would cry: “Now let your Christ come and help you”.’

When orders were given to assemble all the Armenians and march them out into the desert, Morgenthau had no doubt that this was ‘the death warrant to a whole race’. Moreover, he said: ‘In their conversations with me, the authorities made no particular attempt to conceal the fact’.

He wrote graphically of how men were taken from their ploughs, women from their ovens and children from their beds to join ‘the panic-stricken throng’. Young men were strung up or shot — ‘the only offence being that they were Armenians’.

Convicts were let out of prison to help with the killings. Locals joined in, too. In Ankara, all Armenian men aged 15 to 70 were bound in fours and led out to a secluded valley, where Turkish peasants hacked them to death with scythes, spades and saws.

‘In this way, they exterminated the whole male population.’

For six months, as the enforced exodus went on, Morgenthau reported, roads and tracks were crowded with lines of Armenians.

‘They could be seen winding through every valley and mountain-side, moving on they scarcely knew where, except that every road led to death.

‘They left behind the unburied dead, as well as men and women dying of typhus, dysentery and cholera and children setting up their last piteous wails for food and water.’

How many died? Morgenthau reported that, on one particular death march, of the 18,000 who set out, just 150 were alive a week later.

A survivor recalled that ‘death was our constant companion. We fought the threat of panic, hunger, fear and sleepless nights but, in the end, they won. It seemed there was no pity or humanity in the hearts of our captors’. As they crossed the Euphrates river, one witness reported how ‘bloated bodies lay on the bank, black from the sun, tongues hanging out. Bones showed through decaying skin’.

‘The stomachs of pregnant women had been slit open and their unborn children placed in their hands like black grapes. Children were crying next to dead parents. Women were delirious.’

So many dead bodies clogged the river that its course was diverted for several hundred yards. But at least the water gave relief to some. Mothers sank into it gratefully, their babies in their arms, to drown and end their misery.

Women suffered special horrors. Aghavni — that girl whose story of stumbling on her father’s crucified and decapitated body we saw earlier — recalled how, in her home town, a group of 20 Armenian women were forced to dance under a blue, cloudless sky.

‘Turkish soldiers stood behind them shouting “Dance, sluts” and cracking their whips across their breasts, so their clothes would fall off. Some were half-naked, others tried to hold their clothes together.

‘The women were praying as they moved in a slow circle, holding hands. Occasionally, they would drop the hand next to them and quickly make the sign of the cross.

‘When they fell down, they were whipped until they got up and continued their dance. Each crack of the whip and more of their clothing came off.

‘Around them stood their children, who were forced to clap, faster and faster. If they stopped, they were whipped.

‘Some were two years old and barely able to stand up. They cried uncontrollably, in a terrible, pitiful, hopeless way.’ All of this was watched by a crowd of delighted Turkish townspeople in smart dresses and business suits, ‘clapping, too, like cockroaches’.

What came next was beyond belief. ‘Two soldiers pushed through the crowd, swinging buckets, and doused the women with kerosene. As the women screamed, another soldier came forward with a torch and lit each woman by her hair.

‘At first, all I could see was smoke. Then I saw the fire coming off their bodies, and their screaming became unbearable.

‘The children were being whipped furiously now, as if the burning mothers had excited the soldiers, and they admonished the children to clap faster and faster, telling them that if they stopped they, too, would be set on fire.

‘As the women collapsed in burning heaps, oozing and black, the smell of burnt flesh made me sick and I fainted.’

On the death march out into the desert, Aghavni remembered how women were openly tortured and abused. ‘If a woman would not readily submit to sex, she was whipped and, if she tried to run away, she was shot.’

She could only watch in horror as a girl resisted and a policeman took out his sword, ripped open her dress and then slashed off her breasts. ‘They fell to the ground and she bled to death next to them.’ Aghavni survived her ordeal — one of the few to do so. She lived, eventually making her way to America to give her first-hand account of a genocide that the Turkish authorities are still adamant did not take place.

tyrkere-myrder-lc3b8s-pa-armeniere-1915

Det samme had ser man i dag i den muslimske verden. Man har altid set muslimske massakrer på deres omgivelser. Med jævne mellemrum bryder nye massakrer ud. Dengang som idag til de fleste muslimers store jubel. Nogle har ikonisk status, som the Ramallah Lynching, den palæstinensiske hobs slagtning af to israelske reservister. “The Israeli reservists were beaten, stabbed, had their eyes gouged out, and were disemboweled“. Al-Shabaab massakrerede alle der ikke kunne citere koranen på en skole i Kenya. Islamisk Stat libyske afdeling har just massakreret 30 etiopiske kristne. “Be til Allah eller dø!” råbte muslimerne førend de smed de kristne flygtninge overbord til druknedøden. Osv, osv. Muslimernes had til os andre, til alle faktisk er overvældende. Venstres Inger Inger Støjbergs møde med 4 arabere på en tankstation er mere end blot en ubehagelig oplevelse. Det er et varsel. Som Peter Hitchens skrev i Daily Mail; ”A wave of human misery is now heading to Europe” .

http://shoebat.com/2015/04/19/watch-the-amazing-30-brave-christians-slaughtered-telling-the-muslims-to-go-to-hell-and-refusing-to-bow-to-the-false-god-allah/x

Det næste ugræs til at fyge… III

Diverse — Drokles on April 17, 2015 at 5:00 am

De kommer væltende gør de, og det er kun ulykker de bringer med sig. Fra Daily Mail

A group of Muslim migrants have been arrested for ‘aggravated murder’ after allegedly throwing 12 Christians into the Mediterranean sea during a recent crossing from Libya, Italian police reports.

Witnesses say a fight broke out on a rubber dinghy carrying more than 100 African migrants from Libya to Sicily, after which the men were thrown to their deaths.

A group of 15 men have now been arrested on suspicion of ‘multiple aggravated murder motivated by religious hate,’ Palermo police said in a statement.

muslimske-mordere

During the crossing, a fight broke out over religion, with the group of Muslim passengers threatening the Nigerians and Ghanaians after the latter declared themselves to be Christians.

‘The threats then materialised and 12 people, all Nigerian and Ghanaian, are believed to have drowned in the Mediterranean,’ the police statement added.

Herhjemme går muslimer amok når internet forbindelsen er for langsom eller de slår ældre kvinder ned på gaden. Og det bliver kun værre jo flere. Fra Anna Lindh Foundation

The European Commission said Thursday that the crisis caused by the flow of migrants from North Africa to southern Europe, especially Italy, is bad and is set to get worse. “The situation in the Mediterranean is serious and it will get worse in the coming weeks and months,” said European Commission Spokesperson Natasha Bertaud. Italy, which has seen a sharp increase this year in the already big flow of migrants heading to its coast, has repeatedly complained it is not getting enough help from Europe.

Vi ved ikke om der også var kristne med, da disse mennesker startede deres rejse, men vi kan høre at der nu kun råbes Allahu Akbar, som de træder foden ned på kristen jord.

Det græske folkemord og venstrefløjens ufrivillige islamkonfrontationer

Den svenske udenrigsminister kom til at fornærme muslimerne, da hun kritiserede Saudiarabiens barbariske skikke. Som et forsøg på at forklare sig sondrede hun bizart mellem sharia og islam. Sverige undskyldte til sidst deres forsvar for banale menneskerettigheder.

Venstrefløjens forståelse af frigjorthed og almenmenneskelige værdier strider imod islam. Det vil de ikke indrømme og har flittigt brugt islam og muslimer som rambuk i deres forbitrede hævntogt på kristne og konservative nationale dyder og vædier, der er stedfortræder for de forældre der gav dem ikke blot alt, men måske mere end de kunne bære. Og så langt de er lykkedes med deres ødelæggelse af deres ophav så langt sidder de nu mere og mere alene tilbage med islam og muslimerne. Efterhånden har de ikke den gamle nation som mellemlæg at skyde på, men står nu selv overfor islam og muslimerne. Nu mærker de efterhånden omend ufrivilligt de kulturelle brudzoner.

I “Foråret 2013 kørte Center for Voldtægtsofre” kampagnen “At klæde sig sexet er ikke kriminelt“. Nu vil Københavns Kommune også markere sig ifølge Jyllands-Posten

Sæsonen for sol og masser af bar hud er åbnet, og det falder sammen med Københavns Kommunes anti-voldtægtskampagne.

Som blikfang i bybilledet på busser og plakater er netop en nedringet pige, der ledsages af teksten: »At klæde sig sexet er ikke kriminelt – voldtægt er!«

»Det er desværre en nødvendig kampagne, for der er stadig behov for at fastslå, at man har ret til at sige nej til sex uanset hvad. Selv om man optræder i en nedringet bluse eller kommer til at drikke sig lidt for fuld, er det ikke ensbetydende med, at man på forhånd har sagt ja til sex,« siger sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) om baggrunden for kampagnen.

Skønt det er kampagner, der kun skal stive de kampagnerendes skinhellige selvforståelse af, er det en kampagne, der retter sig direkte imod islam (og vel også mod Uffe Ellemanns tilsvarende  bebrejd-offeret logik). For et par år siden kunne man som nogen nok husker høre hvorledes muslimske piger i Vollsmose følte sig sikret imod chikane, fordi de “bar uniformen“. Ingen kan være i tvivl om, hvad tørklædet og den videre formummelse betyder selv om venstrefløjen benægter hårdnakket, også for sig sig selv.

Tyrkiets præsident Recep Tayyib Erdogan har udover at advare Paven mod at tale for meget om det armenske folkemord, raset imod Københavns beslutning om til maj i nogle dage at opstille denne skulptur til minde om osmannernes folkemord (i medierne omtalt folkedrab) på armenierne

20150415210216_2

“Ingen husker armenierne” skal Hitler have sagt, som et carte Blanche for at løse ‘jødeproblemet’ med industrielt massemord. Det gør flere og flere folk dog idag, selv om man stadig er i tvivl på TV2. Men ikke mange husker dog at også grækere var ofre for de osmanniske muslimers folkemord. Direkte løftet fra Neos Kosmos

Pontian and Anatolian Greeks were victims of a broader Turkish genocidal project aimed at all Christian minorities in the Ottoman Empire. A total of more than 3.5 million Greeks, Armenians, and Assyrians were killed under the successive regimes of the Young Turks and of Mustafa Kemal from roughly 1914 to 1923. Of this, as many as 1.5 million Greeks may have died. The end of the genocide marked a profound rupture in the long Greek historical presence on the Asia Minor.

Greek communities began inhabiting Anatolia (Greek for “east”), otherwise referred to as the Asia Minor, since the 12th century BCE. They centered mostly along the Aegean littoral, although some Greeks, known as Pontians, went further east and colonized the southern shores of the Black Sea. Turkic peoples migrated into Anatolia over the first millennium CE and by the 14th century had established the Ottoman Empire. Over the next six hundred years, the Empire organized its ethnically diverse population into the millet system, thereby ensuring cultural and religious pluralism.

Under this system, the Ottoman Greeks, like other Christian communities in the Empire, were provided with a degree of autonomy. The geographic extent and political power of the Ottoman Empire began to decline over the 19th century as subjected peoples, especially the Greeks, began exerting their own nationalist aspirations. With the support of the Great Powers, the Greeks successfully overthrew Ottoman rule during their War of Independence from 1821 to 1830, thereby establishing the modern Greek state as it is currently situated at the tip of the Balkan Peninsula. However, the over two and a half million ethnic Greeks still living in Anatolia, separated from their Balkan compatriots, suffered the scorn of an increasingly vitriolic Turkish nationalism tainted by a bitter sense of humiliation.

The Young Turk movement emerged from this context, eventually aiming to turn the multi-ethnic Ottoman Empire into a homogenous Turkish nation state. Under the banner of the Committee for the Union of Progress (CUP), this ethnic nationalist movement assumed power after a coup d’etat in 1913.

This political revolution occurred in the midst of the Balkan Wars from October 1912 to July 1913, which ultimately ended five centuries of Ottoman rule in the Balkans. Afterwards, there was a brief diplomatic effort between the Greeks and the CUP to arrange a population exchange.

However, the outbreak of World War I stunted this effort, and instead the CUP took its own radical initiatives. They began singling out all able-bodied Greek men, forcibly conscripting them into labor battalions which performed slave labor for the Turkish war effort. Greek children were stolen and forcibly assimilated into Turkish society. Greek villages were brutally plundered and terrorized under the pretext of internal security. Indeed, as with the Armenians, the Greeks were generally accused as a disloyal and traitorous “fifth-column,” and eventually most of the population was rounded up and forcibly deported to the interior.

This modus operandi was more or less the same for all three Christian victim groups. Again with support of the Great Powers, Greece invaded part of Anatolia immediately after the defeat of the Ottomans in World War I. Centered around the Aegean port city of Smyrna (now known by its Turkish name, Izmir), Greek occupation forces brutally subjected local Turks, thereby further stoking interethnic conflagrations.

At the same time, Mustafa Kemal Pasha was leading a Turkish resurgence, eventually dispelling the Greek military from Anatolia. Turkish forces retook Smyrna in September 1922, instigating a massive anti-Greek pogrom. On September 13, a fire broke out amidst the chaos, spreading uncontrollably over the next two weeks. The Smyrna catastrophe took the lives of somewhere between 10,000 to 15,000 Greeks.

Two months later, diplomatic negotiations between the Kemalist regime and the Great Powers began in Switzerland, leading to the signing of the Treaty of Lausanne in February 1923. The sovereign status of a Turkish nation state was thereby affirmed, and the Great Powers essentially condoned the Turkish genocidal project.

The demographic consequences of the Greek genocide are not objectively certain. The prewar population of Greeks was at least 2.5 million. Over the course of 1914 to 1923, about one million had migrated, some voluntarily but most under coercion. As many as 1.5 million Greeks died, either from massacre or exposure, although this figure is not positive. Presently, a miniscule Greek population remains in Turkey. Greek communities annually commemorate the genocide on September 14 in recognition of the Smyrna catastrophe.

Source: Centre for the study of Genocide, Conflict Resolution, and Human Rights, Rutgers University

Osmannernes folkemord på armenierne og grækerne var muslimers folkemord kristne.

Overbefolkning?

Afrika, Akademia, Demografi, Diverse, Kristendom, Muslimer, islam — Drokles on April 9, 2015 at 7:45 pm

The Guardian har en meget smuk og foruroligende billedserie om overbefolkning

2a5e2f23-aa20-4cc3-81bf-77fe701ff8cf-2060x1236

En chef for FNs Klima halløj vil reducere antallet af mennesker. Og det er der god grund til, som David Attenborough argumenterer for. Presset på ressourcerne og naturen er nemlig ubønhørligt og snart vil vores plastikindpakkede verden ikke kunne skjule affaldet og vores børn kommer til at slås om de sidste rester af den udpinte jord. Eller gør de? Danmark er et meget tæt befolket land, hvilket tilsiger en anden indvandringspolitik end den man er slået ind på fra 1983. Alligevel er her god plads og grundlæggende rent og herligt. Trods vores placering højt mod nord producerer vi et overskud af fødevarer.

Den svenske professor, læge og statistiker Hans Rosling har et anderledes optimistisk syn på befolkningstilvæksten.

Hvad malthusiske Attenborough ikke forstår er at mennesket har evnen til at tilpasse ikke bare sig selv til sine omgivelser, men sine omgivelser til sig selv. Vand er ikke en begrænset ressource, men et kredsløb. Men skønt der ikke bliver for mange mennesker på Jorden, så bliver der alligevel for mange mennesker nogle steder. Men ikke bare det. Der bliver for mange af visse mennesker Pew Research Center:

Shifts in the world’s major religions will see Islam growing faster than any other faith, with the number of Muslims nearly equaling that of Christians by 2050.

A new Pew Research Center study finds that with the exception of Buddhists, the world’s major religions will all see an increase in numbers by 2050, although some will make up a smaller percentage from today. Muslims are the only major religious group projected to increase faster than the world’s population as a whole… If current trends continue, Muslims will outnumber Christians worldwide around 2070.

muslims2050_3258633b

Billedet ovenfor er fra Telegraph og viser den muslimske befolkningskoncentration fremskrevet til 2050. Som min ven konstaterede, så bliver der flere barbarer. Og det er sandt. Hvide vil udgøre 10% af fremtidens befolkning.

Danmarks Radio omtaler muslimske terrorister som seperatister

Det er noget værre noget med de seperatister skriver Danmarks Radio

Det sydlige Thailand er mest kendt for flotte hvide sandstrande, svajende palmer og azurblåt hav. Men i de fire sydligste provinser, blot et par timers kørsel fra ferieparadiset Phuket, ser det helt anderledes ud.

Her er hyppige kontrolposter langs vejene, og forskellige militære fraktioner patruljerer jævnligt gaderne. Området har været i undtagelsestilstand i 9 år, men det er ikke lykkes skiftende regeringer at stoppe de hyppige - og ofte anonyme - angreb, der i gennemsnit dagligt koster et menneske livet.

Nu dokumenterer en ny rapport, at der blandt de aktive krigere findes børnesoldater helt ned til 13 år.

- Vi ved, at børn er involveret i militante, væbnede grupper. De bliver brugt som spioner, til at holde udkig og ind imellem som krigere, fortæller Anchana Heemina, en lokal aktivist, der har leveret dokumentationen til rapporten: ‘Sydthailand: Væbnede gruppers fortsatte rekruttering og brug af børnesoldater’.

De militante væbnede gruppers religiøse ophav er også anonymt for Danmarks Radios læsere. “Der er en mistænksomhed og en mangel på respekt mellem myndighederne og lokalbefolkning” fortæller en uspecificeret “aktivist”. Men, som en god ven påpegede til min enorme overraskelse, så viser det sig, hvis man læser den rapport Danmarks Radio henviser til, at separatisterne faktisk er muslimer. Og, og hold nu fast, de vil have et muslimsk hjemland i Thailand

At the beginning of 2014 the bitter separatist insurgency in Thailand’s southernmost provinces entered its second decade. Grounded in a century of ethnic, cultural and religious tensions between the region’s Malay-Muslim majority and the Thai state, the violence not only shows no indication of abating but appears to be becoming more intense.

Since the current separatist campaign first erupted back in January 2004, armed groups have targeted government forces and officials, ethnic Thai Buddhist civilians and local Muslims suspected of collaborating with government authorities. Well over 6,100 people have been killed to date and a further 11,000 injured. The vast majority of these casualties have been civilians, including women and children. Children have been victims of other grave violations, including attacks on schools, which have resulted in the killings of teachers and disrupted education

souththailandmap

Danmarks Radios omsorg for islams i forvejen uretfærdigt behandlede omdømme kan kun beskrives som rørende.

Forsvaret af hvide privilegier

USA Today skriver at mangfoldighedskulturen er ved at tage helt overhånd helt ind i de amerikanske væbnede styrker

Army officials are investigating a diversity training briefing at Fort Gordon, Ga., in which a slide about “white privilege” was inappropriately shown to soldiers, according to an Army spokeswoman

The Equal Opportunity briefing took place Thursday for about 400 soldiers of the 67th Signal Battalion, Capt. Lindsay Roman, an Army spokeswoman, said Friday. The slide titled “The Luxury of Obliviousness” has bullet-point items about “white privilege.”

One item reads, “Race privilege gives whites little reason to pay a lot of attention to African Americans or to how white privilege affects them. ‘To be white in America means not having to think about it.’ ”

An image of the slide appeared later Thursday on a Facebook page and generated a torrent of negative comments about political correctness run amok.

Huffington Post beskriver, hvad ”white privilege” er

After one reads McIntosh’s powerful essay, it’s impossible to deny that being born with white skin in America affords people certain unearned privileges in life that people of other skin colors simply are not afforded. For example:

“I can turn on the television or open to the front page of the paper and see people of my race widely represented.”

“When I am told about our national heritage or about ‘civilization,’ I am shown that people of my color made it what it is.”

“If a traffic cop pulls me over or if the IRS audits my tax return, I can be sure I haven’t been singled out because of my race.”

“I can if I wish arrange to be in the company of people of my race most of the time.”

If you read through the rest of the list, you can see how white people and people of color experience the world in very different ways.

Som man kan se, er det skruen uden ende ved at insistere på at virkeligheden er krænkende og forskellighed kun er undertrykkelse. så langt man har en anderledes fremtoning er man så meget desto mindre eksotisk. Historien er at hvide europæere skabte menneskets morderne civilisation. Og sorte er bare ikke knyttet til arbejdsmarkedet.

Everyday Feminism har en forklarende tegneserie, hvis streg er passende for den barnlige tankegang

white-privilege-6

Den sørgelige sandhed er at straffeloven i USA sigter på adfærd og at denne statistik viser hvor forskellige sorte og hvide opfører sig. Trods alle anstrengelser for ikke at tænke ilde bogens forside, så kan man selvfølgelig ikke undgå en mindre selvforstærkende effekt når folk fra hele det politisk spekter, ved hvem statistikken tilsiger udgør en potentiel fare mod ens helbred og ejendom. Men virkeligheden former tanker mere end tanker former virkelighed. Under alle omstændigheder, så er dette bavl blot en dårlig undskyldning for at give ordet til Bill Whittle

Virkeligheden mod institutionerne

“Verden er efterhånden ved at vågne op til klimaforandringernes dilemma, og det er ikke et øjeblik for tidligt” skriver Duncan Clark i Information. Amerikanerne er i så fald ikke en del af den verden ifølge PEW

pew-bekymring-over-global-opvarmning

Og det er til trods for at ingen miljøsag har fået så megen promovering, som klimaet. Hysteriet toppede omkring 2006, hvor Al Gore fik en Nobel pris for filmen En Ubekvem Sandhed. I 2009 lækkede nogen interne emails fra en gruppe centrale klimaforskere tilknyttet East Anglia Universitetet i England. Angiveligt var det medvirkende til at man ikke opnåede enighed ved klimakonferencen i København nogle uger senere. Ifølge Watt’s Up With That har lande som Kina, Indien, Canada, Australien og Rusland endnu ikke besluttet sig for om de gider deltage i klimakonferencen i Paris til december i år.

Ifølge satellit målingerne er atmosfærens temperatur ikke steget de seneste 18 år. Den udvikling, sammen med andre historier som diskrepansen mellem modller og virkelighed, har man først for nyligt indrømmet og da kun med en lang række forbehold. Klimaet ser bare ikke ud til at være så påvirkeligt, eller følsomt, som det hedder indenfor den videnskabelige disciplin, som forskerne selv. Greg Jones skriver i Climate Change Dispatch at de træge modvillige indrømmelser fra klimahysteriets konsensus følger Kübler-Ross modellen for en psykologi konfronteret med det uafvendelige.

Now, after a roller coaster of emotions and barrage of media tantrums, it seems the issue is settled, sort of. In a recent paper in the journal Science, a team of researchers actually acknowledges the pause and attempts to explain it.

(…)

“The Pause in Global Warming is Finally Explained,” Scientific Americanassures us; “The global warming slowdown is real—but that’s no reason to question climate science,” sneers the Washington Post; “Scientists now know why global warming has slowed down and it’s not good news for us,” proclaims a recent headline on Quartz.com.

As is often the case with predicting the climate, however, the certainty proclaimed in the headlines is anything but certain. This isn’t the first time researchers have attempted to explain what they have previously denied. To date, there are more than 52 scientific theories attempting to solve the pause that doesn’t exist, from a lazy sun to trade winds to the wrong types of El Niño’s. But for some reason Mann’s explanation is the one; 53 is apparently the magic number.

(…)

Mann’s paper encapsulates perfectly the issue between skeptics of climate change and the hard-core believers: something in the models is always missing that is later found. What was wrong last time has been corrected, even though last time nothing was wrong. The same models that are considered gospel always come up short, only to be revised as gospel yet again.

Everyone understands that climate change research is tricky; countless variables constantly interacting with one another at ever-changing time and distance scales. And studying the Earth’s climate is indeed a worthwhile pursuit. But there is nothing scientific about denying actual, physical data, in this case the global average temperature over two decades. And nothing is academic or open-minded about demonizing an entire portion of the population pointing out the obvious by labeling them “deniers” as if they doubt the Holocaust.

(…)

Don’t expect full acceptance anytime soon, however. In fact, a recent Nature paper defends the accuracy of the very models that failed to predict the very pause that didn’t exist that now does exist but only because the models were wrong. No, this is not a Zen koan: it’s modern climate science.

Klimahistorien har haft det svært, men trods dens lunkne opbakning er den stadig hos os. Måske fordi de n er blevet to big to fail, spekulerer Paul Driesen ligeledes i Climate Change Dispatch

Lockheed Martin, a recent Washington Post article notes, is getting into renewable energy, nuclear fusion, “sustainability” and even fish farming projects, to augment its reduced defense profits. The company plans to forge new ties with Defense Department and other Obama initiatives, based on a shared belief in manmade climate change as a critical security and planetary threat. It is charging ahead where other defense contractors have failed, confident that its expertise, lobbying skills and “socially responsible” commitment to preventing climate chaos will land it plentiful contracts and subsidies.

As with its polar counterparts, 90% of the titanic climate funding iceberg is invisible to most citizens, businessmen and politicians. The Lockheed action is the mere tip of the icy mountaintop.

The multi-billion-dollar agenda reflects the Obama Administration’s commitment to using climate change to radically transform America. It reflects a determination to make the climate crisis industry so enormous that no one will be able to tear it down, even as computer models and disaster claims become less and less credible – and even if Republicans control Congress and the White House after 2016. Lockheed is merely the latest in a long list of regulators, researchers, universities, businesses, manufacturers, pressure groups, journalists and politicians with such strong monetary, reputational and authority interests in alarmism that they will defend its tenets and largesse tooth and nail.

Above all, it reflects a conviction that alarmists have a right to control our energy use, lives, livelihoods and living standards, with no transparency and no accountability for mistakes they make or damage they inflict on disfavored industries and families.

Selv om temperaturen holder ‘pause’ fortsætter debatten. Lawrence Solomon skriver i Financial Post at den russiske forsker Habibullo Abdussamatov

His latest study, published in Thermal Science, delivers this week’s second whammy. It continues the analysis he has long pursued, which consistently arrives at the same conclusion: Earth is now entering a new Little Ice Age, Earth’s 19th Little Ice Age, to be precise. Abdussamatov has been quite confident of his findings for what might strike some as odd reasons: His science is based on that of the giants in the field — astronomers like Milutin Milankovitch, who a century ago described how tilts in its axis and other changes in the Earth’s movements determine its climate, and William Herschel, who two centuries ago noticed an inverse correlation between wheat prices on Earth and the number of sunspots generated by the Sun’s cycles. (Hint: the more energy from the Sun that Earth gets, the more warmth Earth receives, the more abundant the wheat crops, the lower the price of wheat; the less energy from the Sun, the less warmth, the more wheat crop failures, the higher the wheat price.)

Greenhouse gases — CO2 and water vapour — play a role in this drama but the gases come not from SUVs and other man-made activities but from the oceans, which contain 50 times as much CO2 as the atmosphere. As the oceans warm or cool because of the Sun, they release or absorb these gases, whose greenhouse effect is secondary and relatively minor.

Abdussamatov’s model incorporates the Sun’s 200-year cycles and the feedback effects from greenhouse gases released by the oceans, and sees how they acted on Earth’s previous 18 Little Ice Ages. “All 18 periods of significant climate changes found during the last 7,500 years were entirely caused by corresponding quasi-bicentennial variations of [total solar irradiance] together with the subsequent feedback effects, which always control and totally determine cyclic mechanism of climatic changes from global warming to Little Ice Age.”

If the 19th Little Ice Age follows the pattern of the previous 18, Earth slipped into an ice age in the winter just concluded and will become progressively colder over the next 50 years, reaching its depth around 2060. Another half century, taking us to the 22nd century, and we’ll arrive back at today’s temperatures.

Mens Joe Romn i Think Progress betror os at pausen er slut

We may be witnessing the start of the long-awaited jump in global temperatures. There is “a vast and growing body of research,” as Climate Central explained in February. “Humanity is about to experience a historically unprecedented spike in temperatures.”

A March study, “Near-term acceleration in the rate of temperature change,” makes clear that an actual acceleration in the rate of global warming is imminent — with Arctic warming rising a stunning 1°F per decade by the 2020s.

Scientists note that some 90 percent of global heating goes into the oceans — and ocean warming has accelerated in recent years. Leading climatologist Kevin Trenberth of the National Center for Atmospheric Research explained here in 2013 that “a global temperature increase occurs in the latter stages of an El Niño event, as heat comes out of the ocean and warms the atmosphere.”

In March, NOAA announced the arrival of an El Niño, a multi-month weather pattern “characterized by unusually warm ocean temperatures in the Equatorial Pacific.”

How much of a temperature jump should we expect? Last month, Trenberth explained to Living on Earth:

I interviewed Trenberth this week, and he told me that he thinks “a jump is imminent.” When I asked whether he considers that “likely,” he answered, “I am going to say yes. Somewhat cautiously because this is sticking my neck out.”

Trenberth explained that it’s significant the Pacific Decadal Oscillation (PDO) “seems to have gone strongly positive” because that is “perhaps the best single indicator to me that a jump is imminent.” During a PDO, he explains, “the distribution of heat in the oceans changes along with some ocean currents.”

“Through it all, Gallup will be describing the public’s opinion of global warming.” slutter Lawrence sit indlæg.

Ateist muslim i Danmark

Information har en glimrende artikel om en ung muslimsk pige, Haifa, der mister troen og ender med at leve et dobbeltliv i savn og frygt for sin familie og det muslimske bagland.

En god muslim funderer sit liv på islam og begreber om ære, som danskerne aldrig vil kunne forstå. Jeg følte mig fjern fra alt det, jeg kom fra, da jeg begyndte at tro på videnskaben og stillede spørgsmål til Koranen: Dannes sæd virkeligt i rygsøjlen? Hvorfor er en mands vidneudsagn dobbelt så meget værd som en kvindes? Hvorfor må kvinder ikke deltage ved begravelser, og hvorfor giver koranen mænd lov til at holde slaver?

Alle pigerne i klassen tog tørklæde på, da de blev 12-13 år. Jeg ventede til, jeg var 14. Jeg havde ikke lyst til at gå med tørklæde, men troede, at jeg ville have mere til fælles med pigerne i klassen, hvis jeg tog det på. Alle var så stolte af mig og sagde, at jeg så smuk ud tildækket. Jeg holdt også op med at gå i stramme bukser. Udadtil lignede jeg én, der var sikker i troen, men indeni forsatte tvivlen. Jeg fortalte en veninde om alle de ting, jeg ikke forstod ved islam, og hun gav mig en bog om Koranens videnskabelige mirakler. Det er sådan en, man forærer tvivlere. Jeg havde brug for at tro på det, der stod i den, for frafaldne muslimer er der, hvor jeg kommer fra, ikke noget værd.

Om den sociale kontrol og den medfølgende paranoia

Jeg låner aldrig min computer ud og er normalt meget påpasselig med at slette mine digitale spor. Men en dag, hvor en gammel bekendt var på besøg, og hun ville vise mig noget på internettet, startede computeren op på en engelsk artikel om muslimske afhoppere. Jeg lukkede siden ned og sagde, at jeg ikke havde læst historien, men bare klikket på den, fordi den lå i mit Facebook-feed. Hun sagde ingenting, men gik efterfølgende til mine forældre og spurgte, om jeg havde forladt islam?

Om normaliteten i voldstruslen

I det lokale miljø forsatte rygterne, og mændene krævede, at min far ’handlede’. Det kan enten betyde, at han skal slå hånden af mig eller sætte mig på plads med vold.

Om hvorledes det er et gennemgående træk i muslimsk kultur

Det er svært at være den eneste, der står frem, men hvis vi er flere, kan det være, at det en gang i fremtiden ikke længere vil være farligt at bryde med islam.

Apostasi er forbudt i islam under dødsstraf. Det tages alvorligt af muslimer flest, hvorfor alle overvåger hinanden og fungerer som stikkere. Godt så.

Det medførte en del debat på kommentarsporet, der efterhånden degenererede i en ny-ateistisk dagsorden relativerende for eller imod religion, tro og ateismens indhold. Det sker ofte med den slags debatter; udannede ny-ateister vil gerne demonstrere at de har nærlæst Christoffer Hitchens eller Sam Harris til de rene memer. Det er skam interessant nok i sig selv, men her vil jeg blot vise et uddrag af klassiske relativister og apologeter, som de optrådte imellem også ganske gode kommentarer

Niels-Simon Larsen relativerede som den første

Ateisterne i Danmark er ikke anerkendt som andet, end at vi skal være med til at understøtte folkekirken. Hvilket parti skal man stemme på ud over Enhedslisten? Ingen har en ateistisk profil. De tør ikke, for vælgerne vil gerne have folkekirken og vil ikke skille stat og religion.

Hvor meget er protestanterne i virkeligheden bedre end muslimerne?

Charlotte Krarup Mouritzen fulgte efter

Min største medfølelse til ‘Haifa’.
Måske kan erfaringer fra tidligere Jehovas Vidner bruges af unge tidligere muslimer?

Niels-Simon Larsen, der til slut fik stor succes med at trække diskussionen ned i en begrebsforvirret debat om Guds eksistens relativerede mere uddybende og, imponerende også, både mere verdensfjernt og ganske etnocentrisk

Nogle her vil gerne tydeliggøre afstanden mellem kristendommen og islam i sidstes disfavør, og jeg kan da også godt selv se forskellen, men hvad med lighederne? Mange kristne tror på det evige liv i enten en himmel eller et helvede. Mange tror på, at de engang skal se Gud og være sammen med Jesus m.m. Hvad er så forskellen på at tro på de 70 jomfruer, ja, hvad er forskellen på det kristne paradis og det muslimske?
Jeg synes i høj grad, at vi trænger til at feje for egen dør, inden vi kritiserer andre. Mange går med et kors om halsen. Det er jo en slags nøgle til himlen. De iranske børn, der blev brugt som mineryddere i Iran/Irak krigen havde en plasticnøgle i en snor om halsen, så de selv kunne låse sig ind i paradis. Ja, ja, ja, der er forskel igen, men hvor stor er den?

Jeg kan virkelig godt sætte mig ind i Haifas grusomme situation, selvom jeg ikke har været i hendes sko. Man kan læse om masser af den slags. Og husk så lige på, at 80 procent af danskerne er medlem af folkekirken, og disse 80 procent bakker op om militæret og kongehuset. Det hele dybt godnat. Det er os, der skal gå foran med at skippe trossystemerne, så kommer de andre nok bagefter, for alle vil leve frie liv og kærlige liv.

Peter Jensen har ikke læst hvor udbredt og intens overvågningen er i det muslimske miljø og sætter Information på listen over islamfjendtlige medier

“I håb om, at det en dag holder op med at være et tabu at forlade islam, fortæller hun her sin historie”

Illustrerer artiklen ikke at der findes rig variation indenfor islam-praksis? Hendes kæreste kommer selv fra et ‘muslimsk’ miljø - og kan, så vidt artiklen, sekularisere sig uden de store problemer. I øvrigt har jeg vanskeligt ved at finde religioner, som ikke tabuiserer - eller minimum problematiserer (og så er tvangen allerede i gang) brud med menigheden.

Men gryden skal jo holdes i kog.
De kære medier, de kære magthavere, de villige afmægtige.

Leo Nygaard opfordrer de ateistiske muslimer til at forlade landet. Ja, De læste rigtigt, de korantro kan blive

Denne beskrivelse af et enkelt menneskes liv i religiøs/kulturel konflikt er et billede af hele samfundet. Splittesen i Heifas hoved er splittelsen i samfundet.
Nogen foreslår et brud - rejs væk Heifa.
Hævet til det øverste niveau : Rejs væk I muslimer, der ikke kan leve med det samfund, i er en del af.
Som Heifa, der ikke kan leve med dette dobbeltliv.

Lennart Kampmann taler om ateisters særlige indsigt, diagnosticerer teister som sindssyge og kolporterer myten om at man har troet at Jorden var flad

På samme måde som kristendommen er blevet tæmmet og overflødiggjort i Danmark står andre religioner overfor samme skæbne. Det er et spørgsmål om tid. Tanken om en skabende gud fornærmer vores intellekt, men det varer jo noget før effekten af vores indsigt har forplantet sig til alle. En gang troede man at jorden var flad. Med tiden forsvandt denne tro, og i dag er den tegn på galskab.

Også emil groth finder at Information forfølger islam

Jeg gir øl den dag en anderledes avis tør, at skrive en possitiv beretning om islam.

John Victor Lorck mener at muslimsk forfølgelse af apostater er gældende for alle religioner

Tak til “Haifa” for hendes modige åbenhed. Og hvor er det sørgelig læsning. Religon er i sandhed formørkelse og intolerance. Hvilket umenneskelig sitution at være i, for man elsker jo dog sine forældre og søskende. Men er der en anden udvej end at forlade familien ?

Ole Hansen mener Haifas historie også er typisk for danske piger

http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_faith_(existentialism)

Dansk kultur er ikke et hak bedre! Hvorfor har danskerne så svært ved at se på dem selv? Hvorfor antid andre - specielt muslimerne? Er danskerne frie????? omg!

Tilsyneladende er han nemlig selv truet af sin voldelige famile, eller hvem det nu er

Jeg skal også altid være klar med en løgn - der er jo zero frihed til at være sig selv, i Danmark! Diskriminationen, selvcensuren er absolut, her i landet.

Niels-Simon Larsen ved ikke at den danske Folkekirke er Luthersk evangelisk

Prøv til en begyndelse at få en dansk præst til at sige, at helvede ikke eksisterer og det samme med dødsriget.

Claus E. Petersen har heller ikke opdaget at Haifas dobbeltliv netop forudsætter en kulturel normalitet

Et eller andet sted er det vel et enkeltstående tilfælde, som bør udløse kritik af de manglende ressourcer til fremme af integration.

Som alle ved, er dialog vejen frem til partnerskab.

Den meget aktive Niels-Simon Larsen kan ikke se Haifas specielle fortælling om islam er særligt knyttet til islam, føler sig truet til at handle i Bilka og fortæller at der er meget stor forskel på hans opførsel på Informations debatfora og når han er sammen med muslimer - klogeligt

Jeg kan ikke lide fordømmelsen af islam og synes hellere, vi skal feje for egen dør. Hvor mange gange om dagen ligger vi ikke ‘med røven i vejret og beder til’ materialismen, som er den mest ødelæggende tendens i verden? Jeg har tilbragt en del tid sammen med muslimer og oplevet dem fra den menneskelige side. Selvfølgelig sagde jeg ikke i tide og utide, at jeg var ateist, men det gør jeg heller ikke her.

Robert Ørsted-Jensen vil også gerne relativere

Simon - jeg er ganske enig i at fundamentalt et er islam ikke værre end så mange andre religioner.

Og han følger op

den eneste virkelige forskel på islam og de andre judæiske religioner er at dele af islam stadig sidder fast i fortidens idioti og har svært ved at komme vider

Siden forfaldt debatten er verbose indlæg, hvor ateister prøvede at meme sig til en højere indsigt. Men skønt Information ikke er islamkritikkens højborg, som flere af læserne synes at mene, så er den i det mindste slået ind på en kurs, hvor mere nuancerede fortællinger om muslimsk hverdagsliv, end de gængse offer- og succeshistorier. Blandt andet en om æresdrab og venstrefløjens svigt

I dag har norske Deeyah Khan droppet sangkarrieren. Otte år efter at hun måtte flygte fra London og for anden gang i sit liv søge ly i et fremmed land, har hun i stedet dedikeret sin tid til at tale på vegne af kvinder, der er ofre for såkaldt æresrelateret vold. Kvinder som dem, hun kender fra sin opvækst i Oslos pakistanske miljø og gennem sit ngo-arbejde: »Kvinder, som ikke blot flygter fra voldelige ægtemænd, men fra hele deres omgangskreds, fra hele deres liv,« som den nu 37-årige instruktør og kvinderettighedsforkæmper selv formulerer det over for Information.

Hendes Emmy-vindende dokumentarfilm fra 2012 om Banaz Mahmod – en pige med kurdiske rødder, der med sin families vidende og accept blev voldtaget, kvalt og begravet i en kuffert i en baghave i 2006 – var et forsøg på at synliggøre problemet.

»Dengang jeg selv blev udsat for overgreb, turde jeg ikke protestere. Jeg var bange for, at mine ord ville blive misbrugt til at generalisere og stigmatisere etniske minoriteter. Men det gik op for mig, at min tavshed bidrog til kvinder som Banaz’ lidelse og død,« siger Deeyah Khan.

Men venstrefløjen og kvindebevægelsen er stadig tavs, mener hun.

»Frygten for at blive beskyldt for racisme får dem, der burde tale kvindernes sag, til at se den anden vej. Kvinderne bliver glemt og ignoreret, for deres ulykke påvirker ikke samfundet i samme grad som de drenge, der bliver radikaliseret til at begå terror.«

(…)

I det multikulturelle London forsøgte Deeyah Khan at starte på en frisk. Hun fik en stor pladekontrakt og relancerede sig selv som ’Den muslimske Madonna’. Med hvad Nick Cohen beskriver som en »rørende naivitet«, troede hun, at Storbritannien ville være et mere sikkert sted end Norge. Men snart efter måtte den unge sangerinde hyre bodyguards, da hun blev spyttet på på gaden og opsøgt på sin adresse og truet på livet.

(…)

»Æresdrab sker kun i de mest ekstreme tilfælde, men tusindvis af kvinder lever et liv under total kontrol. De kan ikke gemme sig, fordi taxachauffører og folk, som arbejder for politiet og i jobcentre, rapporterer tilbage til familierne,« siger Deeyah Khan.

Kommentarerne her var væsentligt mere afdæmpede.

Nogle løse Tradsserier

Diverse — Drokles on March 30, 2015 at 12:16 am

Når en café har billeder af to af mine store helte - the Beatles og Che Guevara - ja, så blir jeg nok stamgæst

David Trads

Jyllands-Posten har, som man nok vil vide, ansat David Trads som fast klummeskribent. De gav ham følgende præsentation

David Trads bed sig fast i Nyrups ledelseskrise, Venstres skattestop og økonomien i Dansk Folkepartis omfattende partiprogram, inden han skiftede JP ud med Danmarks Radio og siden blev chefredaktør for dagbladet Information, medstifter af gratisavisen metroXpress, lektor på Syddansk Universitet og ansvarshavende chefredaktør for det islandske eksperiment Nyhedsavisen, som var med til at ændre mediebilledet i Danmark.

Selvsikker, stor i slaget og lettere hånende over for ”de små gamle morgenaviser”, som Trads vendte tilbage til, lige inden Nyhedsavisen gik ind, bl.a. arbejdede han som USA-korrespondent for Berlingske. På et tidspunkt havde David Trads selv planer om at blive politiker. I 2004 sprang han ud som socialdemokrat og forsøgte at blive opstillet i Skanderborg-kredsen, men blev slået eftertrykkeligt med stemmerne 420 mod 31 af den dengang ret ukendte Kirsten Brosbøl, som nu er miljøminister.

Nederlaget slog ikke Trads ud, ligesom de andre knubs, den professionelle tilværelse har givet ham, heller ikke mærkes på overfladen. Med sin indsigt, idérigdom, evne til at udfylde et tomrum og iscenesætte et standpunkt, er David Trads blevet en hyppigt anvendt kommentator og en af Danmarks mest eksponerede personer på Facebook. For nylig var vennekredsen så stor, at han måtte skifte den private profil ud med en fanside. Her kan man læse hans ofte skarpe analyser af alt fra venstrefløjens voldsromantik til brugen af ordet indvandrere om unge drenge, som er opvokset i Danmark.

David Trads holder sig ikke tilbage fra at sige sin mening. Han skærer ind til benet, når fremmedhad, hykleri og politisk uformåenhed udstilles. Selv tager han gerne imod de verbale tæsk, som eksponeringen medfører. Men det skal ske i en ordentlig tone og efter devisen, gå efter bolden og ikke efter manden.

Trads - som Morten Uhrskov Jensen kaldet ”Den inkarnerede frejhed” - går nu ikke mere efter bolden end at var nødt til at opfinde en bold, da han gik efter at ødelægge Henrik gade Jensens renomme og karriere med nazibeskyldniger i hans tid som redaktør af Information. Det tog 9 år for Trads at sige undskyld og da kendte alle alligevel den rette sammenhæng. Til Politiken sagde han

»For ni år siden begik jeg en stor journalistisk fejl, som jeg for længst burde have undskyldt for – en fejl, som oven i købet fik store personlige konsekvenser for den mand, som Information hængte ud på forsiden … En grov, grundløs anklage, der kostede manden hans arbejde og plagede hans familie. Mine undskyldninger i dag kan ikke rette op på de skader, som jeg var med til at påføre Gade Jensen«, skriver David Trads, der lige nu arbejder som USA-korrespondent for Berlingske Tidende.

(…)

»Da Detektor henvendte sig for at få mig til at deltage i dets program om Gade Jensen-sagen, takkede jeg nej. Min begrundelse var, at jeg ikke havde tid midt under dækningen af USAs præsidentvalg. Det var, kan jeg tydeligt se i dag, en tarvelig beslutning. Det var udtryk for fejhed, for det mindste jeg kunne have gjort, var offentligt og utvetydigt at have undskyldt for de fejl, som jeg er ansvarlig for«, skriver den tidligere chefredaktør.

Gade Jensen stoppede efterfølgende på Jyllands-Posten.

Her på Monokultur er han især berygtet for, hvad jeg kaldte intimidering af Kim Møller og Uriasposten. Efter den større fyringsrunde på Nyhedsavisen fandt Trads nyt arbejde som “projektleder i Det Berlingske Officin med direkte reference til koncernchef Lisbeth Knudsen”, skrev Politiken

det_kvindelige_netv_233288c

Som man kan se var Trads glad og gav en hel kasse øl til sine fyrede medarbejdere. Glade var de omkostningslette polske avisbude ikke - men de fik selvfølgelig heller ingen øl.

Men Jyllands-Postens David Trads hagiografi  giver mig mulighed for at rydde lidt ud i arkivet, så her er et udpluk af små Tradsserier jeg tilfældigvis og ganske urepræsentativt er faldet over på Facebook gennem tiden. Sådan som da han i Berlingske Tidende kaldte David Headley og Tahawwur Hussein Rana, de to terrorister der planlagde “et spektakulært bombe angreb på Rådhuspladsen i København” for henholdsvis en “amerikansk agent”, hvis dobbeltliv “måske løb løbsk” og “en vellidt forretningsmand, som måske bare kom i forkert selskab”. I samme logik roste han i sommeren Mogens Lykketoft for klart at “lægge afstand til Israels overdrevne og forkastelige brug af dets overlegne militær til at angribe civile i Gaza” og at der ikke var beviser for “at Hamas stod bag den tragiske kidnapning og drab på tre israelske teenagedrenge”. Trads var også “ret imponeret af [Obamas] brug af en af de ældste læresætninger i amerikansk udenrigspolitik - ’speak softly, but carrry a big stick - idet det nu ser ud til, at han med sine trusler om brug af krydsermissiler fik bragt Putin på banen til at banke Assad på plads.” Trads har skrevet lige så kælent om Bill Clinton, som perfidt om Dansk Folkeparti han dedikerede en hel bog om.

I 2007 mente Trads at Naser Khader var en ny Kennedy (John F velsagtens) i sin hagiografi på Avisen.dk, som gengives i sin helhed (med mine fremhævelser)

Naser Khader er noget så sjældent som en rigtig politiker – han har holdninger og langsigtede mål, han evner både at have skarpe meninger og dernæst indgå kompromiser, men han svigter aldrig sine ypperste demokratiske idealer. Det er derfor en stor gevinst for Danmark, at Khader står i spidsen for sit nye parti – Ny Alliance – som bliver en politisk bevægelse, der vil søge at bremse yderfløjenes indflydelse. Khaders bevægelse vil appellere til tænksomme og realistiske vælgere, og der er grund til at tro, at 43-årige Khader vil kunne vende op og ned på styrkeforholdene på Christiansborg. Khader er det tætteste, vi i Danmark er på en Kennedy – med et smittende engagement, stærke værdier, ægte følelser og frem for alt med et kolossalt drive i forhold til at løse den afgørende politiske kamp i de kommende årtier: Nemlig at vinde kampen om unge muslimers sjæl – så de lander i vores demokratiske lejr. Khader er en fundamentalistisk tilhænger af demokratiet – i Danmark og resten af verden – men han er en hardliner med et humanistisk mål. Khader er et ikon en politisk sværvægter, som spiller på den store bane, fordi han forstår de store dagsordener. Der findes dem, der ikke bryder sig om ham – ud over islamistiske ekstremister, der fysisk jagter Khader, så han må have politibeskyttelse, er det i en mærkværdig alliance også dagbladet Politiken, hvis nedladende facon er dybt elitær. Jeg er derimod dybt imponeret over Naser Khader – og har været det, siden jeg første gang mødte ham for 10 år siden. Hans første bog – Ære og Skam – er en fænomenal introduktion til den type islam, som de fleste muslimer praktiserer, baseret på de konkrete erfaringer, som flere års arbejde som tolk i asylsager har givet ham. Khader forstår dybden i integrationsdebatten på en måde, der gør ham til en statsmand – og til den politiker, som bedre end nogen anden kan sikre den sammenhængskraft i samfundet, der er behov for også i de kommende årtier. Den indflydelse, som Khaders kommende parti vil få, kan næppe overvurderes. Med sin enorme folkelige popularitet vil han kunne hente stemmer fra alle fløje i dansk politik – og der er absolut chance for, at han efter næste folketingsvalg vil være tungen på vægtskålen. I de kommende tid skal politikken formes, men allerede nu kan dansk politik med Khaders initiativ se frem til en udvikling, der har potentialet til at ændre samfundet lige så meget, som da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 – eller da Fremskridtspartiet, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti kom i Folketinget i 1973. Det kan blive et jordskred.

Det gik som bekendt ikke helt som præsten prædikede. David Trads glemte hurtigt alt om hvorledes der foregik en kamp om de danske muslimers sjæle, der ikke var i vores demokratiske lejr og skrev på sin Facebook profil i anledningen af den nye moske på Nørrebro

Hvordan kan der være, at det officielle Danmark altid griber chancen for at undgå ægte dialog med vores muslimske medborgere?

I dag indvies den nye stormoske i nordvestkvarteret i København - den første rigtigt flotte moske i landet - og det er en festdag, som ministre, ledende politikere og kongehuset selvfølgelig burde bakke op om. Havde det her sket i USA, kan jeg godt garantere, at stort set alle i eliten ville have mødt op.

Jeg forstår godt, at ikke alle fra Danmarks top kan komme i dag til åbningen, men at INGEN kommer, er en helt unødvendig fornærmelse mod vores mange muslimer.

Ros dog til folketingsmedlem Özlem Cegic og Københavns socialborgmester Jesper Christensen for at møde op.

Og i samme forbindelse harcelerede Trads over Berlingske Tidendes fine illustration

skc3a6rmbillede-2014-06-27-kl-150040

Hvilket fik Tom Jensen til at spørge, hvorfor han kunne harcelere over at den amerikanske politiker Jody Hice mener “at homoseksualitet er en synd – og at kvinder bør adlyde deres ægtemænd“, samtidig med at han efterlyser forståelse for den homofobiske og misogyne moske.

Men, hvor Trads ikke lod sig belære om den ytringsfrihed han aldrig kan forstå og ikke tog notits sine kritikeres hudfletning af hans manglende konsistens, faktualitet og logik kunne han drage fordel af sin manglende hæderlighed når han skrev af fra udenlandske medier

malala-and-nabila-worlds-apart-1383338863-4916-1

Se godt på de to piger på billederne, jeg har vedhæftet - for pigen til venstre hyldes af os alle, mens pigen til højre ignoreres af de fleste.

De to pigers historie minder ellers om hinanden - for de blev begge udsat for traumatiske overgreb i oktober 2012:

Nu 17-årige Malala Yousafzai, en ung pakistansk forkæmper for pigers ret til uddannelse, blev forsøgt dræbt af Taleban. Hun overlevede - og modtog forleden Nobels fredspris. Hun er uomtvisteligt en helt, et forbillede.

Nu 9-årige Nabila Rehman var i marken i Pakistan sammen med seks andre børn og deres bedstemor for at høste, da helvede - i form af en amerikansk drone - pludselig dukkede op. Bedstemor blev dræbt og alle børn såret. Nabilas historie hører vi aldrig om - selv om hun osse er en helt i min bog.

Sidste år var Nabila i den amerikanske kongres. Kun fem ud af 430 medlemmer dukkede op, da hun gav vidneforklaring:

“Hvad havde bedstemor gjort forkert,” spurgte den tapre pige?

Nabila fik intet svar - men det er svært at undgå at bemærke, at når Taleban forsøger at slå en pige ihjel, ja, så reagerer vi med vrede, mens vi totalt ignorerer ofrene af vores egne henrettelser af uskyldige.

Så længe Vesten igen og igen agerer så dobbeltmoralsk, som vi konstant gør i krigen mod terror, ja, så kommer vi ingen vegne. Det er det rigtigt sørgelige.

Historien er sakset fra en Al-Jazeera artikel, med overskriften “Malala and Nabila: worlds apart“. Det gør Trads dog ikke opmærksom på. Derfor ‘glemmer’ han også at fortælle at dronens mål ikke var lille henrivende Nabila, men derimod en taleban base, hvor det lykkedes at dræbe fire talebanere. Modus operandi er et fremmedord Trads heller ikke vil belæres om.

Den israelske venstrefløj i krise

Venstrefløjen drømmer om en verden efter deres idealer, mens højrefløjen minder om realiternes barske væsen. Den prisbelønnede israelske forfatter Amos Oz vånder sig over det israelske valgresultat i Information.

I fraværet af to stater og i erkendelsen af, at binational sameksistens er en fantasi, truer udsigten til én arabisk stat med at slå vores zionistiske drøm i stykker.

I et forsøg på at udskyde det uafvendelige vil landet, som strækker sig fra Jordan til Middelhavet, måske i en periode blive styret af et uforsonligt jødisk og racistisk diktatur, som vil sætte sin vilje igennem, både over for det arabiske flertal og over for sine jødiske modstandere. Men som andre mindretalsdiktaturer i moderne tid vil heller ikke dette kunne overleve. International boykot udefra og blodbad indefra – eller begge dele – vil til sidst tvinge det til at give efter: En arabisk stat fra havet til floden vil da være en realitet. Og tostatsløsningen? Mange i Israel støtter visionen herom, men hævder også, at en sådan løsning på konflikten for øjeblikket ikke er i syne. For dem var Yasser Arafat for stærk og havde ondsindede bagtanker, hvorimod hans mere fornuftige efterfølger, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) er for svag. Derfor taler de for i det mindste at holde tostatsløsningen i live igennem såkaldt ’konflikthåndtering’.

Ak, bare sidste sommer oplevede vi, hvad ’håndtering’ kan betyde. Konflikthåndtering dømmer os til nye Libanon-krige, til nye Gaza-krige og til en tredje, fjerde og femte intifada i Jerusalem og på Vestbredden, der alle vil brede sig til vores gader. Med den følgevirkning, at PA, De Palæstinensiske Selvstyremyndigheder, bryder sammen, og at Hamas eller mere ekstreme efterfølgere tager over. Det vil give store tab på begge sider. Og dette vil være den logiske konsekvens af ’konflikthåndteringen’.

Ja, det er hårdt at være venstrefløjen i Israel efter Benjamin Netanyahus valgsejr. Raymond Ibrahim fortæller spidende om venstrefløjens selvoptagede sværmerier

It dreamed of a country run by bureaucrats that worked only three days a week. It dreamed of unions running monopolies that worked whenever they liked and charged whatever they wanted. It dreamed of children raised on collective farms without parents and of government as a Socialist café debate.

Most of all it dreamed of a country without conservatives. It still hasn’t gotten that wish.

Netanyahu’s victory hit hardest in Tel Aviv where, as Haaretz, the paper of the left, reports, “Leftist, secular Tel Aviv went to sleep last night cautiously optimistic only to wake up this morning in a state of utter and absolute devastation.”

Tel Aviv is ground zero for any Iranian nuclear attack. Its population density makes it an obvious target and Iran threatened it just last month. A nuclear strike on Tel Aviv would not only kill a lot of Israelis, it would also wipe out the country’s left.

Haifa and Tel Aviv are the only major cities in Israel that the left won in this election. And it was a close thing in traditionally “Red Haifa” whose union dockworkers these days are Middle Eastern Jews who vote right. The left took a quarter of the vote in Haifa to a fifth for Netanyahu’s conservative Likud party.

In Tel Aviv however, the Labor coalition and Meretz, the two major leftist parties, took nearly half of the vote. Amos Oz’s daughter told Haaretz that everyone in the left had been upbeat because everyone they knew was voting for the left. Now the leftist elite is once again forced to come to terms with the tragedy that much of the country doesn’t want to hand over land to terrorists, live on a communal farm or turn over the country to Marc Rich’s lawyer and his American backers who make Slim-Fast and KIND bars.

There are however days when they think Israel might be better off without certain parts of Tel Aviv.

The left doesn’t want a country. It wants a Berkeley food co-op. It wants a city with some ugly modernist architecture. It wants a campus with courses on media studies and gender in geography. It wants an arcade where unwashed lefties can tunelessly strum John Lennon songs on their vintage guitars. It wants cafes with Russian Futurist prints on the walls. It wants to be excited about political change. Its only use for Israel was as a utopian theme park.

Its allegiance was not to Jewish history or democracy, but to its crackpot leftist fantasies. Now its fantasies are dead and it wants to kill Israel.

11083609_10153986183612316_5843325016074765199_n

Schrödingers kvindekamp

Der er intet som minoritetsrettigheder til at holde venstrefløjen på dupperne. Nye kommer altid til, nye kan altid defineres og alle er de undertrykte af nogen. Det er krænkelsens paradis. Men når alle er minoriteter støder de deres rettigheder på hinandens manchetter. ”I fredags inviterede Kvinderådet til debat om, hvordan kvindebevægelsen kan blive mere synlig og slagkraftig” skrev Dagbladet Arbejderen. 150 deltog med forskellige bud

Der er ny interesse for ligestillingskampen efter en årrække med stilstand. Nye initiativer dukker op, bevægelsen sprudler, og flere unge kvinder kommer til. Det er i høj grad ligestillingskonferencen Nordisk Forum i Malmø sidste sommer, der har været med til at give nyt liv til kvindebevægelsen.

- I Malmø oplevede vi en ny energi. Det hele boblede derovre, siger Hanne Fokdal fra Kvinderådets styrelse i sin velkomst på mødet.

Hun opfordrer alle til at bruge den lange række af konkrete krav, som blev vedtaget med slutdokumentet på Nordisk Forum, i deres arbejde. Kvinderådet har fået dokumentet optrykt i en lille bog i lommeformat, som bliver delt ud på mødet.

- Dokumentet er blevet overrakt til ligestillingsministrene i Norden. Men de gør ikke noget ved det, før vi skubber til dem. Vi skal blive mere synlige og styrke vores sammenhold, lyder opfordringen fra Hanne Fokdal.

Blandt ligeløn, barsel og kvindevold (det var alle stærkt imod) blev der også talt om “Negativ individualisme”, hvordan man opnår inklusion af flere, nødvendigheden af at få mænd med i ligestillingskampen og så bebrejdelser af ligestillingsministeren (der ellers netop har opnået ligestilling med os islamofober, som fjende af islam).

Modkraft var man ligeledes interesseret i feminismefejringen og Nazila Kivi skriver

Der er mange måder at være feminist på. Man kan danse til Beyoncé, man kan kæmpe for flere poster i bestyrelser og for retten til at gå klædt som man vil – også for minoriteter.

Man kan kæmpe imod prostitution eller for sexarbejderes rettigheder. Man kan fokusere på individer, man kan kæmpe kollektivt, man tage sin krop tilbage eller sætte spørgsmålstegn ved, hvad en kvindekrop egentlig er.

Man kan være separatistisk, man kan være radikal eller man kan lære at stave til intersektionalitet og så tro, at det må være bevis nok på ens engagement.

Selv mener jeg ikke, at man kan have en feminisme, der ser bort fra kampen mod racisme, imperialisme og neoliberalisme.

Den feministiske metode handler netop om at udfordre gængse subjektpositioner, byde på alternative epistemologier og udfordre tvangsnormaliseringen af mennesker i patriarkatets og kapitalismens navn.

Racisme, kapitalisme og kolonialisme hierarkiserer individers og gruppers eksistens og legitimerer udnyttelse og udgrænsning af bestemte kroppe, der ikke indordner sig hierarkiet.

Vi har - med Dan Turells ord - længe været mandschauvinister, hvis vi lægger os en halv time på sofaen når vi kommer hjem fra arbejde.

_dsc0699

Det lykkedes Dagbladet Arbejderens fotograf helt at undgå at fange etniske minoriteter, der går klædt som de vil blandt de 150 fredag der eftermiddag var mødt frem i LiteraturHaus på ellers ganske etnisk spraglede Nørrebro i København.

Hvis man skulle få den tanke at “den feministiske metode” er en grød selvmodsigende kværulanteri er man ikke helt ved siden af. Nick Cohen skriver at den politiske korrektheds metastaserende selvmodsigelser, hvorunder feminisme kun er en del trækker venstrefløjens tænkning ned i en endeløs udskamning af andres og hinandens ytringsfrihed

A generation ago, a faction within Western feminism campaigned to ban pornography. They believed it caused harm by inciting men to rape, but couldn’t prove it. Despite decades of research, no one has been able to show that pornography brutalises otherwise peaceful men. So they added the argument that sexual fantasy should be banned because it spread harmful stereotypes that polluted society. Unfortunately, for them, they could not substantiate that claim beyond reasonable doubt either.

“You have no identity, no personality, you are a collection of appealing body parts,” the American law professor Catharine MacKinnon told her followers in the 1980s. Pornography ensured women were assessed only by their looks. It “strips women of credibility, from our accounts of sexual assault to our everyday reality of sexual subordination. We are reduced and devalidated and silenced.”

For all its faults, America has the First Amendment, which protects free speech and freedom of the press. The US Supreme Court duly struck down an ordinance MacKinnon and Andrea Dworkin drafted for Indianapolis City Council in 1984 which would have allowed women who could say they were harmed by pornography to sue. It might have killed the law but it did not kill the movement. The impulse behind the original demands drives campaigns against sexist advertising and naked women in tabloids to this day.

Even if you think, as I do, that a wing of feminism degenerated into a puritanism not too far away from the God-given puritanism of the Christian Right, you should accept that debates about free speech are unavoidably ferocious because the urge to suppress is not some feminist peculiarity but a near universal desire.

(…)

I will go further and say that, regardless of colour or creed, most people who have suffered from insults have wanted their abuser silenced, even if what he said was true—especially if what he said was true.

The American legal philosopher Joel Feinberg attacked Mill by saying that we feel offence like a wound. You only have to think about the hurt from slights that have stayed with you longer than the pain from a broken bone to see the truth in his argument. Societies and individuals feel disgust, revulsion, shock, shame and embarrassment when they hear views that don’t physically harm them, Feinberg said in the 1980s. They can and should replace Mill’s “harm principle” with his “offence principle”—that the law can stop speech that causes serious offence.

Feinberg’s mild authoritarianism buttressed the illiberal version of liberalism that flourishes to this day. It supports the laws against “hate speech” which may not be so hateful it provokes its audience to violence, but is still grossly offensive. It provides the philosophical justification for the incessant Twitter storms and media fits about “gaffes”, “misspeaks”, or to use a modern phrase that reeks of the Victorian drawing-room, “inappropriate language”.

Go into the modern university and you won’t hear much about Mill or Milton or the millions around the world who have had to learn the hard way why freedom of speech matters. Instead, you will be fed philosophers far less rigorous than Feinberg. The New Zealander Jeremy Waldron, an Oxford professor from the American university system, which churns out authoritarian philosophers the way Ford churns out cars, suggests speech that attacks the dignity of others should be banned. Stanley Fish of New York dispenses with any pretence that we should respect universal human rights, and descends into power-worship and thuggery. “The only way to fight hate speech is to recognise it as the speech of your enemy,” he says. “And what you do in response to the speech of your enemy is not prescribe a medication for it but attempt to stamp it out.” Take a breath and think about his assumptions. This is the tyrannical language of an illiberal intelligentsia so lost in complacency it thinks it no longer needs the rights it once championed.We don’t care if we are being consistent, it says. We have the power to censor now and we will use it.

Few contemporary theorists grasp that people oppose censorship not because they respect the words of the speaker but because they fear the power of the censor. It is astonishing that professed liberals, of all people, could have torn up the old limits, when they couldn’t answer the obvious next question: who decides what is offensive?

If it is the representatives of a democracy, you have the tyranny of the majority to discriminate against “offensive” homosexuals, for instance. If it is a dictatorship, you have the whims of the ruling tyrant or party—which will inevitably find challenges to its rule and ideology offensive. If it is public or private institutions, they will decide that whistleblowers must be fired for damaging the bureaucracy, regardless of whether they told the truth in the public interest. If it is the military, they will suppress pictures of torture for fear of providing aid to the enemy. If it is the intelligence services they will say that leaks about illegal surveillance must be stopped because they might harm national security, just as pornography might harm women. Why should they have to prove it, when liberals have assured them that there is no need to demonstrate actual damage?

Den danske konsensus- og hyggekultur sikrer indtil videre at feminister kan kæmpe sammen om diamentralt modsatte målsætninger.

Bill Maher forsvarer Netanyahu til de progressives bestyrtelse

Diverse — Drokles on March 24, 2015 at 6:02 pm

Den venstredrejede amerikanske TV-vært Bill Maher har to gode funktioner. Han kritiserer islam og forsvarer Israel. Begge til venstrefløjens højlydte protester. Senest har han angrebet hysteriet over den israelske premierminister Benjamin Netanyahus let klodsede formulering om at araberne i Israel ville komme til stemmeurnerne i stimer

I heard a lot of commentators here say, it would been as if Mitt Romney, in 2012, on the eve of the election said, ‘black voters are coming out in droves to the polls,’ But I don’t know if that’s really a great analogy. I think that would be a good analogy if America was a country that was surrounded by 12 or 13 completely black nations who had militarily attacked us many times, including as recently as last year. Would we let them vote? I don’t know. When we were attacked by the Japanese, we didn’t just not let them vote, we rounded them up and put them in camps.

Think Progress kaldt Mahers analogi ‘bizar’ og mente at “Maher’s defense of Netanyahu goes significantly farther than conservatives“. For Alternet “This seems to endorse the idea that America is a white nation and blacks are merely second-class citizens” og de argumenterede

Today, most of those countries [krigeriske/arabiske lande] are at peace with Israel, and some, including former rivals Jordan and Egypt, have strong diplomatic relations with the country. But even beyond the issue of the wars, it’s unclear if the comic understands the implications of what he’s saying. During those conflicts, Israel went to war with other countries, not other races. That should in no way impact how the country treats its domestic Arab population, which on paper has the same citizenship as the Jewish population. By Maher’s logic, the fact that we’ve been at war with several Muslim countries in the past decade would somehow logically lead to us disenfranchising Muslim Americans here at home.

The wider implication of Maher’s comments are that the United States is a white nation that could be besieged by “black nations” or the Japanese – as if our African American or Japanese American population is somehow less American. The logic that Maher is applying to Israel more or less concedes that he believes it’s a state where Arab citizens are second-class, a belief that it is increasingly obvious Israel’s leadership and electorate endorse.

Maher har helt ret. Israel afkræves højere standarder og vil selv da blive udskammet.

En drive by Braad

Drive by debunkning. Jeg ville egentlig bygge en lille artikel op omkring følgende udtalelse fra Braad Thomsen

“Projektiv identifikation betyder, at man flytter sine mest uheldige egenskaber over på andre. Fordelen er, at man bliver fri for et besværligt selvopgør og i stedet skaber en syndebuk, som man forsyner med de egenskaber, man ikke kan tåle hos sig selv.

Og så blot citere, hvad han kalder alle sine fjender - og han har mange. For Braad Thomsen er en mand uden ironi, hvilket hans kunst også bærer præg af. Han ser ikke hulheden i psykologiserende argumenter, som rammer det alment menneskelige at man ikke ser bjælken i sit eget øje. så Braad Thomsen mener at det er hans fjender, der er ofre for projeksiv identifikation, mens han udnævner denne og hin DF’er og af ham selv DF associeret til at være ikke stueren.

Men Thomsens mange absurditeter kaldte på en god gammeldags debunksningspost, som anale blogs som Monokultur altid fristes af.

Men Nyrup har jo ret, hvilket DF’s udenrigsordfører, Søren Espersen, kom for skade at illustrere meget bogstaveligt, da han om Israels seneste massakre i Gaza skrev:

»Israel slår en prut, og verden skriger og boykotter.«

Det er en stinkbombe af dimensioner at kalde massakren på 2.000 palæstinensere for en prut. DF lugter fortsat fælt.

Det er en simpel løgn at kalde Israels fantastiske og elegante operation imod Hamas for en massakre. Faktisk var den med John Kerrys ord “et fantastisk stykke præcisionsarbejde

Pia Kjærsgaard mener ikke, at danske frihedsværdier bør gælde for muslimer. De må ikke gå klædt, som de har lyst; de bør ikke tale deres modersmål offentligt, og de bør ikke have mulighed for et frit tv-valg, hvis det omfatter Al-Jazeera.

Muslimer er altså ikke danskere, også ifølge Braad Thomsen. Rart at få det på plads.

Muslimer, kristne og jøder har ofte levet udmærket sammen.

Muslimer har aldrig levet udmærket sammen med nogen. End ikke med sig selv jævnfør de muslimske masser der flygter fra deres muslimske hjemland grunden mængden af muslimer, der vil dem til livs. Raymond Ibrahim dokumenterer muslimers forfølgelse af kristne og skriver at det er en 1.400 år gammel tradition9 af de 10 værste lande for kristenforfølgelse er muslimske. Jøderne blev stort set udrenset fra mange arabiske lande efter Israels oprettelse, 800.000 eller cirka deromkring, får aldrig ret til hjemvendelse. Det arabisk-muslimske had til Israel fra dets fødsel og før vidner om sameksistenslyrikkens løgn.

massacremap

Jesper Langballe beskriver i sin pjece Som mand og kvinde, hvordan homoseksualitet »accelererer epidemisk«, og håner de homoseksuelle for at rende myndigheder på dørene »for at blive erklæret for normale«. For normale bliver de aldrig.

Normalitet afgøres af flertallet og homosexuelle er hvad angår sexualitet i mindretal og derfor er de ikke normal. Og det er, hvad Langballe henviser til.

’Æresdrab’ er et begreb, man normalt klistrer på muslimer, skønt de fleste muslimer tager afstand fra denne bestialske skik. Men æresdrab findes jo også i Danmark under betegnelsen ’jalousidrab’.

Nej Braad Thomsen, det er direkte forkert. Æresdrab er kultur og/eller religions betinget. Det betyder at man begår et overlagt mord for at få genskabt sin eller familiens ære. Æresdrab er en norm i samfundet, hvor det netop er i forventning om at opnå omgivelsernes respekt at man myrder sin egen æt. Et jalousidrab derimod begås i affekt og i Danmark er det ugleset indtil det strafbare.

»På grund af sit jødiske blod var han [Harald Nielsen] uden pietet for, og samhørighed med, landets fortid.« Dermed gør Krarup sig til talsmand for en Blut und Boden-filosofi, som er en nazistisk og islamistisk specialitet – og har siden erstattet sin antisemitisme med islamofobi.

Det væsentlige er ikke at Braad Thomsen aldrig vil kunne føre et meningsfuldt argument for, hvad der adskiller islamisme fra islam, der begger bygger på de samme tolkninger af de samme tekster. Hvad der er væsentligt er at blut und boden intet har med islam at gøre og er et halvt århundrede før nazismen. Nazisterne var ikke blot glad for romantikernes og racialisternes blodets bånd til jorden, de var meget, meget glade for jorden i sin egen ret. Alligevel kalder Braad Thomsen ikke Liste Ø for nazister for at have overtaget det nazistiske syn på økologi.

Noget af det mest modbydelige, der er kommet ud af Pia Kjærs-gaards mund, er, at hun sammenligner Johanne Schmidt-Nielsen med massemorderen Pol Pot:

»Det nærmeste, man kommer Enhedslistens idealsamfund, er muligvis Cambodja/Kampuchea under massemorderen Pol Pot, hvis røde khmerer naturligvis også havde deres tilhængere på den danske venstrefløj, og som på kun fire år myrdede og torterede cirka 1,7 millioner mennesker i perioden 1975-1979.« (DF’s ugentlige nyhedsbrev 16. juni 2012)

Så efter endnu engang at have kaldt Krarup for nazist vånder Braad Thomsen sig over Pia Kjærsgaards oratoriske etikette. Og hvor har hun ret, den gode Pia Kjærsgaard. Men det ser Braad Thomsen ikke, som han hælder sit skidt ud over alle andre i sin evindelige tilstand af ‘projektiv identifikation’.

Lidt rablen fra Yahya Hassan

Jeg ved ikke, hvem der er værst, men i det mindste får et par dumsmarte tv-værter en lille dosis virkelighed: Den fremmeste arabiske stemme er fuldkommen usammenhængende. Man orker ikke at gå i rette med al denne rablen, det er for uoverskueligt. Men når jeg siger ‘man’ indregner jeg ikke en Facebook ven, som straks skrev

Når man trækker paralleler til 2. verdenskrig, så lyder det så dumt hvis man er komplet historieløs.

Waffen-SS-divisionerne i Skanderberg og Handschar var rene muslimske divisioner, med egen moské tilknyttet.
De blev undervist i deres eget sprog om hvorfor jøder og muslimer altid vil være fjender, og hvorfor islam og nazisme passede så godt sammen.
Det var resultatet af en aftale mellem Hitler og stormuftien af Jerusalem - Haij Amin al-Husseini - hvor Hitler lovede at hvis muftien støttede det tredie rige, så ville tyskerne udrydde hele den jødiske befolkning i palæstina.

Og de var godt i gang, - mobile gaskamre blev afskibet mod Jerusalem via Nordafrika, men blev stoppet i Tobruk i Libyen, da Rommel tabte til Montgomery.
Da Nürnberglovene blev vedtaget i 1935 (Rigsborgerloven af 15 sept. 1935 - med underafsnit - ‘Lov til beskyttelse af tysk blod og ære) modtog Hitler lykønskninger fra ledere i hele den arabiske verden i Nordafrika og Mellemøsten.
Der blev oprette partier overalt i den arabiske verden, som kopierede Hitlers doktriner b.la. i Syrien, Libyen, Saudi og Marokko. I Egypten oprettes et parti der hed ‘Young Egypts’ men slagordet ” Et folk, et parti, en fürer” bl.a. af de senere præsidenter Nasser og Sadat.
Nasser som senere sagde: ”Og det glæder mig i øvrigt, at ingen efterhånden tror på Auschwitz-løgnen”

Efter krigen fik hundredvis af nazistiske krigsforbrydere asyl i arabiske lande, og den dag i dag er Mein Kampf stadig den mest solgte bog i de muslimske lande.

I 2012 under valgkampen i Egypten, holdt Mursi og hans folk utallige taler om hvordan de vil udrydde jøder.

Og linkede til en artikel i Jerusalem Post

The Arab masses and leadership gleefully welcomed the Nazis taking power in 1933 and messages of support came from all over the Arab world, especially from the Palestinian Arab leader, Mufti Haj Amin al-Husseini, who was the first non-European to request admission to the Nazi party.

Husseini, who was to be arrested for his role in the bloody Arab Revolt 1936-9, had fled to Germany in 1941 and was immediately granted a special place among the Nazi hierarchy.

The Mufti and Hitler relayed many declarations to each other explicitly stating that the main enemy they shared was the Jews.

However, the Mufti’s ideology transcended words and directed his actions. In 1945, Yugoslavia sought to indict the Mufti as a war criminal for his role in recruiting 20,000 Muslim volunteers for the SS, who participated in the killing of Jews in Croatia and Hungary.

Adolf Eichmann’s deputy Dieter Wisliceny (subsequently executed as a war criminal) in his Nuremburg Trials testimony stated: “The Mufti was one of the initiators of the systematic extermination of European Jewry and had been a collaborator and adviser of Eichmann and Himmler in the execution of this plan… He was one of Eichmann’s best friends and had constantly incited him to accelerate the extermination measures.”

On a visit to Auschwitz, Husseini reportedly admonished the guards running the gas chambers to work more diligently. Throughout the war, he appeared regularly on German radio broadcasts to the Middle East, preaching his pro-Nazi, anti-Semitic message to the Arab masses back home.

Even the Mufti himself explained that the main reason for his close cooperation with the Nazis was their shared hatred of the Jews and their joint wish for their extermination.

“Our fundamental condition for cooperating with Germany was a free hand to eradicate every last Jew from Palestine and the Arab world,” the man who was known as the “Fuhrer of the Arab World” wrote in his post-World War Two memoirs.

However, the affection, emulation and cooperation with the Nazis were not just found among the Arabs of Mandatory Palestine, they were replicated across the Arab world.

Many have suggested that the Ba’ath parties of Assad’s Syria and formerly in Saddam Hussein’s Iraq were strongly inspired by the Nazis. The most influential party that emulated the Nazis in the Arab world was “Young Egypt,” which was founded in October 1933.

The party had storm troopers, torch processions and literal translations of Nazi slogans – like “One folk, One party, One leader.”

Nazi anti-Semitism was replicated, with calls to boycott Jewish businesses and physical attacks on Jews.

Sami al-Joundi, one of the founders of the ruling Syrian Ba’ath Party, recalls: “We were racists. We admired the Nazis. We were immersed in reading Nazi literature and books… We were the first who thought of a translation of Mein Kampf. Anyone who lived in Damascus at that time was witness to the Arab inclination toward Nazism.”

There was of course the infamous pogrom in Iraq led by the pro-Nazi Rashid Ali al-Kaylani in 1941. Kaylani also asked of Hitler the right to “deal with Jews” in Arab states, a request that was granted. Apart from the secular pro-Nazi stance, there were many other religious Arab leaders who issued fatwas that the Arabs should assist and support the Nazis against the Allies.

(…)

In Libya, many Jews were sent not only to local concentration camps but also to European camps like Bergen-Belsen and Biberach. In a film titled Goral Meshutaf (“Shared Fate”), some Tunisian eyewitnesses claim that the Nazis had begun building gas chambers there. If the Allies had not won the decisive battle at El Alamain, perhaps the fate of North African Jews would have been the same as befell European Jewry.

A willing or indifferent local population was an important ingredient in the destruction of European Jewry and it was certainly present amongst the Arabs of North Africa.

Many of the current leadership in the Middle East owe their power base to the emergence of their predecessors during those dark times. The Palestinians still revere Husseini and many of terrorist groups are named after groups he founded.

The myth that the Arabs were innocent bystanders to the Nazi Holocaust is unfortunately widely accepted at face value. It is about time that this capricious fallacy was exposed, not just out of respect to those Jews who suffered at the hands of the Nazis and their allies everywhere, but also to deconstruct the simplistic notions used to explain the history of the conflict, especially that the Arabs were not responsible for the suffering that resulted from their continued incalcitrance.

Og igen til Children In History

SS Standartenführer Walter Rauff was placed in charge of Eisatzgruppen Tunis with the assignment of destroying the substantial Jewish population of North Africa. Rauff had played an important role in the killing phase of the Holocaust. He helped develop gas vans, essentially mobile gas chambers, used to murder Jews, disabled people, communists, and other targeted groups (1941-42).

As Rommel and the Afrika Korps advanced wast toward Suez and Egypt, SS commanders realized that there were Jews in Egypt and even more in Palestine beyond Egypt, some 0.5 million Jews. As a result SS authorities organized an Einsatzgruppe to kill Jews in the British Mandate of Palestine and Egypt. [Mallman and Cueppers, pp. 128-30.] The Einsatzgrupppe Ägypten was standing by in Athens, Greece, prepared to go into action as soon as the Afrika Korps reached Suez. The palm was to first exterminate the Jews of Egypt and then move into Palestine. Eventually the Jews in other Middle Eastern countries (Syria, Lebanon, Iraq and Iran wiuld experience similar fates. SS Obersturmbannfuehrer Walter Rauff was assined to lead the Einsatzgrupppe Ägypten. It only included 24 members, but the olan was to enlist Arab collaborators. This would allow ‘mass murder would continue under German leadership without interruption’. The Arab collaborators would play promient roles in anti-Semitic radio propaganda, recruitimg Arab volunteers to staff killing operations, and in raising an Arab-German Battalion. Former Iraqi prime minister Rashid Ali al-Gaylani and Haj Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem were enrolled to play prominant parts. [Mallman and Cueppers, pp. 128-30.]

11059507_10205343738946335_308594233442861405_n

Israel gav Bibi en chance - til

Arabere, Barak Hussein Obama, Diverse, Israel, Obama, Politik, Pressen, USA, venstrefløjen — Drokles on March 18, 2015 at 5:04 pm

Netanyahus Likud vandt en glimrende sejr ved det israelske parlamentsvalg igår. Det vakte ellers opsigt da Netanyahu advarede mod for mange arabere ved stemmeurnerne og der skulle præciseres, skriver Arnold Ahlert for Frontpage Magazine

Netanyahu offered subsequent clarification of his remarks, insisting “what’s wrong is not that Arab citizens are voting, but that massive funds from abroad from left-wing NGOs and foreign governments is bringing them en masse to the polls in an organized way, thus twisting the true will of all Israeli citizens who are voting, for the good of the left,” he explained.

One of those NGOs was Victory 15, a subsidiary of Washington-based OneVoice, a non-profit currently being probed by the Senate Permanent Subcommittee on Investigations. The bipartisan investigation is exploring possible ties to the Obama administration following the revelation that OneVoice received $350,000 in recent State Department grants. State Department officials insist that funding for OneVoice stopped a month prior to the announcement of the Israeli election. But OneVoice’s 2014 Annual Report stated that it would be “embarking on a groundbreaking campaign around the Israeli elections,” and that Victory 15 would be “promoting popular resistance, state-building and the Arab Peace Initiative, while advocating for an end to the conflict and a two-state solution along the 1967 borders.” More telling, Victory 15 is run by Jeremy Bird, who was Obama’s National Field Director during his successful presidential campaigns.

Herzog, who had emerged as Netanyau’s chief rival, made a statement following his vote that should sound very familiar to Americans. “Whoever wants to follow (Netanyahu’s) path of despair and disappointment will vote for him,” Herzog maintained. “But whoever wants change, hope, and really a better future for Israel, will vote the Zionist Union led by me.”

Netanyahu believed the leftist-inspired hope and change was a potentially fatal departure from reality for a country surrounded by enemies who yearn for its annihilation. His position is buttressed by an ever-strengthening ISIS, and Iranian aggression that most recently manifested itself with the addition of Yemen to its list of terrorist proxies that also include Syria and Hezbollah. “We have a different approach,” Netanyahu said. “They (the Zionist Union) want to withdraw. I don’t want to withdraw. If I put together the government, it will be a nationalist government.” Netanyahu has ruled out a coalition with Herzog and will seek to align himself with the Jewish Home party, a hard-line nationalist organization that also opposes Palestinian statehood—putting him squarely at odds with the Obama administration and other Western leaders who remain convinced, despite decades of ongoing failure, that the so-called two-state solution is the ultimate cure for Middle East violence.

Joel B Pollack skriver for Breitbart

Meanwhile, the mainstream media are at a loss for words. They had expected Netanyahu to lose, perhaps even by a wide enough margin to put Herzog in the pole position to form a new government. They had expected economic issues to trump security issues, which were Netanyahu’s focus. And they expected far stronger Arab turnout (as did Netanyahu).

Herzog did put up a good fight, and will have cemented his leadership role in the opposition while building an international profile. The real loser is President Barack Obama, who undoubtedly hoped for a poor showing by Netanyahu. And the even bigger loser is the Iranian regime, who will now face an emboldened Israeli leader who made the case for his re-election on the grounds of strong public opposition to the generous terms of the nuclear deal that Obama is negotiating with Iran.

The most important immediate consequence of the election is that Netanyahu’s defense minister, Moshe “Bogey” Ya’alon, is likely to retain his post. A thorn in the side of Secretary of State John Kerry, whom he called “messianic,” Ya’alon is one of the few military planners in the western world with a grasp on the strategic realities of the Middle East. He has been a counsel of patience for Netanyahu, advising him not to waste resources on Hamas while Iran still looms as the enemy.

New York Times har dog ikke tabt mælet, skriver Robert Spencer på Jihad Watch og henviser til Jodi Rudorens raseri.

netanyahu1

Next Page »

no prescription buy viagra
Monokultur kører på WordPress